Politechnika Wrocławska: Jesteśmy w Unite! PWr dołącza do europejskiej sieci uniwersytetów

Możliwość komentowania Politechnika Wrocławska: Jesteśmy w Unite! PWr dołącza do europejskiej sieci uniwersytetów została wyłączona Aktualności, Nauka

Politechnika Wrocławska dołączy do „Unite!” – University Network for Innovation, Technology and Engineering. Celem tej elitarnej organizacji, zrzeszającej uczelnie z siedmiu krajów UE, jest stworzenie modelu kształcenia odpowiadającego na wyzwania współczesnego świata.

 

Arkadiusz Wojs, rektor Politechniki Wrocławskiej

Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej

– Dołączając do jednej z najsilniejszych sieci uniwersytetów europejskich, zrzeszającej głównie  politechniki i stawiającej sobie za cel nowoczesne kształcenie inżynierów zdolnych stawiać czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom cywilizacji, nasza uczelnia realizuje plan gruntownej przebudowy swojej oferty dydaktycznej i podniesienia jakości prowadzonych badań poprzez  zdecydowane otwarcie na współpracę europejską – mówi rektor prof. Arkadiusz Wójs.

– Starania Politechniki Wrocławskiej o udział w sieci Unite! były naturalną odpowiedzią na aspiracje naszej społeczności ku szeroko rozumianej europejskości i doskonałości akademickiej. Natomiast wybór właśnie naszej uczelni przez tak prestiżową sieć stanowi potwierdzenie naszego potencjału i słuszności przyjętej strategii.

 

Inżynieria, nauka i technologia w kontekście społecznym

 

Sieć Unite! powstała w 2019 r. dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej, zakładającej stworzenie do 2025 r. Europejskiej Strefy Edukacyjnej. Uniwersytety Europejskie to konsorcja uczelni na terytorium Unii, które umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich.

 

Obecnie w skład Unite! wchodzi siedem czołowych europejskich uczelni. Są to:

 

•        Uniwersytet w Grenoble (INP UGA) z Francji (101-150*),

•        Uniwersytet w Lizbonie z Portugalii (201-300*),

•        Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (KTH) ze Szwecji (201-300*),

•        Aalto University z Finlandii (301-400*),

•        Uniwersytet Techniczny w Darmstadt z Niemiec (501-600*),

•        Politechnika w Turynie z Włoch (501-600),

•        Uniwersytet Techniczny Katalonii (Barcelona Tech) z Hiszpanii (701-800*).

 

*miejsce uczelni w Rankingu Szanghajskim 2021

 

Członkowie sieci – m.in. poprzez wspólne programy nauczania i elastyczną ścieżkę studiów – chcą wypracować nowy model europejskiego kształcenia uniwersyteckiego. Pozwoli to m.in. na uzyskanie dyplomu łączącego studia w kilku krajach Unii Europejskiej. Co ważne, kształcąc studentów członkowie sieci starają się łączyć nauki ścisłe i przyrodnicze z obszarami humanistycznymi – tak, by ich absolwenci byli w stanie odnaleźć kontekst społeczny swojej pracy.

 

Jednym z kluczowych celi dla uczelni Unite! jest doskonałość dydaktyczna. Nauczyciele akademiccy stale sięgają po innowacyjne metody nauczania, korzystają z nowych narzędzi i podnoszą swoje kompetencje w tym zakresie.  Już teraz w ramach sieci działa m.in. metakampus, czyli wirtualna, multimedialna platforma wzmacniająca cyfrową mobilność i udostępniająca wirtualne przestrzenie dla studentów i naukowców.

 

Kształcenie to nasza mocna strona

 

Politechnika Wrocławska jako pierwsza będzie reprezentowała w Unite! wschodnią część Starego Kontynentu. Do sieci wniesiemy m.in. kompleksową ofertę kształcenia w języku angielskim dla studentów i doktorantów, dostęp do zasobów edukacyjnych, laboratoriów oraz unikalnego sprzętu badawczego.

– Przystąpienie do Unite! to ogromny sukces naszej uczelni. Oprócz prestiżu zyskamy możliwość organizacji gościnnych wykładów i prowadzenia wspólnych badań, wzmocnimy mobilność naszych naukowców i studentów oraz otrzymamy możliwość wirtualnego współprowadzenia prac doktorskich. – podkreśla prof. Wójs.

Wspólnie z Politechniką Wrocławską do sieci dołączy także austriacka politechnika w Grazu.

 

Studenci są najważniejsi

Łącznie na uczelniach, będących członkami sieci Unite!, kształci się blisko 170 tys. studentów, a każdego roku naukę kończy niemal 37 tys. absolwentów. Uczelnie ściśle współpracują przy ponad 80 projektach, a z możliwości studenckich wyjazdów w ramach sieci skorzystało już ponad 2 tys. osób.

Koordynatorem Unite! jest Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, a przewodniczącą prof. Tanja Brühl, rektorka niemieckiej uczelni.

Do tej pory w ramach Unite! powstały m.in. interdyscyplinarne programy studiów i szkół letnich, zorganizowano wspólne projekty studenckie i hackathony. Powołano także międzyuczelniane forum studenckie, zorganizowano projekty w ramach programu Erasmsus+, stworzono też wspólny dla wszystkich uczelni tzw. Podręcznik Zarządzania Jakością.

Źródło: mat. prasowe https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/jestesmy-w-unite-pwr-dolacza-do-europejskiej-sieci-uniwersytetow-12273.html

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone