Samorząd wyczulony na problemy społeczne

Możliwość komentowania Samorząd wyczulony na problemy społeczne została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Romanem Potockim, starostą wrocławskim rozmawia Ryszard Żabiński

Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego fot. mat. prasowe

Rok 2020 dla wielu samorządów będzie trudny jeśli chodzi o sytuację budżetową. A jak problem ten wygląda w powiecie wrocławskim?

Od czasu gdy jestem starostą, budżet powiatu wrocławskiego systematycznie rośnie, od poziomu ok. 100 mln złotych do prawie 160 mln złotych w tym roku. Ponad 20 procent tego budżetu przeznaczamy na cele inwestycyjne, w tym najwięcej na infrastrukturę drogową. Największą inwestycją drogową w tym roku będzie przebudowa drogi powiatowej w Kiełczowie-Kiełczówku, w gminie Długołęka. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 10 mln złotych, jednak mamy szanse na uzyskanie dofinansowania do tego przedsięwzięcia na poziomie ok. 60 procent. Na ten rok planowanych jest 15-17 projektów drogowych.

W tym roku chcemy zarezerwować w budżecie milion złotych na duże przedsięwzięcie jakim jest rozbudowa siedziby starostwa, polegająca na dobudowie jeszcze jednego skrzydła C, do dwóch już istniejących. Przedsięwzięcie jest fazie dokumentacyjnej, w tym roku powinien już być gotowy projekt, na przełomie lat 2020 i 2021odbędzie się przetarg na wykonawcę robót, a cała inwestycja powinna być zakończona w czerwcu 2022 roku. Koszt wyniesie ok. 20 milionów złotych, chcemy jednak z różnych źródeł, m.in. z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska, uzyskać aż 50 procent dofinansowania. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna, dość powiedzieć, że według różnych źródeł, zajmujemy pierwsze lub trzecie miejsce w Polsce (po powiatach gdańskim i kartuskim) jeśli chodzi o przyrost liczby ludności. Kiedy w 2009 roku powstała nowa siedziba, powiat wrocławski miał ok. 100 tysięcy mieszkańców, teraz ta liczba zwiększyła się do prawie 150 tysięcy.Mimo rozwoju programu e-usług, bez tej inwestycji, po prostu nie moglibyśmysprawnie obsłużyć coraz większej liczby petentów.

Możliwości inwestycyjne powiatu wrocławskiego wynikają z dobrego zarządzania finansami publicznymi. Z opublikowanego w 2019 roku ogólnopolskiego rankingu wynika, że wśród polskich powiatów, wrocławski zajmuje drugie miejsce w Polsce. Czy obecny rok będzie równie dobry pod tym względem?

Wspomniany, ogólnopolski ranking jest przygotowywany przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Bierze się w nim pod uwagę m.in.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

W tym roku będziemy dobrze wypełniać te kryteria, zachowamy dynamikę wzrostu budżetu, dynamikę inwestycyjną, wszędzie gdzie możemy aplikujemy o środki unijne i co najważniejsze, kondycja finansowa powiatu pozwala nam na partycypowanie udziałem własnym w przedsięwzięciach dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Charakterystyczną cechąsamorządowej polityki starostwa wrocławskiego jest wyczulenie na problemy społeczne, troska o osoby z niepełnosprawnościami. Jak duża jest skala tego problemu w powiecie, ile jest takich osób?

Według ogólnopolskich statystyk, takie osoby stanowią 10-15 procent populacji. W powiecie wrocławskim szacujemy ich liczbę na 4,5-5 tysięcy osób. Może to być wielkość zaniżona, bowiem wiele takich osób nie jest ujętych w statystykach. W każdym razie, jest to bardzo poważny problem. Pod koniec marca chcemy, wspólnie z samorządowcami powiatu wrocławskiego, gminami, organizacjami pozarządowymi zorganizować dużą debatę na ten temat. Pozwoli to nam jeszcze lepiej zdiagnozować problem, potrzeby i oczekiwania jakie mają gminy w tym obszarze. W ubiegłym roku zakończyliśmy generalny remont dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych byłego Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, któryw styczniu 2018 roku przejęliśmy od Caritasu. Powstało tam także nowe boisko wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powietrzu i wiata do zajęć integracyjnych. W tym miejscu jest też utworzony przez nas Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami, Powiatowy Klub Seniora, Mieszkanie Chronione dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz Powiatowe Centrum Usług Społecznych. Chciałbym, aby w tym roku zostało przygotowane tzw. mieszkanie wytchnień przeznaczonego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, aby takie placówki powstawały w różnych częściach powiatu wrocławskiego, tak aby były bardziej dostępne dla mieszkańców.

Powiat wrocławski znany jest z wielu udanych wydarzeń promujących region i integrujących mieszkańców. Na jakie wydarzenia w tym roku chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę?

Już w marcu mamy zaplanowane ważne wydarzenie jakim jest Forum Kobiet Powiatu Wrocławskiego, w którym co roku uczestniczy ok. 300 pań z całego powiatu. Bardzo udanym przedsięwzięciem są „Białe Niedziele w powiecie wrocławskim” – akcje medyczne z zakresu profilaktyki chorób serca, podczas których dotychczas udało się przebadać już kilkaset osób. Warto zwrócić uwagę na odbywający się co roku Kulinarny Powiat Wrocławski, wydarzenie, którego celem jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw domowych na terenie powiatu wrocławskiego, promocja tradycji kulinarnych pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz promowanie społecznej aktywności mieszkańców powiatu wrocławskiego. W tym roku będziemy obchodzić ważny jubileusz – 30 lecia samorządów w Polsce, zastanawiamy się jak zorganizować obchody tego jubileuszu w powiecie. Trudno wymienić wszystkie planowane na ten rok wydarzenia, wiele z nich ma już bogatą tradycję i na stałe wpisało się w powiatowy kalendarz imprez.

Zapraszam serdecznie na wszystkie.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone