Pasy bezpieczeństwa dla dziecka – ten produkt podbija zagraniczne rynki

Możliwość komentowania Pasy bezpieczeństwa dla dziecka – ten produkt podbija zagraniczne rynki została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia

Rozmowa z Norbertem Gałuszewskim, Prezesem Zarządu, Maciejem Łuczakiem, Wiceprezesem Zarządu i Krzysztofem Markowskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Smart KID S.A.

Twórcy i właściciele firmy SmartKidBelt od lewej: Norbert Gałuszewski, Maciej Łuczak i Krzysztof Markowski. Fot. Filip Miller

Uczestniczyliście Panowie w Kon­ferencji WallStreet w Karpaczu, w największym w Polsce spotkaniu inwestorów. Jakie najważniejsze wnio­ski płyną z tego spotkania?
Rynek kapitałowy w Polsce nie jest w naj­lepszej kondycji z czego wszyscy sobie zdajemy sprawę i jest to mocno odczuwalne w nastrojach inwestorów. Nawet takie spółki jak nasza, która ma już od pierwszego roku sprzedaży dodatni wynik finansowy, odczuwa brak zaufania ze strony inwesto­rów. Inwestorzy zagraniczni natomiast są bardzo zainteresowani polskimi pomysłami. Konferencja Wall Street jest niewątpliwie najlepiej zorganizowaną i prowadzoną konferencją rynków kapitałowych w Polsce, bardzo wysoka jest również jakość paneli eksperckich, co daje nam przedsiębiorcom szersze spojrzenie na wiele zagadnień.

Jakie były początki firmy Smart KID S.A.? Co było momentem przełomo­wym w jej rozwoju?
W 2016 roku Maciej Łuczak i ja założyli­śmy spółkę Braxx. W początkowej fazie rozwoju zajmowała się ona wykonywaniem analiz bezpieczeństwa oraz testowaniem urządzeń przeznaczonych do przewozu dzieci w pojazdach. W wyniku tych prac powstał Smart Kid Belt, który jest całkowi­cie polskim wynalazkiem, produkowanym w naszym kraju.
Od początku wiedzieliśmy, że Smart Kid Belt będzie przełomem w branży foteliko­wej. Bardzo wysokie parametry bezpie­czeństwa, małe gabaryty i niska cena są dokładnie tym, czego branża na świecie nie jest w stanie dostarczyć przez ostatnie 25 lat… a nam się to udało.

Kim są czołowi menedżerowie Smart KID S.A.? Jaka jest struktura właści­cielska firmy?
Norbert Gałuszewski jest Prezesem Zarządu, zarządzał rynkami Centralnej i Wschodniej Europy w obszarach sprzeda­ży i marketingu m.in. w Red Bull, Pernod Ricard, CEDC, Maciej Łuczak – Wice­prezesem, zarządzał firmami w branży fotelikowej oraz jest twórcą wielu rozwią­zań dotyczących poprawy bezpieczeństwa dzieci w pojazdach.

Krzysztof Markowski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej – zarządza aktywnie rynkami Litwy, Łotwy i Estonii w Red Bull. Jesteśmy też właści­cielami kontrolnego pakietu akcji Smart Kid S.A.

Czym jest Smart Kid Belt, flagowy produkt firmy? Na czym polega unikatowość i innowacyjność tego produktu?
Smart Kid Belt ma wszelkie walory pro­duktu masowego – jest bezpieczny, każdy kto ma kontakt z transportem dziećmi, powinien go mieć, jest tani, dzięki czemu każdy może chronić swoje dziecko, a nie tylko osoby o wyższych przychodach, które mogą sobie pozwolić na zakup innego urządzenia przytrzymującego typu fotelik.
Idea Smart Kid Belt opiera się o systemy biernego bezpieczeństwa w pojazdach. Montuje się go do pasów bezpieczeństwa, a dziecko siedzi wygodnie na kanapie pojazdu, a nie na kawałku plastiku z gąbką tapicerską szumnie zwanym „bezpiecz­nym” fotelikiem. Gdyby fotelik rzeczy­wiście był bezpieczny, ich producenci już dawno nie wstydziliby się pokazać wyników testów zderzeniowych, tak jak pokazuje to Smart Kid Belt. Ale jakoś od dwóch lat nikomu z rynku fotelików na świecie „nie udało się” pokazać publicznie wyników takich testów.

Kiedy rozpoczęła się internacjonali­zacja firmy? Jakimi kanałami produk­ty firmy sprzedawane są na rynkach zagranicznych?
Smart Kid Belt obecny jest na ponad dwu­dziestu rynkach zagranicznych, m.in. USA, Japonii, Unii Europejskiej, Panamy, Korei Południowej. Współpracujemy z dystrybu­torami w tych krajach, w celu jak najszybszej budowy dystrybucji numerycznej Smart Kid Belta w handlu nowoczesnym i tradycyj­nym. Największymi rynkami dla Smart Kid Belt jest teraz Japonia i USA.

Jakie jest tempo rozwoju firmy i jej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój?
Smart Kid S.A. rozwija się szybciej niż sami to zakładaliśmy. W pierwszym roku działalności przy przychodach ok. 3 mln zł i realizacji pierwszej kampanii w TV, Spół­ka miała na koniec roku 400 tys. zł zysku. W 2019 roku prognoza zakłada 10 mln zł przychodu i ok. 2 mln zł zysku.

Proszę przedstawić plany rozwojowe firmy na najbliższe lata. Jaki firma ma model ekspansji na rynkach: pol­skim i zagranicznym?
Smart Kid Belt w Polsce osiągnął już dosyć dużo. W następnych latach skupiamy się na rozwoju eksportu i dostępności naszego produktu w kolejnych krajach, gdzie obowiązuje nasz patent – a tych rynków jest ponad sto trzydzieści, więc mamy pełne ręce roboty.

 

Ryszard Żabiński

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone