Zrównoważony rozwój szansą na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej

Możliwość komentowania Zrównoważony rozwój szansą na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje

Z Jackiem Siwińskim prezesem VELUX Polska, rozmawia Milena Zarabska

Jacek Siwinski, prezes VELUX Polska, fot. mat. prasowe

Grupa VELUX jest obecna w naszym kraju już od 30 lat. Jaki jest wkład firmy w rozwój polskiej gospodarki?

Trzy dekady działalności firmy VELUX w Polsce to czas, w którym zbudowaliśmy nie tylko silną pozycję na polskim rynku, lecz także byliśmy jego główną siłą napędową. Przyczyniliśmy się do rozwoju produkcji i eksportu okien z Polski, gdzie stolarka stała się narodową specjalnością eksportową. Około 1/5 wartości polskiego eksportu okien powstaje w zakładach zbudowanych przez naszą Grupę.

Obecnie Grupa VELUX i spółki siostrzane zatrudniają 4000 osób. Biorąc pod uwagę poszerzony łańcuch dostaw i naszych polskich kooperantów, ilość miejsc pracy, jakie generujemy wzrasta o kolejnych 1200 osób. Wnoszona przez nas do gospodarki wartość to nie tylko zatrudnienie, wysoki poziom inwestycji, który przez ostatnią dekadę wyniósł około 900 mln zł oraz fakt, że jesteśmy największym eksporterem stolarki oraz dużym płatnikiem podatków w branży. To również transfer know-how do naszych kooperantów. Nie bez znaczenie jest również nasz wkład w rozwój polskiej architektury, w której jeszcze 30 lat temu nie było poddaszy użytkowych ani specjalistów, którzy takie poddasza projektowali i wykonywali

Na czym polega nowa strategia zrównoważonego rozwoju Grupy VELUX i jej prekursorski charakter?

Unikatowość naszej nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030 polega na tym, że bierzemy odpowiedzialność nie tylko za nasze przyszłe emisje CO2, które będzie my radykalnie redukować, ale również za całą historyczną emisję, która powstała w  procesie naszej działalności od początku istnienia firmy. Dzięki długofalowemu partnerstwu z  WWF przeprowadzimy projekty, które pochłoną z atmosfery ilości CO2 odpowiadające całemu historycznemu śladowi węglowemu, jaki można przypisać naszej firmie. Ten cel chcemy osiągnąć do 2041 r.

Do 2030 roku zamierzamy stać się firmą zeroemisyjną. Zmniejszymy o 50% ślad węglowy produktów. Przejdziemy na ekologiczne jednomateriałowe opakowania, zwiększymy ponowne wykorzystanie i recykling zużytych produktów, postawimy na innowacyjne produkty cyfrowe. Ograniczymy o 30% służbowe podróże lotnicze, przesiądziemy się na samochody bezemisyjne. Stawiamy sobie również cele dotyczące różnorodności i inkluzyjności w środowisku pracy, jak również zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników.

Czy zrównoważony rozwój może być szansą na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej?

Dzięki poprawie efektywności energetycznej w naszych fabrykach, lepszemu gospodarowaniu surowcami, wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego możemy działać bardziej efektywnie i generować wartość dodaną. Przykładem jest inwestycja w kotły na biomasę do uzyskania energii na potrzeby procesów produkcyjnych, czy ogrzewania hal. Instalacje te pokrywają 85 proc. zapotrzebowania na energię cieplną, redukując zużycie gazu ziemnego na poziomie 80-85 proc. Zainwestowaliśmy również w kompleksową wymianę oświetlenia na źródła światła typu LED. Dzięki temu osiągniemy redukcję zużycia energii na potrzeby oświetlenia na poziomie 40-50 proc., zaś w skali ogólnej ok. 8 proc. Rozważamy budowę własnej farmy fotowoltaicznej. Wierzymy w innowacyjność oraz zastosowanie zielonych technologii, a zrównoważony rozwój to dla nas szansa na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej.

fabryka Velux w Namysłowie, fot. mat. prasowe

Czym jest rewolucja Przemysł 4.0 w praktyce? Jak ona jest widoczna w fabrykach VELUX?

Zauważalny jest postępujący proces cyfryzacji, który w naszych zakładach idzie w parze z coraz wyższym stopniem automatyzacji. Dużą rolę odgrywają np. zaawansowane systemy pomiarowe, umożliwiające potwierdzenie zgodności wyrobów z wymaganiami klienta oraz zarządzanie procesami z wykorzystanie metod statystycznych. Warto przy tym podkreślić, że zaawansowane technologie wpływają na rozwój nowych zawodów w przemyśle. To wymaga również zmiany i dostosowania systemu kształcenia. Dlatego firmy coraz częściej współpracują ze szkołami zawodowymi, tworząc tak jak np. VELUX klasy patronackie.

Często pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu rozumie się tylko akcje społeczne lub pomoc socjalną. A jak Pan rozumie to pojęcie?

Społeczna odpowiedzialność jest fundamentem wszelkich działań Grupy VELUX – zgodnie z koncepcją Przedsiębiorstwa Modelowego, którą stworzył założyciel firmy Villum Kann Rasmussen. Wierzymy, że dostarczanie produktów przyjaznych i zdrowych dla konsumentów, branie odpowiedzialności za nasz wpływ na środowisko, społeczności lokalne oraz pracowników oznacza jedyne właściwe podejście do prowadzenia biznesu. To również wymierne korzyści dla firmy, w postaci oszczędności, zaangażowania zespołu czy bezpieczeństwa i dobrej atmosfery pracy. Firma odpowiedzialna to ta, która przede wszystkim zarabia odpowiedzialnie, a nie tylko wydaje zarobione pieniądze na cele społeczne. Sztuką jest budować pozytywny łańcuch wartości na każdym etapie tworzenia i sprzedaży produktu. I to jest przyszłość biznesu.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone