PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru

Możliwość komentowania PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Polska Spółka Gazownictwa została pierwszym w Polsce podmiotem posiadającym Świadectwo Oceny Technicznej sieci gazowej w zakresie przesyłu gazu ziemnego z domieszkami wodoru. Taki certyfikat od Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego otrzymał nowo wybudowany gazociąg Jelenia Góra-Piechowice.

PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru fot. PSG

PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru fot. PSG

Z uwagi na brak norm i specyfikacji technicznych na poziome unijnym, jak i krajowym, Polska Spółka Gazownictwa w lipcu 2023 r. rozpoczęła wspólnie z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym oraz spółką „GAZ” prekursorski projekt na Dolnym Śląsku. Jego celem było wybudowanie pierwszego w Polsce gazociągu, który uzyska świadectwo oceny technicznej potwierdzające możliwość dystrybuowania nim gazu ziemnego z domieszkami wodoru.

– Od zeszłego roku głośno mówimy, że jesteśmy gotowi na to, by dystrybuować naszymi sieciami biometan, natomiast od teraz możemy powiedzieć, że mamy już także gazociąg, którym możemy przesyłać gaz z domieszkami wodoru. To bardzo ważny krok naprzód, który nie tylko pozwala nam realizować cele Polskiej Strategii Wodorowej, ale również przybliża nas do tego, aby w przyszłości stać się najważniejszym graczem na polskim rynku, który będzie dostarczał klientom do ogrzewania czysty wodór – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Na podstawie przeprowadzonej oceny zastosowanych wyrobów, technologii budowy i jakości wykonanych prac Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytutu Badawczy potwierdził możliwość przesyłania gazociągiem Jelenia Góra-Piechowice mieszaniny gazu ziemnego i wodoru do 20 proc. objętości.

– Ze względu na nowatorski charakter projektu, w pierwszej kolejności opracowane zostały kryteria oceny obejmujące swym zakresem zarówno wymagania dla wyrobów do budowy gazociągu, jak i technologii jego budowy. Kolejnym krokiem było wykonanie specjalistycznych badań oraz analiz, a następnie ocena spełnienia postawionych wymagań i jakości zrealizowanych prac technologicznych. Uważam, że zakończona inwestycja jest ważnym krokiem w dążeniu do transformacji energetycznej gospodarki – dodał dr hab. inż. Jacek Jaworski, prof. INiG-PIB, dyrektor Instytutu Nafty i Gazu -Państwowego Instytutu Badawczego.

W ramach wartej ponad 11 mln zł inwestycji powstał gazociąg średniego ciśnienia o długości ok. 7 kilometrów. Wykonawcą zadania była firma „GAZ” z siedzibą w Błoniu.

PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru fot. PSG

PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru fot. PSG

– To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, która jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące wyzwania dotyczące zrównoważonej energetyki. Wierzymy, że zakończony projekt to świetny początek transformacji energetycznej w kierunku zapewnienia zdolności transportu sieciami gazowymi mieszanin zawierających gazy zdekarbonizowane – zakończył Karol Papiernik, Prezes Zarządu „GAZ” Sp. z o.o.

źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa  –  https://www.psgaz.pl/aktualnosci/psg-z-pierwszym-w-polsce-gazociagiem-do-przesylu-wodoru

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone