NASZ PATRONAT: Wielka Gala „Gwiazdy Biznesu 2018″

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: Wielka Gala „Gwiazdy Biznesu 2018″ została wyłączona Biznes

Możesz zgłosić jeszcze swoją firmę do plebiscytu. Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi to pięć kategorii, w których odbywa się współzawodnictwo do konkursu  „Gwiazdy Biznesu 2018″. W bezpłatnej rywalizacji w ramach „Gwiazd Biznesu” mogą uczestniczyć podmioty z terenu całego Dolnego Śląska. 

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” jest ważnym w regionie wydarzeniem dla przedsiębiorców oraz samorządowców i instytucji okołobiznesowych. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Wyboru wszystkich laureatów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych przedstawicieli podmiotów gospodarczych i instytucji. Laureaci Plebiscytu otrzymają prestiżowe statuetki.

Warunki uczestnictwa w plebiscycie:     

Wypełnione ankiety konkursowe należy przesłać mailowo na adres: gwiazdy@frw.pl bądź składać osobiście w siedzibie FRW Media Group Sp. z o.o., Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych do 16 kwietnia 2018 roku.          

Regulamin, formularze zgłoszeniowe i szczegóły na stronie: TUTAJ

UWAGA:

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Finałowej „Gwiazd Biznesu” zaplanowanej na wtorek, 27 kwietnia 2017 r. w Wałbrzychu w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Galę Finałową uświetni występ ekspresyjnej, wokalistki Małgorzaty Ostrowskiej.

Zarezerwuj zaproszenie na Galę Finałową „Gwiazd Biznesu 2018″: http://gwiazdybiznesu.pl/zarezerwuj-zaproszenie/http://gwiazdybiznesu.pl/2018/04/zarezerwuj-zaproszenie-na-gale-finalowa-gwiazd-biznesu-2018/

Laureatów Kapituła Konkursu wybierze spośród zgłoszonego do udziału grona przedsiębiorców z regionu dolnośląskiego, w następujących kategoriach:

Mikro Firma

O wyróżnienie w kategorii Mikro Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Sytuacja finansowa firmy;

2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Mała Firma

O wyróżnienie w kategorii Mała Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 10 do 49 pracowników.

 Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Sytuacja finansowa firmy;

2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu..

Średnia firma

O wyróżnienie w kategorii Średnia Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 50 do 249 pracowników.

 Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1.Sytuacja finansowa firmy;

2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Biznes Odpowiedzialny Społecznie

O wyróżnienie w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa, które podejmują działania nakierowane na budowanie optymalnych warunków pracy oraz rozwoju pracowników w firmie, a także dzielą się swoimi sukcesami ze społecznością województwa dolnośląskiego poprzez współpracę z samorządem, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami wspierając projekty i inicjatywy służące społeczności lokalnej.

  Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy;

2. Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników;

3. Etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami;

4. Działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.

Samorząd Przyjazny Biznesowi

Wyróżnienie w tej kategorii otrzyma samorząd, który w swojej działalności realizuje cele związane ze wspieraniem przedsiębiorców, likwidowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz powołuje instytucje, organizuje wydarzenia służące promowaniu przedsiębiorczości.

 Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Strategia rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości;

2. Warunki stwarzane przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie;

3. Realizowane inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości;

4. Przeznaczone środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone