Praca, zdrowie, własny biznes, nowe kwalifikacje – nigdy nie jest za późno, aby działać

Możliwość komentowania Praca, zdrowie, własny biznes, nowe kwalifikacje – nigdy nie jest za późno, aby działać została wyłączona Aktualności, Praca

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO_WD) umożliwia w pełni wykorzystać potencjał zatrudnienia Dolnoślązaków. Dlatego w części Programu wspieranej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dbamy o to, aby każdy dorosły mieszkaniec naszego regionu zdobył i utrzymał zatrudnienie oraz aby stan zdrowia lub opieka nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie była przeszkodą w pracy.

 

Dlatego obok programów aktywizujących zawodowo i społecznie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wdraża programy profilaktyki zdrowotnej dla osób pracujących oraz finansuje projekty oferujące miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i osobami niesamodzielnymi.
Na te cele przekazaliśmy dotąd ponad 2 miliardy złotych dzięki czemu m.in. powstało 11 559 nowych firm, przygotowaliśmy do podjęcia pracy ponad 150 tyś. osób oraz zapewniliśmy opiekę nad blisko 15 tyś. dziećmi do lat 3 i osobami zależnymi, a profilaktyką zdrowotną objęliśmy 32 962 pracujących Dolnoślązaków.

To nie koniec – jeszcze w tym i na początku przyszłego roku będą działały projekty, w których osoby mające skończone 30 lat mogą otrzymać dofinansowanie do otwieranych działalności gospodarczych. W tych projektach każdy z nowych przedsiębiorców otrzyma 23 050 złotych bezzwrotnego dofinansowania na start firmy oraz pomoc w pokryciu kosztów firmy przez pierwszych 6 do 12-tu miesięcy jej działania. Aktualną listę takich projektów przedstawiliśmy w tabeli.

Właśnie ruszają szeroko zakrojone działania z zakresu profilaktyki cukrzycy typu II skierowane do osób pracujących – po to, aby szybko ograniczyć przykre konsekwencje późnego rozpoznania tej choroby.

Końcowy okres działania programów unijnych (perspektywa 2013-2020+3) to również czas realizacji wielu nowych projektów aktywizujących społecznie i zawodowo. Projekty te skierujemy głównie do tych mieszkańców naszego regionu, którzy ze względu na przeszkody zdrowotne, materialne, rodzinne i środowiskowe wymagają szczególnej dodatkowej pomocy – zanim będą mogli przynajmniej spróbować podjąć pracę.

Informacje o aktualnych ofertach unijnej pomocy z EFS oferowanej w ramach RPO-WD w części wdrażanej przez DWUP znajdziecie po kliknięciu w infografikę.

 

*Artykuł finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektodawca Adres e-mail telefon Tytuł projektu www
FUNDACJA „MANUFAKTURA INICJATYW” ul. Marii Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405,406, 50-369 Wrocław m.romanowski@manufakturainicjatyw.pl 691 348 673 Pracuję u siebie! www.manufakturainicjatyw.pl
Agencja Rozwoju Społecznego „ARS” ul. Tadeusza Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica arslegnica@arslegnica.pl 533 334 034 Twoja firma – Twój sukces! www.arslegnica.pl
Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt
ul. Róży Wiatrów 5/7 lok 9
53-023 Wrocław
kontakt@cdis-europrojekt.pl 605 202 076 Przedsiębiorcze kobiety 3.0. www.cdis-europrojekt.pl
FUNDACJA „Razem” ul. Ludwiga van Beethovena 1-2,
58-300 Wałbrzych
biuro@fundacjarazem.pl 746 663 006 „Dotacja – Firma – Sukces” www.fundacjarazem.pl
Fundacja Incept ul. Bujwida 34a/4,
50-368 Wrocław
samodzielni@fundacjaincept.pl 531 397 379 SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY http://fundacjaincept.pl
REGIOPROJEKT PRZEMYSŁAW SZAMBURSKI ul. Bujwida 34a/4,
50-368 Wrocław
inicjatywa@regioprojekt.eu 737 326 864 Regionalna inicjatywa wsparcia przedsiębiorczości https://regioprojekt.eu/projekty
STOWARZYSZENIE „CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław
m.sikora@europea.pl 717 999 973 Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia  
CODE TRAINING ul. Michała Drzymały 14/4
59-225 Chojnów
biuro@codetraining.eu 602578295
Dolnośląska Fabryka Przedsiębiorczości www.codetraining.eu
Progres Szymon Artwik Rynek 9/3
57-250 Złoty Stok 606420508
s.artwik@progres.info.pl 606 420 508 Załóż firmę – odnieś sukces! Projekt dotacyjny dla mieszkańców Dolnego Śląska  
FUNDACJA „Eudajmonia” ul. Borówkowa 5A, 59-101 Polkowice biuro@eudajmonia.pl 767 539 139 Kasa na start www.eudajmonia.pl
BRC CONSULTING RENATA RÓŻYCKA ul. Brzozowa 3B/4,
52-200 Wysoka
brc@brcon.pl 502 605 080 Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 www.brcon.pl
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. 1 Maja 27,
58-500 Jelenia Góra
biuro@karr.pl 757 527 500 Fundusz Dotacyjny – SILESIA www: karr.pl
Stowarzyszenie Euro-Concret ul. Tadeusza Kościuszki 35a
50-011 Wrocław
stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com 713 410 519 „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego
Śląska
www.euro-concret.pl
OTREK TRAINING AND CONSULTING ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
szkolenia2@otrek.com.pl 713 565 089 Przedsiębiorczy Dolny Śląsk www.otrek.com.pl
Pro4 ul. Długa 6
58-100 Świdnica
biuro@pro4.pl 605 557 878 Przedsiębiorca to ja www: www.pro4.pl
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
darr@darr.pl 746 480 400 Wsparcie dla Przedsiębiorczych www.darr.pl
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,
52-326 Wrocław
sekretariat@dpin.pl 717 254 244 Dotacje na start! www.dpin.pl
ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA al. Niepodległości 22
70-412 Szczecin
szkolenia@zgd.com.pl 918 522 600 Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu 2 www.zgd.com.pl
Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone