Za nami Gala Sportu Powiatu Wrocławskiego

Możliwość komentowania Za nami Gala Sportu Powiatu Wrocławskiego została wyłączona Aktualności, Samorząd

W połowie lutego tego roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił nabór wniosków o  przyznanie nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i  trenerów za osiągnięcia w  międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego.

Gala Sportu Powiatu Wrocławskiego fot. Starostwo Powiatowe Wrocław

Gala Sportu Powiatu Wrocławskiego fot. Starostwo Powiatowe Wrocław

Oficjalnie lista została zatwierdzona przez Zarząd pod koniec maja. W  ramach II edycji nagrody zostały przyznane aż 74 sportowcom i  trenerom – za osiągnięcia sportowe na tle międzynarodowym lub krajowym. Najliczniejszą grupę wyróżnionych stanowiły „osoby fizyczne” – 45, w  kategorii „trener” nagrodzono 19 osób, a w „zawodnik z drużyn/sportów zespołowych” – 10.

Finalne rozdanie nagród odbyło się 15 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Nagrody, w  imieniu Zarządu – Starosty Romana Potockiego, Wicestarosty Andrzeja Szawana, Wiesława Zająca – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Wrocławskiego, a także Barbarę Kosterską i Dariusza Jedynaka – Członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego zostały wręczone laureatom oraz, w  przypadku kiedy ktoś nie mógł stawić się oficjalnie, osobom przez nich upoważnionym.

– To już druga edycja nagród sportowych Zarządu Powiatu Wrocławskiego. – mówił Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki – Bardzo się cieszę, że tak wielu znakomitych sportowców odpowiedziało na nasze zaproszenie (…). W tym roku wpłynęło bardzo dużo wniosków o stypendia sportowe. Komisja, która obradowała, wybrała 74 osoby. W związku z tym z roku na rok tych deklaracji jest coraz więcej.

W gali uczestniczyło wielu nagrodzonych, a  wydarzenie uświetniał występ zespołu Gentelmen’s Jazz. Wszystko odbyło się w  uroczystej, spokojnej atmosferze. Na gali obecni byli także Piotr Chmurzyński – Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Hieronim Kuryś – Radny Powiatu Wrocławskiego, Edward Skiba – Radny Powiatu Wrocławskiego, Ryszard Jaroń – Radny Powiatu Wrocławskiego, Wiesław Błach – dr Akademii Wychowania Fizycznego, Beata Pierzchała – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Aleksandra Podgórska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego.

– Wnioski przyjmowaliśmy już od pewnego czasu, było ich ponad 70. – powiedział Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesław Zając – Dyscyplin jest kilkanaście. (…) Zainteresowanie nagrodą okazało się bardzo duże. W  zależności od uzyskanych wyników, od zasług sportowych – wybór był naprawdę trudny. Chciałoby się nagrodzić wszystkich, ponieważ jest to, kolokwialnie mówiąc, ciężka praca.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone