Wrocław sygnatariuszem Karty Różnorodności

Możliwość komentowania Wrocław sygnatariuszem Karty Różnorodności została wyłączona Aktualności, Praca

Celem inicjatywy jest promowanie różnorodności i równości szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, religię czy niepełnosprawność.

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania. Podpisanie Karty Różnorodności w Polsce jest dobrowolne i bezpłatne.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli/lek firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r. Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności miała miejsce 14 lutego 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

We Wrocławiu Kartę podpisali podczas spotkania z przedstawicielami Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezydent Rafał Dutkiewicz oraz sekretarz miasta, Włodzimierz Patalas.

– To jest jedna z najpiękniejszych i najbardziej twórczych stron ludzkości, że się różnimy. Świat rośnie nie na naszych podobieństwach, a właśnie na naszych różnicach. Różnice są drożdżami rozwoju kulturowego. A ten gest, czyli podpisanie karty różnorodności, jest miarą pewnej dojrzałości cywilizacyjnej – mówi Rafał Dutkiewicz.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone