Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu rozpoczęła jubileuszowy rok akademicki

Możliwość komentowania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu rozpoczęła jubileuszowy rok akademicki została wyłączona Aktualności, galeria, Nauka

Dwudziesta inauguracja odbyła się w poniedziałek 16 października, uczestniczyło w niej ok. 300 osób – studentów oraz przedstawicieli społeczności akademickiej i świata biznesu. Wykład inauguracyjny poświęcony został prawom człowieka w biznesie.

 W wydarzeniu uczestniczyli studenci i absolwenci WSB we Wrocławiu oraz władze wrocławskich uczelni wyższych, przedstawiciele wrocławskich instytucji samorządowych i środowiska biznesowego.

Uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego dokonał rektor prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz. Wykład inauguracyjny pt. „Biznes a prawa człowieka” wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka pełniący funkcję Prezydenta Europejskiego Międzyuniwersyteckiego Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji (EIUC) oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ w Genewie.

Wydarzeniu towarzyszyła oprawa wokalna chóru kameralnego Cantores Minores Wratislavienses, a po inauguracji goście zostali zaproszeni na uroczysty bankiet.

W 1998 roku w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu naukę rozpoczęło około 1000 studentów, w tym 438 przyjętych na I rok studiów, oraz studenci II i III roku, którzy rozpoczynali naukę w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Po dwudziestu latach działalności uczelni liczba ta wielokrotnie wzrosła – do 3200 studentów na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018, a sama uczelnia na stałe wpisała się na akademicką mapę Dolnego Śląska oraz w życie gospodarcze regionu.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone