Technologia w służbie środowisku!

Możliwość komentowania Technologia w służbie środowisku! została wyłączona Aktualności, It

Teledetekcja hiperspektralna – nowe rozwiązania HyperLab Solution Sp. z o.o.

dr inż. Ewa Głowienka, Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego HyperLab Solution fot. mat. prasowe

Zmiany wymogów prawnych oraz podwyższone oczekiwania społeczeństwa związane z jakością środowiska powodują zwiększenie potrzeb na technologie umożliwiające dokładne zarządzanie, szacowanie, przeprowadzanie zabiegów związanych z obowiązkiem utrzymania określonych warunków środowiska naturalnego. Wysokie koszty monitoringu, a także rekultywacji skłaniają do szukania metod alternatywnych w stosunku do kosztownych i czasochłonnych pomiarów laboratoryjnych stosowanych dotychczas. W ostatnich latach rozsądną alternatywą do drogich badań in situ stały się techniki teledetekcyjne.

Teledetekcja to zdalne (bezkontaktowe) pozyskiwanie danych przy pomocy różnych sensorów takich jak kamery, radary czy lidar rejestrujących w różnych zakresach spektralnych (promieniowanie widzialne, podczerwień, mikrofale, itp).

Teledetekcja pozwala badać zjawiska naturalne bądź zagrożenia związane z działalnością człowieka bez bezpośredniej ingerencji w badany obiekt. Nie wymaga dostępu  do terenu a jedynie korzysta najczęściej z obrazu (satelitarnego, radarowego, termalnego itp.) lub/i krzywych spektralnych pomierzonych specjalistycznym instrumentem (np. spektrometrem), pozwalając na szeroką interpretację wyników. Typowym zastosowaniem teledetekcji jest monitoring zmian środowiska.

Tradycyjne obrazy wielospektralne rejestrują 4-20 kanałów spektralnych, natomiast obrazy hiperspektralne mogą być rejestrowane w zakresie nawet powyżej 400 kanałów. Pozwala to na identyfikację obiektów z większym prawdopodobieństwem niż na obrazach wielospektralnych, czyli mając takie dane możemy z większym prawdopodobieństwem określić np. gatunki drzew, skład zanieczyszczeń wody itp.

Od momentu pojawienia się coraz dokładniejszych sensorów, teledetekcja przestaje być tylko nauką, znajdując swe zastosowania również w rozwiązaniach komercyjnych, czego przykładem jest nowo powstały startup teledetekcyjny HyperLab Solution.

Hyperlab Solution jest to spółka działająca głównie w oparciu o kadrę naukową Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, która zajmuje się tworzeniem unikatowej bazy danych spektralnych oraz opracowaniem autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych.

Wykorzystanie autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych umożliwia identyfikację i kartowanie wybranych zjawisk takich jak np:

            – zanieczyszczenie gleb,

            – zanieczyszczenie wód,

            – obecność nielegalnych wysypisk,

            – ocena stanu i kondycji lasów,

– badanie klimatu (mapy rozkładu temperatury).

Teledetekcja może korzystać z różnych platform pomiarowych operujących z różnego pułapu: satelitarnego, lotniczego czy z naziemnego (spektrometry, georadary).

Od kilku lat teledetekcja ma również szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak:

–  geodezja i  kartografia ( mapy pokrycia/użytkowania terenu itp.),

– ochrona środowiska (monitoring środowiska w różnych zakresach spektralnych, badanie stanu wód, jakości powietrza, kondycji lasów, szacowanie biomasy, identyfikacja zanieczyszczeń gleb,  itp.),

–  górnictwo odkrywkowe (badanie przemieszczeń, prognozowanie złóż itp.).

– rolnictwo precyzyjne (odpowiednie prognozowanie nawożenia, prognozowanie ilości i jakości zbiorów),

– rozpoznawanie rodzajów upraw (weryfikacja upraw w projektach związanych z dopłatami bezpośrednimi dla rolników),

– rozpoznawanie szkodliwych materiałów (dachy pokryte eternitem) czy identyfikacja nielegalnych wycieków (np. detekcja nielegalnych zrzutów szamba z małych i dużych obiektów).

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone