Sięgnij po fundusze na walkę z zakwaszeniem gleb

Możliwość komentowania Sięgnij po fundusze na walkę z zakwaszeniem gleb została wyłączona Aktualności, Inwestycje

NFOŚiGW oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizuje na Dolnym Śląsku program dotacji dla rolników na wapnowanie gleb.

Na nadmierne zakwaszenie gleb w Polsce i w naszym regionie wpływają m.in. gazowe zanieczyszczenia powietrza związane z emisją do atmosfery szkodliwych związków pochodzących z przemysłu i motoryzacji. Silnie zakwaszona gleba sprzyja koncentracji metali ciężkich w uprawianych roślinach, zakłóca ich prawidłowy rozwój i zwiększa ich podatność na choroby.

Aby walczyć z tym niekorzystnym zjawiskiem NFOŚiGW oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizuje na Dolnym Śląsku program dotacji dla rolników na wapnowanie gleb. Został właśnie ogłoszony nabór na lata 2020-2021 r. Do podziału jest ponad 6 mln złotych. Dolnośląski nabór jest częścią ogólnopolskiej akcji.

Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom na pola wysiewa się wapno i środki wapnujące, które ograniczają zakwaszenie gleby, a także przyczyniają się do poprawienia jej właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych. Odczyn gleby jest jedną z jej najistotniejszych właściwości, wpływającą na rozwój organizmów żyjących w glebie i przyswajalność składników pokarmowych dla roślin.

– Rolnicy zainteresowani skorzystaniem ze środków z programu wapnowania powinni składać wnioski do Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej we Wrocławiu – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Możliwość uzyskania dofinansowania obejmie tych rolników, którzy kupili wapno lub środek wapnujący po 1 czerwca 2019 roku i złożyli wniosek do OSChR po 1 stycznia 2020 r. Nabór wniosków ma charakter ciągły i potrwa do końca stycznia przyszłego roku.

Wypełnione formularze wniosków pobrane ze strony internetowej Funduszu należy przesłać do sekretariatu OSChR we Wrocławiu. Stacja zamieściła na swojej stronie internetowej informację, iż przyjmowanie wniosków do programu wapnowania ma miejsce wyłącznie drogą pocztową a doradztwo i konsultacje w sprawie wypełniania wniosków są udzielane wyłącznie telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dotacje udzielane będą przez WFOŚiGW we Wrocławiu z wykorzystaniem środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Od drugiej połowy 2019 r. Zarząd WFOŚiGW podpisał 142 umowy a łączna kwota udzielonego dofinansowania wynosi blisko 600 tys. złotych. Dolnośląski nabór jest częścią „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. W połowie ubiegłego roku podczas spotkania z udziałem Ministrów Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały podpisane porozumienia pomiędzy WFOŚiGW a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie dotyczące współpracy przy realizacji programu wapnowania. Ten ważny dokument parafował również Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz. Program będzie realizowany do 2023 r., a na jego budżet w całym kraju przeznaczonych zostało ponad 300 mln zł ze środków NFOŚiGW. Alokacja środków w programie dodatkowo zastanie powiększona o środki WFOŚiGW.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z NFOŚiGW oraz Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikatowy w skali Europy system finansowania ochrony środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także we wspólne programy, w tym Program Priorytetowy Czyste Powietrze, program usuwania azbestu i wsparcia Straży Pożarnych, a także ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

materiały: WFOŚiGW we Wrocławiu

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone