Misja gospodarcza Wietnam – wrota do rynków azjatyckich

Możliwość komentowania Misja gospodarcza Wietnam – wrota do rynków azjatyckich została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Zagranicznym Biurem Handlowym w Ho Chi Minh City zapraszają do udziału w Misji gospodarczej do Wietnamu, która odbędzie się w terminie 24-30 czerwca 2019 r.

fot. mat. prasowe dawg

MISJI PRZEWODNICZYĆ BĘDZIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Współpraca Dolnego Śląska z Wietnamem rozwija się dynamicznie od 2018 roku. Organizowana misja gospodarcza ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy województwem dolnośląskim, a prowincjami Thai Nguyen i Bac Giang, położonymi na północy kraju. W trakcie misji przewidziane są fora gospodarcze w Hanoi, Ho Chi Minh City
i stolicach prowincji, intensywne rozmowy biznesowe, wymiana doświadczeń, jak również spotkania z władzami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesowego.

Oferta udziału w misji gospodarczej kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców MŚP działających w następujących branżach: rolna, spożywcza, kosmetyczna, budowlana, maszynowa, logistyczna, hi-tech, turystyczna.

Organizatorzy misji gospodarczej zapewniają:
▪ Udział w sesjach B2B, forach gospodarczych,
▪ Spotkania z przedstawicielami lokalnych władz i IOB,
▪ Wizyty studyjne w instytucjach gospodarczych, lokalnych firmach,
▪ Opiekę logistyczną oraz organizacyjną podczas misji,
▪ Tłumaczenia z/na j. wietnamski i angielski,
▪ Pomoc przy rozmowach z partnerami wietnamskimi,
▪ Bezpłatny udział w spotkaniu przygotowujących do wyjazdu (wskazówki dotyczące
prezentacji oferty i produktów, różnice kulturowe).

WIETNAM – WROTA DO RYNKÓW AZJATYCKICH ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora w terminie do 05.06.2019r. na adres mailowy: coie@dawg.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 71 736 63 11, 71 736 63 07

Udział w misji gospodarczej finansowany jest przez Uczestnika, koszt kalkulacji obejmuje:
▪ wiza,
▪ przelot,
▪ transport na miejscu,
▪ noclegi,
▪ wyżywienie.
ORIENTATYCJNY KOSZT MISJI GOSPODARCZEJ: 6 500 PLN.
Szczegółowy kosztorys misji zostanie podany po 3 czerwca br.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. informuje, że spotkanie informacyjne organizowane dla uczestników misji gospodarczej do Wietnamu, odbędzie się 12 czerwca 2019 r., o godzinie 10:00, w siedzibie DAWG (Sala Wiśniowa, al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław). Prelekcje dotyczyć będą sytuacji gospodarczej
Wietnamu, różnic kulturowych, aspektów prawnych współpracy zagranicznej, a podczas spotkania poruszone zostaną sprawy organizacyjne misji. DAWG serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu nastawionym na nawiązanie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Wietnamu.

WIETNAM – VADEMECUM GOSPODARCZE
▪ Wietnam (Socjalistyczna Republika Wietnamu) − państwo w Azji PołudniowoWschodniej, położone na Półwyspie Indochińskim i graniczące z Chińską Republiką Ludową, Laosem i Kambodżą. Posiadając liczbę ludności ponad 95 mln jest piętnastym, co do wielkości populacji, państwem świata.
▪ W 2018r., została podpisana umowa handlowa i inwestycyjna między Unią Europejską a Wietnamem, która wyeliminuje praktycznie wszystkie cła na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami.
UE nie otworzy rynku całkowicie na import z Wietnamu produktów rolnych.
▪ Rynek wietnamski został zakwalifikowany przez rząd polski w 2018 roku jako jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych dla rozwoju polskiej gospodarki.
▪ Duży rynek wewnętrzny z potencjałem szybkiego wzrostu. Tempo wzrostu gospodarczego Wietnamu w ostatnich latach utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie przekraczającym 5% rocznie.
▪ Na mapie gospodarczej kraju widoczne są dwa główne ośrodki metropolitalne: Hanoi, stolica na północy oraz Ho Chi Minh City (były Sajgon) na południu.
W 2017 r. w polskim eksporcie do Wietnamu dominowały:
▪ artykuły rolno-spożywcze stanowiące 48,3% całego eksportu (133,5 mln USD),
▪ wyroby przemysłu elektromaszynowego – 22,2%,
▪ wyroby przemysłu chemicznego – 21,7%,
▪ wyroby metalurgiczne – 5,8%.
Polski import z Wietnamu zdominowały w 2017 r:
▪ wyroby przemysłu elektromaszynowego odpowiadające za ponad połowę jego
wartości (57% tj. 1,1 mld USD),
▪ wyroby przemysłu lekkiego – 19%,
▪ artykuły rolno spożywcze – 11%,
▪ wyroby przemysłu chemicznego – 4%.
WIETNAM – WROTA DO RYNKÓW AZJATYCKICH
Wietnam – sektory perspektywiczne:
▪ telekomunikacja,
▪ informatyka,
▪ wydobycie ropy naftowej i gazu,
▪ wytwarzanie energii,
▪ budowa infrastruktury transportowej,
▪ zarządzanie projektami ochrony środowiska i technologii,
▪ lotnictwo,
▪ edukacja,
▪ opieka zdrowotna.
Zalety rynku:
✓ duża potencjalna dynamika wzrostu,
✓ wsparcie kontaktów handlowych poprzez liczną w Polsce diasporę wietnamską,
✓ dobra rozpoznawalność Polski i polskich towarów.
Wady rynku:
– niska siła nabywcza konsumentów,
– słaba znajomość specyfiki rynku wśród polskich przedsiębiorców,
– sytuacja geopolityczna regionu.

Materiały DAWG

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone