Skutecznie dbamy o interesy i rozwój pracodawców

Możliwość komentowania Skutecznie dbamy o interesy i rozwój pracodawców została wyłączona Aktualności, TOP Manager

Rozmowa z Beatą Staszków, Prezesem Zarządu, Związku Pracodawców Polska Miedź

Beata Staszków, Prezesem Zarządu, Związku Pracodawców Polska Miedź fot. mat. prasowe

Związek Pracodawców Polska Miedź powstał już w 199. Jak bardzo zwiększyła się od tego czasu skala działania związku, ilu obecnie zrzesza członków?

Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza obecnie 119 podmiotów członkowskich zatrudniających ponad 35 tysięcy pracowników, które są skupione w czterech filarach:
I. Oddziały KGHM Polska Miedź SA (11)
II. Firmy grupy kapitałowej KGHM PM SA (25)
III. Firmy samorządowe (9)
IV. Pozostałe podmioty, głównie firmy z sektora MSP (74)

Nasza unikalna struktura pozwala na szeroką współpracę firm w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu przy poszanowaniu różnorodności interesów związanych z wielkością, strukturą właścicielską, formą prawną oraz branżową przynależnością przedsiębiorstw.
Naszym podstawowym zadaniem jako organizacji pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów gospodarczych,
ekonomicznych i społecznych zrzeszonych przedsiębiorców.
Od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej skala naszych działań poszerzyła się o pracę na rzecz tworzenia dobrego prawa pozwalającego naszym firmom na zachowanie konkurencyjności na globalnym rynku, stąd nasze zaangażowanie w prace europejskich organizacji zrzeszających pracodawców takich jak Euromines, Eurometaux czy udział w pracach Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego przy Komisji Europejskiej. Nasze działania przyczyniają się do ogromnych oszczędności dla zrzeszonych firm. Jednym z naszych ostatnich sukcesów jest zablokowanie aktualizacji dyrektywy w Parlamencie Europejskim w sprawie czynników rakotwórczych
oraz mutagennych (lata 2012- 2018), obniżającej normę respirabilnej krzemionki krystalicznej do 0,05 mg/m3, która gdyby została uchwalona, zagroziłaby funkcjonowaniu KGHM.

Jakie korzyści odnoszą pracodawcy z przynależności do związku?

Za pośrednictwem organizacji takiej jak nasza, pracodawcy zyskują możliwość wpływu na tworzące się prawo. Związek Pracodawców Polska Miedź jest członkiem Pracodawców RP, która jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego i ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych
w zakresie praw i interesów związków pracodawców. Nasi przedstawiciele są obecni w Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej
Radzie Dialogu Społecznego i w ten sposób wpływają na kształt aktów prawnych istotnych dla gospodarki.
Jednym z ostatnich sukcesów było zablokowanie niekorzystnych dla pracodawców zapisów w projekcie Kodeksu Pracy i zaniechanie
dalszej pracy nad nim.

W jaki sposób związek dba o podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracodawców?

W ciągu dwudziestu dwóch lat naszej działalności zorganizowaliśmy 280 sesji szkoleniowych, podczas których przeszkoliliśmy
około 5000 osób. Organizujemy również kolejną edycję programu mentoringowego oraz dzielimy się wiedzą w czasie śniadań
biznesowych. Wszystkie nasze usługi dostępne są dla naszych nieodpłatnie.

Czy ostatnia konferencja Związku „Kapitał i Instrumenty Rozwoju” cieszyła się dużym zainteresowaniem pracodawców?

W tej konferencji uczestniczyło około 70 osób, a zainteresowanie nią wynikało z faktu, że obecnie mają miejsce zmiany w systemie zabezpieczenia emerytalnego Polaków. Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze Plany Emerytalne, będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników, stąd konieczność upowszechniania rzetelnej wiedzy na temat
konsekwencji planowanej reformy.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone