Bardzo zależy nam na dalszej integracji mieszkańców

Możliwość komentowania Bardzo zależy nam na dalszej integracji mieszkańców została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim. Rozmawia Ryszard Żabiński

Roman Potcki strarosta pow. wrocławskiego

 

Jakie są najważniejsze cele samorządu powiatu wrocławskiego w najbliższych latach?

Rozmawiamy tuż po drugiej turze wyborów samorządowych. Znamy już wyniki wyborów na wójtów i burmistrzów w naszym powiecie. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na konieczność dalszej współpracy pomiędzy gminami naszego powiatu. Do tej pory układała się bardzo dobrze, choć nie na wszystkich płaszczyznach. Na przykład, w dużym projekcie E-urząd uczestniczyło 8 gmin, a nie wzięła udziału, z różnych przyczyn, gmina Sobótka. Wysoko oceniam natomiast współpracę przy wielu innych projektach, w tym w programie dotyczącym budowy chodników pn. „Bezpieczna droga”. W następnej kadencji wiele projektów, wymagających ścisłej współpracy z gminnymi samorządami, zapewne będzie kontynuowanych.

Gdybym miał możliwość sprawowania dotychczasowej funkcji w kolejnej kadencji, chciałbym niewątpliwie dalej realizować w szerokim stopniu inwestycje drogowe. W tej dziedzinie zrobiliśmy w ostatnich latach bardzo dużo. Tylko w tym roku na przedsięwzięcia drogowe zaplanowano ok. 60 mln złotych. Teraz należałoby także zadbać o zaspokojenie pozostałych potrzeb naszych mieszkańców. Myślę tu na przykład o poprawie komfortu obsługi w urzędach. Wprawdzie kończymy duży projekt E-urząd, ale mimo tego do poprawy jakości obsługi petentów konieczna jest rozbudowa siedziby starostwa – dobudowanie jeszcze jednego skrzydła budynku, na wykupionym już wcześniej terenie.

Powiat wrocławski  inwestycje drogowe fot. mat. prasowe

Taka decyzja mogłaby być różnie komentowana przez mieszkańców.

Zdaję sobie z tego sprawę, że wspomniana inwestycja może być różnie postrzegana, ale osobiście byłbym za tym i będę przekonywał Radę oraz Zarząd Powiatu, aby jeszcze w 2019 roku opracować projekt takiej inwestycji. Gdy budowaliśmy obecną siedzibę – powiat liczył ok. 100 tys. mieszkańców. Teraz ta liczba zwiększyła się do 145 tysięcy. Nie mamy już takich warunków lokalowych, aby można było zachować dotychczasowy komfort obsługi  tak szybko rosnącej liczby interesantów, nawet z pomocą wprowadzanego programu e-urząd.

Chciałbym również przekonać Radę i Zarząd do przeprowadzenia innej inwestycji – wybudowania drogi dojazdowej prowadzącej do wykupionych przez nas terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozciągających się na obszarze 200 hektarów. Po zbudowaniu drogi dojazdowej i uzbrojeniu tego terenu – ich wartość niewątpliwie wzrośnie i sprzedaż takich działek mogłaby znacznie zasilać budżet powiatu.

Powiat wrocławski jest bardzo wysoko oceniany w dziedzinie finansów. Od wielu lat szybko rośnie budżet samorządu, pod względem jakości zarządzania finansami samorząd uplasował się na 5 miejscu w Polsce, a jeśli chodzi o zdolność kredytową na 6. Jak będzie pod tym względem w kolejnych latach?

Te statystyki dotyczą 2016 roku. Z niecierpliwością oczekuję na dane za rok 2017. Ranking dotyczący jakości zarządzania finansami ma charakter kompleksowy. Przygotował go Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę dane ze wszystkich samorządów terytorialnych w Polsce. Nasz budżet stale się zwiększał, bo mogliśmy m.in. skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne, w tym unijne. Umożliwiał to m.in. brak problemów z zadłużeniem. Realizujemy np. 16 projektów z UE o wartości 43 mln zł, gdzie dotacja wynosi aż 37 mln złotych. To nam daje bardzo duże możliwości, z pewnością też poprawi nam wskaźniki finansowe, tak więc spodziewam się, że będziemy w ścisłej czołówce powiatów najlepiej zarządzających finansami.

 

Na co jeszcze należałoby zwiększać wydatki budżetowe samorządu?

Oczywiście lista jest bardzo długa. Z pewnością jednak chciałbym przekonywać organy samorządu do jeszcze większych wydatków na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pod tym względem robimy bardzo dużo. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich mają możliwość nauki w nowych, komfortowych warunkach. W skład nowego obiektu szkolnego wchodzą: sale rehabilitacyjne i lekcyjne, pracownia komputerowa, szatnie z zapleczem sanitarnym.  Konieczne są jednak dalsze inwestycje m.in. budowa kolejnego domu dziennego pobytu dla seniorów.

 

Powiat wrocławski jest znany z organizacji wielu interesujących imprez dla mieszkańców. Które z nich powinny być nadal kontynuowane?

Bardzo zależy nam na dalszej integracji mieszkańców oraz kontynuacji promocji naszego regionu. Powiat ma kształt „obwarzanka”, składa się z 9 gmin okalających Wrocław, co niewątpliwie utrudnia integrację. W tym roku, z myślą o wszystkich mieszkańcach powiatu, po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Mieszkańcy mogli nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca, zrobić EKG, zbadać poziom cholesterolu i glukozy, zmierzyć ciśnienie krwi, a potem skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Te akcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i chcielibyśmy je kontynuować. Będziemy starali się także o nawiązanie współpracy z wrocławskimi szpitalami, zajmującymi się diagnostyką wczesnego wykrywania nowotworów. Do tego projektu będziemy przykładać szczególną wagę, bowiem w tej dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza w gminach oddalonych od Wrocławia.

Powiat wrocławski Biała Niedziela

Bardzo udanym przedsięwzięciem jest także konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”. Jego cel to propagowanie wiedzy o tradycjach kulinarnych naszego powiatu. „Kulinarny Powiat Wrocławski” to tak naprawdę już marka, z logo konkursu kulinarnego ukazują się gadżety promocyjne, kalendarze, książki kucharskie, w planach jest rozpropagowanie konkursu, a przy okazji szersza promocja naszych produktów lokalnych.

Powiat wrocławski Biała Niedziela

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy też wyjątkowy koncert pieśni patriotycznych pn. „Wszystkiego najlepszego Polsko”. W roli chórzystów wystąpili seniorzy oraz młodzież z powiatu wrocławskiego. Koncert odbył się w piątek 12 października w sali widowiskowo-sportowej GOKiS w Kątach Wrocławskich, w ramach projektu realizowanego przez Fundację Volto Amore, a finansowanego z budżetu Powiatu. Chcielibyśmy go powtórzyć jeszcze raz na przełomie listopada i grudnia.

Powiat w ostatnich  latach systematycznie i skutecznie nawiązuje przyjacielskie relacje z mieszkańcami powiatu wrocławskiego, właśnie poprzez tego typu działania. Wyszliśmy do ludzi, a oni nas chętnie przyjęli – coraz liczniej i chętniej angażując się w nasze działania.  Chcemy im za to serdecznie podziękować. Taka współpraca naprawdę cieszy..

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone