Nowy Zarząd Stowarzyszenia ITCorner i wyzwania w obliczu kryzysu

Możliwość komentowania Nowy Zarząd Stowarzyszenia ITCorner i wyzwania w obliczu kryzysu została wyłączona Aktualności, Biznes, It, porady ekspertów

W kwietniu 2020 r. członkowie wrocławskiego klastra technologicznego ITCorner wybrali nowy zarząd organizacji. Jego prezesem został Grzegorz Rudno-Rudziński, partner zarządzający w firmie Unity Group.

Grzegorz Rudno-Rudziński.JPG fot.mat. prasowe

16 kwietnia odbyło się wyjątkowe jak na ponad 7-letnią historię stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków. Przeprowadzone zostało w trybie hybrydowym, łączącym głosowanie korespondencyjne oraz dyskusję online. Podczas spotkania miał miejsce wybór nowego zarządu, w skład którego weszli: jako jego prezes Grzegorz Rudno-Rudziński z Unity Group oraz jako członkowie Michał Zacher z Vazco, Piotr Płóciennik z Salesberry, Przemysław Skrzek z LeanSpin oraz Rafał Pisz z QuantUp. Poza wyborem nowego zarządu Walne Zgromadzenie Członków uchwaliło zmiany w statucie organizacji. ITCorner będzie zdecydowanie kontynuował i wspierał ideę lokalnych działań skierowanych na wsparcie i budowę sektora IT, a dodatkowo otwiera się na członków spoza Wrocławia oraz przedstawicieli dużych firm właścicielskich z branży technologicznej.

W czasie kryzysu takiego jak ten, którego skutki są trudne do przewidzenia, nawet jeżeli porównamy go z rokiem 2009, ważne jest zwinne i szybkie działanie, pomoc doraźna firmom mającym problemy z prowadzeniem biznesu, doradztwo kryzysowe oraz wsparcie całej branży. Czerpiąc inspiracje ze sposobu działania firm technologicznych, chcemy żeby obecny zarząd ITCorner działał w oparciu o zwinne metody zarządzania, wspierał koordynatorów najważniejszych obszarów biznesowych (współpraca międzynarodowa, wymiana wiedzy, sprzedaż i marketing) oraz działał na rzecz budowy platformy wymiany wiedzy, już nie tylko na poziomie Wrocławia, ale również całego kraju – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes zarządu klastra.

 

Jak dodaje, w ramach wrocławskich inicjatyw ITCorner nadal zamierza pogłębiać współpracę z pozostałymi organizacjami branżowymi jak ABSL i SoDA, i działać wspólnie na rzecz współpracy z Wiceprezydentem Jakubem Mazurem oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Przed klastrem wiele wyzwań związanych ze wspomnianą zmianą strategii oraz potrzebą przeniesienia większości działań do przestrzeni online. Jak jednak pokazuje przypadek ostatniego Walnego Zebrania Członków, narzędzia pracy zdalnej oraz wsparcie firm członkowskich pozwala dostosować sposób funkcjonowania organizacji do nowych warunków.

Przykładem niech będzie ostatni wybór nowego zarządu. Przy olbrzymim wsparciu wrocławskiej kancelarii SDZ Legal udało nam się go przeprowadzić zdalnie, z zachowaniem wymogów prawnych oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników – wyjaśnia Rafał Pisz, członek zarządu, CEO QuantUp. Ale kwestie formalne to nie jedyny aspekt działań ITCorner przeniesiony do przestrzeni online. Również nasze regularne, tematyczne śniadania biznesowe, spotkania członków czy meetupy tam się teraz odbywają, dając nowy bodziec do rozwoju ogólnokrajowego, bo pojęcie razem zyskało właśnie nowy wymiar – dodaje Pisz.

Rafał Pisz fot.mat. pasowe

Zgodnie z maksymą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, przedstawiciele nowo wybranego zarządu, koordynatorzy obszarów biznesowych oraz wrocławscy członkowie deklarują dalszą pracę na rzecz lokalnego środowiska IT, w miarę możliwości pomoc przedstawicielom innych branż dotkniętych kryzysem (np. doradztwo w tym, jak szybko i skutecznie digitalizować swój biznes), a także współpracę z wrocławskimi uczelniami.

 

Mat. prasowe 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone