Konferencja w Hali Stulecia: Skuteczne Państwo a rola przedsiębiorcy

Możliwość komentowania Konferencja w Hali Stulecia: Skuteczne Państwo a rola przedsiębiorcy została wyłączona Aktualności

24-25 maja we Wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Gospodarczo – Naukowa pt. „SKUTECZNE PAŃSTWO A ROLA PRZEDSIĘBIORCY”. Organizatorami spotkania są: Izba Gospodarcza Europy Środkowej,  Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dwa tematy przewodnie stanowią o formule Konferencji: „Zadania instytucji  państwowych  a  rola przedsiębiorcy w prowadzeniu biznesu” oraz „Kontrola   biznesowa  jako instrument  prawny dochowania  należytej staranności”.

Tematyka należytej staranności w ostatnim okresie czasu spotyka się z dużym zainteresowaniem  zarówno  ze  strony  przedsiębiorców  i  praktyków, jak i instytucji   państwowych,  na co dzień stykających  się z problemem zapobiegania i zwalczania oszustw w podatku VAT oraz innych przejawów naruszania obowiązujących w obrocie gospodarczym przepisów, skutkujących negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców.

Tematyka Konferencji wpisuje się także w politykę informacyjną Ministerstwa Finansów  oraz  Ministerstwa  Przedsiębiorczości  i  Technologii,  gdzie ma zwrócić uwagę uczestników Konferencji na negatywne konsekwencje wynikające z niskiej świadomości przedsiębiorców o skutkach braku dochowania należytej staranności w działalności gospodarczej i konsekwencjach z tego tytułu.

W  imieniu  Komitetu  Organizacyjnego Konferencji KIKB zachęcamy Państwa do wzięcia  udziału  w  Konferencji,  ponieważ  biorą  w  niej  również udział przedstawiciele  służb i instytucji państwowych zwalczających przestępczość ekonomiczną oraz osoby reprezentujące świat nauki i przedsiębiorcy.

Prelegentami będą przedstawiciele Sądu Najwyższego, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Finansów, Sądów Okręgowych, Krajowej  Szkoły  Sądownictwa i Prokuratury, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz świata nauki i biznesu.

Marek Zieliński Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej, dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski, dr hab. prof. WSPol. Wiesław Jasiński, Adam Bącal Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Bogusław Bronisław Dauter Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Tomasz Piekarski Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Sławomir Siwierski Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Dr hab. prof. nadzw. Beata Jeżyńska Prodziekan wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Jacek Motawski Prokurator delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, Kamil Wyszkowski Prezydent i Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, dr Piotr Ochman, dr hab. Paweł Borszowski prof. UWrProdziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Dr Krzysztof Wiciak, Leszek Wieciech Prezes – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, dr Bogdan Guziński Podinspektor w stanie spoczynku, Łukasz Osiński Prezes i założyciel Izby Gospodarczej Europy Środkowej, Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Ireneusz Broś Radca prawny 
przybliżą i zobrazują Państwu negatywne zjawiska jakimi są wplątanie  w oszustwo podatkowe uczciwego przedsiębiorcy, a jednocześnie pozyskanie sposobu i wiedzy na temat uniknięcia uwikłania w ten proceder od przedstawicieli organów państwa zajmujących się ujawnianiem, wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości podatkowych.

Więcej informacji,  program  i zgłoszenia na  stronie:
http://www.kikb.pl/konferencja-gospodarczo-naukowa-skuteczne-panstwo-a-rola-przedsiebiorcy/

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone