Większe kompetencje radców prawnych

Możliwość komentowania Większe kompetencje radców prawnych została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

Rozmowa z Leszkiem Korczakiem, dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jaki jest obszar działania Okręgowej Izby Radców Prawnych, ilu zrzeszacie członków?

Obejmujemy zasięgiem dawne województwo wrocławskie plus powiaty sycowski i górowski. Jesteśmy dość dużą Izbą w skali kraju, zrzeszamy prawie 2600 radców prawnych i 650 aplikantów radcowskich. Początki były skromne, 10 grudnia 1982 roku ustanowiono tymczasową, wrocławską OIRP, a na 31 grudnia 1982 r. w Izbie zrzeszonych było 739 radców prawnych. Obecnie jesteśmy piątą pod względem liczebności Izbą Radców Prawnych w kraju.

Obiegowa opinia głosi, że prawników jest zbyt wielu na rynku. Czy zgadza się Pan z tą opinią?

Obecnie na rynku krajowym funkcjonuje około 40 tysięcy radców prawnych i 20 tysięcy adwokatów. Rynek, na którym działają, jest bardzo duży i ma potencjał rozwoju. Problem polega jednak na tym, że Polacy nie mają nawyku korzystania z fachowej pomocy prawnej. Myślą, że sobie sami poradzą, a potem okazuje się, na przykład w wypadku postępowania sądowego, że sprawy zaszły tak daleko, że trudno jest pomóc klientowi. Bardzo cenna jest, podjęta przez władze państwowe – przy poparciu naszego samorządu zawodowego – inicjatywa utworzenia bezpłatnych punktów pomocy prawnej. W tym ogólnopolskim przedsięwzięciu uczestniczą samorządy terytorialne, samorządy zawodowe radców prawnych i adwokatów, jak również organizacje pozarządowe. Te ostatnie chyba niepotrzebnie, gdyż bardzo często stanowią zbędne raczej ogniwo pośredniczące. Organizacje te i tak bardzo często korzystają z usług radców prawnych i adwokatów do dyżurów w takich punktach, a nasze samorządy też przecież robią to samo. Na dzień dzisiejszy tylko połowa punktów NPP pozostaje pod opieką samorządów zawodowych. Całe przedsięwzięcie jest jednak bardzo potrzebne i ma właśnie upowszechniać usługi prawne, pokazywać, jak ważne i potrzebne jest fachowe doradztwo w tej dziedzinie.

Zauważalny jest szybki wzrost ilościowy samorządu radców prawnych. Czy w ślad za tym idą zmiany jakościowe, lepsza rozpoznawalność tego zawodu, większe kompetencje, większe możliwości działania w tym zawodzie? Czy jeśli grozi mi sprawa sądowa, lepiej zwrócić się o pomoc do radcy prawnego czy do adwokata?

W ciągu ostatnich lat znacznie zwiększyły się kompetencje radców prawnych, mogą oni już uczestniczyć w postępowaniach sądowych dotyczących spraw rodzinnych i opiekuńczych, a od 2015 roku także karnych i karnoskarbowych. To jest również zasługa naszego samorządu. Obecnie, jeśli mówimy o wymogach stawianych aplikującym do zawodu radcy prawnego czy adwokata, to nie ma tu żadnej różnicy. Egzaminy państwowe, które muszą zdać, dotyczą tych samych obszarów wiedzy. Różnica jest tylko jedna – adwokat nie może być zatrudniony na umowę o pracę np. w przedsiębiorstwie czy urzędzie, a radca prawny ma taką możliwość.

Jakie są jeszcze inne strategiczne cele samorządu, oprócz zwiększenia znaczenia i kompetencji zawodu radcy prawnego?

Ważnym obszarem naszej działalności są szkolenia. Mamy bardzo ciekawą ofertę. Jest ona dostosowywana do aktualnej sytuacji, do potrzeb, jakie mają radcowie prawni w związku z wykonywanym zawodem. Gdy walczyliśmy o rozszerzenie uprawnień dla tego zawodu, to w szkoleniach kładziony był np. nacisk na odpowiadające temu dziedziny, np. związane z prawem rodzinnym czy karnym. Mamy też wiele innych szkoleń, na przykład dotyczących tego, jak prowadzić kancelarię radcy prawnego, jak zdobyć klienta, jak występować przed sądem i wiele innych. Staramy się pomagać, zwłaszcza młodym radcom, aby mogli się szybko rozwijać i lepiej odnaleźć na rynku. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w naszej siedzibie wydarzenie „Radca Prawny na starcie – Targi dla Radców Prawnych”. Zaprosiliśmy na nie przedstawicieli firm z różnych branż, które prezentowały swoje produkty czy też usługi dla kancelarii radców prawnych. Odwiedziło nas czternastu wystawców, byli to m.in. przedstawiciele banków, biur rachunkowych, dostawcy kas fiskalnych, firmy szyjące togi itd. Uczestnicy targów mogli się również zapoznać z nowoczesnymi systemami zarządzania kancelariami czy bezpiecznym przechowywaniem danych.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone