Żołnierskie wsparcie dla potrzebujących i walczących z pandemią

Możliwość komentowania Żołnierskie wsparcie dla potrzebujących i walczących z pandemią została wyłączona Aktualności

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki dostosowuje standardy bezpieczeństwa do aktualnej sytuacji i nowych rekomendacji władz państwowych. Żołnierze zawodowi i podchorążowie AWL zaangażowani są również w operację „Odporna Wiosna” polegająca na wsparciu służb i instytucji bezpośrednio walczących z pandemią, jak również na udzielaniu pomocy najbardziej narażonym na zagrożenie koronawirusem.

fot. mat. prasowe

 

W Akademii poszerzono zakres działań profilaktycznych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników cywilnych o procedury pomiaru temperatury ciała u osób wchodzących i wjeżdżających na teren AWL oraz rozszerzono zakres pracy zdalnej. Osoby z temperaturą ciała przekraczającą normę proszone są o konsultację lekarską i nie są wpuszczane na teren Akademii.

Ponadto, opracowano i wdrożono szereg procedur (scenariuszy) wewnętrznych oraz procedury uwzględniające wsparcie przez specjalistyczne służby na wypadek potencjalnego pojawienia się sytuacji zagrożenia wymagających szybkiej i profesjonalnej reakcji.

Operacja „Odporna wiosna”

Dbając o wewnętrzne bezpieczeństwo jednocześnie Akademia utrzymuje pełną gotowość do podjęcia ewentualnych działań wspierających służby w walce z koronawirusem. Żołnierze zawodowi i podchorążowie AWL zaangażowani są w operację «Odporna Wiosna”. Jej główne cele to: zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, wsparcie rodzin personelu medycznego, kombatantów, weteranów, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnie wychowujących dzieci, osób poddanych kwarantannie, kontrola sanitarno-epidemiologiczna, wsparcie logistyczne w zakresie dystrybucji leków, urządzeń i materiałów medycznych, akcje krwiodawstwa, współpraca i wsparcie pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pomoc dla wielkopolskich szpitali

Transport środków medycznych trafił do 65 wielkopolskich szpitali i placówek, walczących z koronawirusem. W przedsięwzięciu uczestniczyli terytorialsi z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (12 WBOT), podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych oraz pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

To już kolejna transza środków medycznych, którą kolportują żołnierze 12 WBOT, tym razem wspierani przez podchorążych. Należy podkreślić, że pod moją komendę oddelegowano 100 podchorążych  – mówi płk Rafał Miernik, dowódca Brygady Wojskowe pojazdy dowiozły do placówek medycznych blisko 1300 maseczek chirurgicznych, 211 tys. maseczek FFP2, 31 tys. maseczek FFP3, 52 tys. rękawiczek oraz ponad 5 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Żołnierze dostarczyli środki medyczne m.in. do Poznania, Leszna, Śremu, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Gniezna, Konina, Jarocina i Pleszewa.

Krew darem życia

Społeczność Akademii Wojsk Lądowych postanowiła również odpowiedzieć na apel związany z brakami w bankach krwi i konsekwencjami pandemii. Przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, na terenie AWL została przeprowadzona akcja poboru krwi. Do udziału w akcji zgłosiło się wielu chętnych krwiodawców, w głównej mierze podchorążowie. Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka zasiadając na fotelu w specjalistycznym krwiobusie również dał przykład wszystkim, których nie dotknęła pandemia do podzielenia się cennym i niezastąpionym darem życia jakim jest krew. Akademia razem z RCKiK zaapelowała do wszystkich zdrowych osób, u których nie występują przeciwwskazania zdrowotne o udanie się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Działający przy AWL Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża jest największym organizatorem akcji poboru krwi w województwie dolnośląskim.

Pamiętają o hospicjach

W odpowiedzi na apel Wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów, w którym poproszono o wsparcie związane z zakupem środków higieny niezbędnych do właściwej pielęgnacji hospicyjnych podopiecznych, podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych wraz z kapelanem ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim natychmiast pospieszyli z pomocą. Po zakończeniu akcji, słowa podziękowania do społeczności Akademii skierowała dyrektor Hospicjum pani Anna Żebranowicz.

–  To się nazywa realna pomoc. Najpierw dzięki Wam wypiękniał ogród, teraz pospieszyliście z dostawą tak ważnych dla pielęgnacji naszych pacjentów środków. Serce rośnie. Dziękuję w imieniu hospicjum – podsumowała dyrektor.

Oprac. na podstawie www. awl.edu

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone