Jawor – miasto rozwoju i inwestycji

Możliwość komentowania Jawor – miasto rozwoju i inwestycji została wyłączona Aktualności, Samorząd

Jawor Miasto Chleba – Miasto Pokoju w ciągu ośmiu lat wykorzystał swoją szansę na 100% stając się miastem rozwoju i inwestycji. Według analizy Polskiej Agencji Nauk w 2015 roku zaliczany był do miast tracących swoją funkcję społeczno-gospodarczą, stagnujących i zagrożonych marginalizacją. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło!

Emilian Bera

Emilian Bera, burmistrz Jawora fot. mat. prasowe

Obecnie wśród 267 miast powiatowych znalazł się na drugim miejscu na Dolnym Śląsku i  20 w  Polsce pod względem średnich wydatków inwestycyjnych per capita, w  latach 2019-2021. Takie są wyniki najnowszego rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Z kolei, według analizy wydatkowania środków UE w  latach 2014-2021 w zł per capita, Jawor zajął 13. pozycję z wynikiem 2 644,73 zł osiągając najwyższy wynik spośród miast powiatowych województwa dolnośląskiego.

Jawor z roku na rok umacnia swoją pozycję także w rankingu najbogatszych samorządów w Polsce. W ocenie zamożności w kategorii miast powiatowych uplasował się na 68. pozycji awansując o 15 miejsc w porównaniu z ubiegłym rokiem i o aż 136 w zestawieniu z 2020.

– Jestem dumny i zmotywowany do dalszego, efektywnego działania. W  czasie trwania moich dwóch kadencji na realizację inwestycji w Jaworze przeznaczyliśmy ponad 150 mln złotych. Dzięki nim nasze miasto rozwija się szybciej niż w ubiegłych latach, co z kolei przekłada się na jakość życia jaworzan. Miasto Jawor stawia na rozwój i  nie zwalnia tempa. Dowodem na to jest kolejna gigantyczna inwestycja marki Mercedes Benz o wartości ponad miliard euro! – mówi Emilian Bera, burmistrz Jawora.

Lokalizacja nowej fabryki samochodów Mercedes Benz Vans Jawor

Lokalizacja nowej fabryki samochodów Mercedes Benz Vans Jawor fot. mat. prasowe Jawor

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że zatrudnienie w  zapowiadanej inwestycji znajdzie ponad 2500 osób. Mercedes-Benz będzie produkował w Jaworze duże samochody dostawcze (furgon) oparte na architekturze VAN.EA. Mercedes-Benz Cars od 2019 roku produkuje w  Jaworze silniki spalinowe, a od 2021 roku akumulatory. Teraz więc dojdzie jeszcze jedna ogromna inwestycja będąca kolejnym kamieniem milowym na drodze do elektromobilności.

Fabryka silników Mercedes Benz w Jaworze

Fabryka silników Mercedes Benz w Jaworze fot. mat. prasowe Jawor

Na energię odnawialną stawiają również władze Jawora. Rozpoczyna się tam właśnie budowa elektrowni słonecznej o mocy 12MW. Niedawno, razem z  inwestorem ZKlaster, prezesem Krajowej Izby Klastrów Energii, Albertem Gryszczukiem, samorządowcy z Jawora wbili symboliczną łopatę pod inwestycję wartą blisko 50 milionów złotych. Farma będzie zlokalizowana na nieużytkach o pow. 18 ha w Jaworze.

– Stawiamy na zieloną energię, która zasili budynki użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola czy uliczne oświetlenie. Mamy mocnego inwestora z grupy ZKlaster, który zapewnia rzetelną współpracę. Prace nad budową farmy już trwają, a  jak zapewnia inwestor pierwszy zielony prąd popłynie w  2023 roku – mówi burmistrz Emilian Bera.

– To ogromna inwestycja, której efekty Jawor będzie mógł szybko odczuć. Śmiało możemy więc dziś powiedzieć, że Jawor staje się najlepszym miastem pod słońcem – dodaje Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii, wykonawca inwestycji w Jaworze.

Miasto z  dnia na dzień staje się jeszcze bardziej „zielone”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansował zakup trzech elektrycznych autobusów dla Jaworskiej Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej, w  łącznej kwocie 10 mln zł. Ale na tym nie koniec! Władze miasta nie zapominają o konieczności modernizacji i rozwoju infrastruktury komunalnej. Remontu doczekała się właśnie przepompownia ścieków przy ul. Starojaworskiej. Jej przebudowa trwała prawie 16 miesięcy i kosztowała blisko 24 mln zł.

Jest to część ogromnego projektu inwestycyjnego Gminy Jawor w system gospodarki wodno-ściekowej, który zakłada: modernizację sieci wod.-kan. wzdłuż ulicy Cukrowniczej (realizowaną w  latach 2017-2019), budowę nowej przepompowni ścieków (zakończoną w 2020 roku) i trwającą modernizację z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta Jawora. Wartość tych wszystkich inwestycji to ponad 108 mln zł, z czego 52 proc. to środki unijne. Zakończenie największych i  najbardziej kosztownych w powojennej historii Jawora projektów inwestycyjnych zabezpieczy Jawor pod względem możliwości rozwoju gospodarczego oraz gospodarki komunalnej na najbliższe 50 lat.

– W Jaworze powstaje wiele innowacyjnych projektów na skalę Polski – np. wspomniana farma fotowoltaiczna, która wyprodukuje 12 MW zielonej energii czy kogeneracja, która dostarczy 5 MW energii elektrycznej z  ciepłowni. Nie ma dla mnie obszarów ważnych i ważniejszych. Staram się dzielić uwagę i  zaangażowanie na wszystkie potrzeby miasta. W  te działania wpisują się także zeroemisyjne autobusy elektryczne, które pojawią się na ulicach Jawora jeszcze w  tym roku. Przeprowadziliśmy też systematyczną modernizację obiektów sportowych z  myślą o  najmłodszych mieszkańcach. Jesteśmy w trakcie remontu Stadionu Miejskiego, powstają nowe parkingi, drogi dojazdowe. Obiecałem to i  zawodnikom i  kibicom, ludziom kochającym sport. Na tę realizację pozyskaliśmy blisko 5 mln zł. Nie mogę nie wspomnieć o basenie za ponad 22 mln zł, który w sezonie letnim jest ulubionym miejscem wypoczynku. Inwestujemy w ścieżki rowerowe, zieleń miejską, rozwijamy projekty zapobiegające zmianom klimatycznym. Lata zaniedbań sprawiły, że czego się przysłowiowo nie dotknie, tam trzeba zaczynać praktycznie od zera. I robimy to – wyjaśnia burmistrz Emilian Bera.

Rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej, Jawor grudzień 2022 fot. mat. prasowe Jawor

Rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej, Jawor grudzień 2022 fot. mat. prasowe Jawor

Wizja na rozwój Jawora jest konkretna, dlatego władze miasta z  optymizmem patrzą w przyszłość. Jaworowi udaje się dziś łączyć dwa najważniejsze zadania w  ramach aktualnej polityki Unii Europejskiej: z jednej strony dbać o środowisko, a z drugiej budując nową infrastrukturę, zapewnić mieszkańcom dziesiątki lat bezpieczeństwa na poziomie bytowym. Chapeau bas!

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone