Szkoła Doktorska PWr – pierwszy krok do wielkiej nauki

Możliwość komentowania Szkoła Doktorska PWr – pierwszy krok do wielkiej nauki została wyłączona Aktualności, Nauka

Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. Dla kandydatów chcących kształcić się w tej elitarnej jednostce uczelni przygotowanych zostało 165 miejsc.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PWr

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PWr photo by: Bartek Sadowski

Szkoła Doktorska PWr działa od 1 października 2019 r. Obecnie kształci się w niej 327 młodych naukowców, w tym aż 30 cudzoziemców.

– Ubiegły rok był dla naszych doktorantów bardzo udany. Zostali laureatami wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. stypendium dla doktorantów im. Jana Mozrzymasa przyznawanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie, prestiżowego stypendium w programie „Diamentowy Grant” czy wyróżnienia Komisji Stypendialnej im. Wincentego Stysia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – mówi dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska, prof. uczelni, prodziekan ds. doktorantów.

Wszyscy doktoranci otrzymują stypendium w wysokości 37 proc. wynagrodzenia profesora. Po ocenie śródokresowej, która nastąpi po dwóch latach kształcenia, stypendium może wzrosnąć do wysokości 57 proc. wynagrodzenia profesora. Wypłacane jest ono przez 12 miesięcy przez wszystkie cztery lata kształcenia.

– Wysokość stypendium podstawowego nie uległa w tym roku zmianie, ale mamy możliwość jego zwiększenia dla najlepszych doktorantów w danej dyscyplinie naukowej – wyjaśnia prof. Agnieszka Wyłomańska. – Takie wyższe stypendia są już wypłacane od października 2020 r. Kolejny konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego odbędzie się na początku kolejnego roku akademickiego – dodaje.

Programy nauki przygotowane są w ten sposób, aby doktoranci mieli możliwość kształcenia się w swoich dyscyplinach, ale przede wszystkim zdobyli umiejętności do prowadzenia badań interdyscyplinarnych na styku dwóch lub więcej dyscyplin.

Dodatkowo prowadzona jest także rekrutacja dla kandydatów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

– Dla tych kandydatów nie ma określonego limitu miejsc. Ich liczba zależy od wyników konkursu, który rozstrzyga ministerstwo – wyjaśnia prof. Agnieszka Wyłomańska.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PWr składa się z kilku etapów. Do 10 czerwca kandydaci mogą składać dokumenty do dziekanatu. Od 24 czerwca do 12 lipca przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne, a od 26 lipca kandydaci będą się mogli dowiedzieć, jaki wynik uzyskali. Wyniki rekrutacji zostaną zatwierdzone najpóźniej do 16 września.

Więcej informacji o rekrutacji i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania można znaleźć na stronie: https://szd.pwr.edu.pl/

 

Źródło: https://pwr.edu.pl/fcp/TGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDC0RFT3RBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/1/public/news_team/pdf/att_2021_05_25_szkola_doktorska_pwr.pdf

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone