Samorząd województwa konsekwentnie wspiera dolnośląskich przedsiębiorców

Możliwość komentowania Samorząd województwa konsekwentnie wspiera dolnośląskich przedsiębiorców została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to program pomocy adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w naszym regionie. Samorząd województwa już od ponad pół roku realnie wspiera ich funkcjonowanie. Do tej pory z pakietu skorzystały tysiące dolnośląskich firm.

Na zdjęciu od prawej: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Marek Ignor fot. mat, prasowe

W ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego (www.dolnoslaskipakiet.pl) wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekracza miliard złotych. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet Gospodarczy nieprzerwanie od ponad pół roku łagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS- -CoV-2. Pomoc oparta jest na dwóch filarach: finansowym oraz koordynacyjno-doradczym. W tym celu zaangażowane zostały podległe samorządowi województwa instytucje oraz agencje współpracy gospodarczej.

– Naszym podstawowym zadaniem jest monitorowanie sytuacji gospodarczej i podejmowanie adekwatnych i możliwych działań. W tym celu zbieramy dane, prowadzimy analizy i konsultacje. Nasze instytucje, nie tylko bezpośrednio wdrażają różne formy wsparcia, ale także prowadzą analizy sektora MŚP oraz monitorują sytuację na rynku pracy. Dodatkowo uwzględniamy działania pomocowe w ramach Tarczy Rządowej, tak aby szukać komplementarności prowadzonych form wsparcia – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Celem pakietu jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osłonowych pozwalających na zachowanie miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm. Program od pierwszych dni swojego funkcjonowania podlega ciągłej weryfikacji i jest przystosowywany do zmieniających się warunków gospodarczych.

– Oprócz działań stricte pomocowych, nie możemy zapominać o wspieraniu inwestycji służących rozwojowi. Nasze plany nie odnoszą się wyłącznie do aktualnej sytuacji, ale są wypadkową wielu czynników finansowych i organizacyjnych. Dlatego z jednej strony będziemy dokonywać korekt kierunków wsparcia, a także organizować kolejne. Przykładowo, analizujemy wprowadzenie grantów w postaci bonów technologicznych na rozwój cyfryzacji w firmach, czy chociażby wprowadzamy preferencyjną pożyczkę branżową dla działalności hotelarskiej i noclegowej, gastronomicznej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej – mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju i koordynator Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.

Do tej pory złożono 50 tysięcy wniosków w ramach bezpośredniego wsparcia finansowego na łączną kwotę miliarda złotych, z czego zatwierdzono już blisko 40 tysięcy wniosków na łączną kwotę ponad 600 milionów złotych. Pomoc w tym działaniu przeznaczona jest m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności. Warto wspomnieć, że część tych środków pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, a reszta z programów krajowych, w tym m.in. ze środków Funduszu Pracy. Bezpośrednie wsparcie finansowe objęło również preferencyjne pożyczki i poręczenia. Z kolei z tytułu pośredniego wsparcia finansowego pomoc objęła do tej pory półtora tysiąca firm na kwotę ponad 350 milionów złotych.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone