Małgorzata Martusiak: Samorządowe wyzwania…

Możliwość komentowania Małgorzata Martusiak: Samorządowe wyzwania… została wyłączona Aktualności, Samorząd

W ostatnim czasie odbyły się na Dolnym Śląsku dwa bardzo ważne wydarzenia – IX Dolnośląski Kongres Samorządowy oraz konferencja inaugurująca nową perspektywę finansową związaną z funduszami Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W spotkaniach tych udział wzięli przedstawiciele naszego samorządu, ze Starostą Trzebnickim Małgorzatą Martusiak na czele.

Blisko 600 uczestników Kongresu Samorządowego miało okazję przysłuchiwać się debatom, które dotyczyły wyzwań przed jakim stoi województwo dolnośląskie. Trzy moderowane panele dyskusyjne dotyczyły relacji między samorządem a rządem, komunikacji i transportu oraz transformacji energetycznej. Małgorzata Matusiak była jedną z panelistek biorących udział w dyskusji na temat wyzwań i szans, jakie stoją przed samorządem u progu wielkiej rewolucji klimatycznej. Starosta podkreślała, że na obszarze Powiatu Trzebnickiego świadomość wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energi (OZE) oraz działania proekologiczne są na bardzo wysokim poziomie, a realizowane programy w tym „Program Ochrony Środowiska dla powiatu trzebnickiego na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027”, a także w gminne programy ochrony środowiska, są tego najlepszymi przykładami.

Kilka dni później we Wrocławskim Centrum Kongresowym samorządowcy dyskutowali o nowej perspektywie finansowej i związanym z nią podziałem środków z funduszy Unii Europejskiej. Istotną zmianą dotyczącą dystrybucji środków pomocowych będzie zastąpienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027. W dyskusji panelowej, która odbyła się w ramach konferencji Małgorzata Matusiak – prezentując zakres wykorzystania funduszy unijnych w Powiecie Trzebnickim w poprzedniej perspektywie finansowe – zaznaczyła również rolę tych środków dla rozwoju regionu oraz szanse jakie się z nimi wiążą w kontekście poprawy życia mieszkańców.

Jeżeli chcemy, aby nasz region się rozwijał – stawał nowoczesny, a jednocześnie nie zatracił swojego historycznego ducha i wyjątkowego charakteru, jeżeli chcemy aby absolwenci naszych szkół mogli konkurować na europejskim rynku pracy, jeżeli chcemy skutecznie dbać o środowisko naturalne, tworzyć odpowiedni klimat dla współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, to musimy otrzymać środki z Unii Europejskiej i nie zwlekając wdrożyć odpowiednie projekty do realizacji – podkreślała.

Oba wydarzenia jednoznacznie dowodzą, że niezwykle potrzebne są rozmowy, dyskusje, debaty, na temat szans rozwojowych województwa dolnośląskiego. Udział samorządowców ze szczebla lokalnego w takich wydarzeniach, nie tylko poszerza zakres omawianej problematyki, ale przede wszystkim daje okazję do przedstawienia faktycznych problemów tzw. „Polski Powiatowej”.

materiały źródłowe: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone