Rozwój dzięki inwestycjom

Możliwość komentowania Rozwój dzięki inwestycjom została wyłączona Aktualności, Samorząd

Czy samorządy wykorzystają szansę związaną z napływem szerokiego strumienia środków z UE? Od tego, jak aktywni będą włodarze, zależeć będzie jak dużo tych środków wpłynie do samorządów.W sytuacjach kryzysowych, nie ma lepszej możliwości zarządzania kryzysem niż współpraca wszystkich szczebli administracji. Takie wątki pojawiały się w dyskusjach panelowych podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Roman Potocki, starosta wrocławski (trzeci od lewej) podczas jednej z dyskusji panelowych na Europejskim Kongresie Samorządowym w Mikołajkach

Roman Potocki, starosta wrocławski (trzeci od lewej) podczas jednej z dyskusji panelowych na Europejskim
Kongresie Samorządowym w Mikołajkach fot. mat. prasowe Starostwo wrocławskie

– Do Mikołajek przyjechali samorządowcy z całej Polski, w tym również samorządowcy z Dolnego Śląska – podsumowuje obecny na Kongresie, Roman Potocki, starosta wrocławski. – Europejski Kongres Samorządów stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań samorządowców z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. To było dobre spotkanie, ciekawe i ważne dla lokalnych społeczności rozmowy.

Powiat Wrocławski miał czym się pochwalić na Kongresie: rosnące dochody budżetowe, szeroko zakrojony program inwestycyjny, udane przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej, bardzo dobre zarządzanie finansami publicznymi, dodatnia migracja ludności do powiatu potwierdzająca, że gminy powiatu, to dobre miejsce do życia.

Początek roku 2023 był dość symboliczny w kontekście m.in. szybko zwiększającej się liczby mieszkańców powiatu. W styczniu bowiem rozpoczęto obsługę klienta w Wydziale Komunikacji w nowo otwartym budynku C, stanowiącym integralną część kompleksu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki.

– Dzięki słusznie podjętym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w składzie: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Wiesław Zając – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Barbara Kosterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego i Radę Powiatu Wrocławskiego, decyzjom o rozbudowie budynku Starostwa, już dziś możemy cieszyć się z finału inwestycji, mając na uwadze, że okres pandemii został przez Powiat wykorzystany w sposób maksymalnie efektywny – powiedział podczas otwarcia nowej siedziby Roman Potocki.

Oddano 3600 mkw przestrzeni użytkowej z pełną, wysoce użyteczną infrastrukturą, ułatwiającą dostęp do usług, również dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedosłyszących i niedowidzących, dzięki wykorzystaniu urządzeń takich jak tyflomepy, czy pętle indukcyjne oraz podjazdy.

Wysoki budżet powiatu, umiejętność pozyskiwania funduszy zewnętrznych pozwalają na sprawne przeprowadzanie tego rodzaju inwestycji.

Tegoroczny budżet powiatu to: po stronie dochodów 200 mln zł i 240 mln zł po stronie wydatków. Trzeba jednak pamiętać, że w ciągu roku budżet ten jest zwiększany m.in. o przyznawane samorządowi dotacje. Mimo że wizytówką powiatu są bardzo dobrze utrzymane drogi i gęsta sieć połączeń, to nadal wydatki na kontynuację przebudowy dróg powiatowych (ok. 560 km.) są traktowane priorytetowo. Planowana jest też dalsza budowa chodników i kontynuacja wieloletniego autorskiego programu „Bezpieczna droga”, wspólnie z gminami, z którymi powiat dzieli się po połowie kosztami przedsięwzięcia.

Dobre zaplecze finansowe pozwala także samorządowcom na realizację wielu przedsięwzięć z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy najbardziej potrzebującym.

Na terenie powiatu wrocławskiego znajdują się dwie szkoły średnie, PZS 1 w Krzyżowicach i PZS 3 w Sobótce. Podczas dyskusji o strategii rozwoju oświaty w powiecie debatowano nad potrzebą wybudowania w przyszłości trzeciej szkoły średniej. Rozważano też budowę ośrodka specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dzisiaj te dzieci uczą się w ośrodku w Wierzbicach, który jest prowadzony przez Powiat Wrocławski wspólnie z siostrami zakonnymi.

W 2022 roku powiat dostał 1,5 mln zł z Polskiego Ładu na opracowanie koncepcji i projektu budowy nowej placówki. Koncepcja jest już gotowa, teraz przyszedł czas na ogłoszenie przetargu na wykonawcę tej placówki, która zajmie obszar 6 tys. mkw. – wraz z garażami, patio, salkami korekcyjnymi i halą sportową.

Warto podkreślić, że niebagatelny koszt budowy, wynoszący ok. 40 mln zł, może być w większości pokryty funduszami zewnętrznymi. Istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w wysokości 30 proc., tj. ok. 12 mln zł. Ponadto, ponieważ w ramach placówki powstanie też hala sportowa, jest szansa na dotacje z Ministerstwa Sportu i Totalizatora Sportowego.

Jak co roku, będzie również organizowanych wiele projektów prozdrowotnych jak np. cieszące się od wielu lat dużą popularnością Białe Niedziele. W ubiegłym roku zorganizowano pilotażowo dwa programy zdrowotne – „Walizka telemedyczna” dla seniora i zdalny monitoring KTG dla kobiet będących powyżej 34. tygodnia ciąży.

Takie programy będą kontynuowane w roku 2023. Planowany jest program profilaktyki zdrowotnej, dotyczący chorób odkleszczowych, czyli badań w kierunku boreliozy, oraz program rehabilitacji seniorów z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć telemedycznych. Ma być też realizowany pilotażowy programu walki z nadwagą i otyłością, wśród uczniów z terenu powiatu, a także program wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży– zdalna platforma interwencji kryzysowych.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone