FSN NOT: Nauka-osiągnięcia-technika

Komentarzy (0) Nauka

Z mgr. inż. Tadeuszem Nawracajem, prezesem zarządu Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT we Wrocławiu rozmawia Ryszard Żabiński.

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT grupuje 19 branżowych stowarzyszeń inżynierskich. Tym samym, reprezentuje znaczną część środowiska inżynierskiego w naszym regionie. Jakie są najważniejsze zadania Rady w tym roku?

Misją WR FSNT NOT federacji, której logo rozwijamy jako NAUKA- OSIAGNIECIA- TECHNIKA, wymaga kontynuowania dotychczasowych kierunków działań oraz utrwalania statusu i roli kadry inżyniersko-technicznej w społeczeństwie. Misja będzie realizowana zgodnie z Uchwałą Programową na kolejną kadencję 2017-2021 oraz zgodnie ze Statutem i Uchwałami Rady Krajowej FSNT NOT. Nasze działania w Regionie Dolnośląskim ukierunkowane są na współpracę z Dolnośląską Radą Przedsiębiorczości i Nauki, której jesteśmy sygnatariuszami wraz z dziesięcioma Dolnośląskimi Uczelniami Wyższymi i samorządowymi. Wrocławska Rada reprezentuje ponad osiem tysięcy członków w dziewiętnastu stowarzyszeniach branżowych. Rzeczywiście, jest to silna reprezentacja środowiska, reprezentująca inżynierów elektryków, budowlanych, mechaników, geodetów, rolników, odlewników, leśników, włókienników, chemików i innych. Ta różnorodność determinuje horyzonty naszej działalności. Nauka, czyli współpraca środowiska inżynierskiego z nauką, głównie w zakresie dostosowania programów nauczania na kierunkach inżynierski do potrzeb gospodarki. Rozwijanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem, czemu sprzyjają nasze umowy z uczelniami technicznymi Wrocławia. Wspieramy kierunki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, domagając się zwiększenia nakładów na naukę i edukację oraz stworzenia mechanizmu wspierającego rozwój i innowacje, w tym korzystanie z osiągnięć polskiej myśli technicznej. Osiągnięcia, to popularyzowanie polskiej myśli technicznej, organizowanie wielu przedsięwzięć w tym zakresie np. „Wrocławskich Dni Nauki i Techniki”, konkursów: „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”, „Dolnośląskiej Nagrody Jakości” czy konkursu „Młody Innowator”. Technika, czyli działalność innowacyjna, wspieranie innowacyjności zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Mamy własny Ośrodek Innowacji, który zajmuje się m.in. taką działalnością. Zgłaszają się m.in. do niego przedsiębiorcy starający się o fundusze unijne na działalność innowacyjną. Przygotowujemy dla nich opinie, ekspertyzy dotyczące przedsięwzięć, na realizacje których chcą uzyskać zewnętrzne wsparcie. Mamy w Radzie Gospodarczej przy Urzędzie Marszałkowskim swojego przedstawiciela, którym jest dr hab. inż. Czesław Szczegielniak.

Jakie korzyści mają poszczególne stowarzyszenia inżynierów i techników z uczestnictwa w działalności Rady?

Jesteśmy organizacją apolityczną, nie otrzymujemy żadnych dotacji, utrzymujemy się ze składek naszych członków oraz działalności gospodarczej Domu Technika. Promujemy działalność stowarzyszeń w wydawanym przez Wrocławską Radę Biuletynie Informacyjnym. Stowarzyszenia, mają u nas swoją siedzibę, obsługę administracyjną, mogą w naszych pomieszczeniach prowadzić szkolenia, spotykać się ze swoimi członkami i prezentować swoją działalność. Przede wszystkim jednak działamy wspólnie w ramach Rady i w jej Komisjach, stanowimy bardzo szerokie forum wymiany doświadczeń całego środowiska inżynierskiego. Możemy też wspólnie rozwiązywać problemy interdyscyplinarne, międzybranżowe.

Z jakimi zatem problemami boryka się środowisko inżynierów? Przed jakimi wyzwaniami staje?

Zrzeszamy inżynierów i techników z bardzo wielu branż, ale pewne problemy są wspólne. Istotny jest z pewnością problem rangi zawodu inżyniera, m.in. poprzez wyższe wynagrodzenia. O ile w branży informatycznej wynagrodzenia są na relatywnie dobrym poziomie, to w innych różnie to wygląda. A przecież w niektórych branżach, np. w przypadku inżynierów budownictwa, mówimy o zawodzie zaufania publicznego o bardzo dużej odpowiedzialności. Chcemy doprowadzić do stworzenia instytucji rzeczoznawcy NOT. Osoba z takim tytułem legitymowałaby się wysoką wiedzą techniczną. Rzeczoznawcy NOT działaliby w wielu obszarach, na przykład przy wycenie maszyn, urządzeń, technologii i rozwiązań innowacyjnych, patentów i praw autorskich. Rynek wycen technologii, urządzeń itp. w Polsce będzie się rozwijał, zagraniczne korporacje już są nim bardzo zainteresowane. A dlaczego to one mają się tym zajmować, a nie polscy inżynierowie?

Na które z cyklicznych wydarzeń organizowanych przez Radę. zwrócić szczególną uwagę?

Już w kwietni będziemy organizować finały XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej dla młodzieży szkół średnich. W styczniu br. w okręgowych eliminacjach XLIII OWT we Wrocławskim Domu Technika udział wzięli uczniowie 11 szkół Dolnego Śląska. Najliczniej reprezentowane były Zespoły Szkół z Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Wrocławia, Głogowa i Legnicy. W kwietniu, po raz pierwszy we Wrocławskim Domu Technika odbędą się zawody centralne. Będziemy więc gościć młodych pasjonatów techniki z całego kraju. Inne, ważne cykliczne wydarzenie, to Wrocławskie Dni Nauki i Techniki. Tym razem na jesieni WDNiT odbędą się w nowej formule, stowarzyszenia zaprezentują swoje osiągnięcia skierowane do uczniów, studentów i mieszkańców Wrocławia. Mamy też nadzieję gościć naszych przyjaciół ze Stowarzyszeń Inżynierów Polskich z Anglii, Austrii, Francji, Litwy i Czech w sprawie współpracy i wymiany doświadczeń zawodowych oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć np. przy projekcie Kanał Odra-Dunaj.

Budynek, w którym siedzibę ma Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, czyli Wrocławski Dom Technika, służył w latach 1948-1954 również Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a następnie Wydziałowi Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Czy Rada chce nawiązać do tych edukacyjnych tradycji?

Tak, jednym z naszych celów w tym obszarze jest stworzenie Szkoły Technicznej na średnim poziomie nauczania. Kształciliby się w nim technicy w czterech specjalnościach: elektrycznej, budowlanej, mechanicznej i informatycznej. Dysponujemy odpowiednią bazą lokalową, jak również doświadczona kadrą dydaktyczną. W ostatnim czasie młodzież akademicka prezentowała dokonania Kół Naukowych uczelni technicznych w trakcie WDNiT, chcemy zintensyfikować naszą współpracę i wprowadzić przedstawicieli tych kół w struktury Rady. Zamierzamy kontynuować współpracę z samorządami studenckimi oraz młodzieżą szkół technicznych.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *