Księgowy na rynku pracy

Możliwość komentowania Księgowy na rynku pracy została wyłączona Aktualności, Praca

Rozmowa z Jerzym Konieckim, wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezesem zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP

Jerzy Koniecki, wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP

Jaką rolę w dynamicznie zmieniającej się gospodarce pełni księgowy?

We współczesnym świecie księgowy jest przede wszystkim analitykiem i doradcą biznesu. Nie wystarczy już sama wiedza merytoryczna z zakresu rachunkowości, podatków, a nawet prawa. Współczesny księgowy musi się swobodnie poruszać w przestrzeni postępującej robotyzacji, nadążać za nowoczesną technologią, a do tego śledzić zmieniające się przepisy i stale aktualizować swoją wiedzę, aby odpowiedzieć na zapotrzebowania biznesu.

Jak na rynku pracy postrzegany jest księgowy?

Księgowy to zawód wciąż nieuregulowany. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) wprowadziło 4-stopniową ścieżkę certyfikacji zawodu księgowego – od księgowego, przez specjalistę ds. rachunkowości i głównego księgowego aż po dyplomowanego księgowego. Z informacji płynących z rynku słyszymy, że wydawane przez SKwP certyfikaty cieszą się dużą renomą.

Wspomniał Pan o tym, że księgowy jest zawodem nieuregulowanym. Jakie jest zatem Pana zdanie na temat przeprowadzonej w 2014 roku deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg? Jak wpłynęła na rynek usług księgowych?

Ustawa deregulacyjna, która przypominam, zniosła obowiązek ustawowego unormowania świadczenia usług księgowych, w mojej ocenie nie spowodowała rewolucyjnych zmian i nie doprowadziła do osłabienia jakości usług księgowych.

Powstałą na rynku lukę staramy się wypełnić jako Stowarzyszenie poprzez wprowadzone tytuły certyfikowanego eksperta usług księgowych oraz certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Pracodawcy poszukują osób, których wiedzę i kompetencje potwierdzają nasze certyfikaty, ponieważ ich zdobycie wiąże się ze zobowiązaniem do ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Wspomniane certyfikaty wraz z certyfikatem dyplomowanego księgowego chcemy promować jako zawodowego księgowego.

Czym charakteryzuje się zawodowy księgowy?

Zawodowy księgowy jest przede wszystkim świetnie wykształcony, posiada wiedzę z obszaru rachunkowości, podatków i płac, potwierdzoną stosownymi certyfikatami, którą potrafi wykorzystać zarówno do zarządzania operacyjnego, jak i strategicznego, a do tego przestrzega zasad etyki zawodowej. W opublikowanych przez IFAC, do którego przypominam Stowarzyszenie należy, międzynarodowych standardach edukacyjnych przedstawiony został podobny wizerunek zawodowego księgowego.

Zdobycie certyfikatów dyplomowanego księgowego, certyfikowanego eksperta usług księgowych oraz certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych wiąże się ze zdaniem egzaminów prowadzonych według standardów SKwP, zobowiązaniem do ustawicznego dokształcania zawodowego i przestrzegania zasad kodeksu etyki zawodowej. Wymagane jest również członkostwo w Stowarzyszeniu, przez co osoby posiadające certyfikaty podlegają pod jurysdykcję sądów koleżeńskich działających w strukturach SKwP.

Chciałabym zapytać o biura rachunkowe, które obecnie znalazły się w centrum uwagi. Jak funkcjonują na rynku gospodarczym i jak ocenia Pan ich przyszłość?

Uważam, że przed biurami rachunkowymi jest dobra przyszłość, o ile będą inwestowały w technologie, które dziś są niezbędne przy większości procesów. Specjalizacja i współpraca to w mojej ocenie klucz do sukcesu. Klient, któremu zależało będzie na pełnej obsłudze, zgłaszając się do biura rachunkowego, które prowadzi mu księgi rachunkowe, chętnie skorzysta z zaufanej firmy, z którą dane biuro współpracuje po to, aby poprowadziła mu np. sprawy kadrowo-płacowe.

Zmieniające się przepisy generują pewne problemy również dla biur rachunkowych, co obserwujemy podczas konsultacji udzielanych członkom SKwP. Zgłaszają się do nas przedstawiciele biur aby uzyskać pomoc przy ich interpretowaniu, rozwiązać sytuacje problemowe.

 Jakie inne działania na rzecz biur rachunkowych podejmuje Stowarzyszenie?

W Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce działa Komisja Biur Rachunkowych, a przy oddziałach okręgowych działają koła, które organizują spotkania dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, w trakcie których mogą dyskutować o doskwierających im problemach i wspólnie je rozwiązywać, wymieniać się doświadczeniami, a także nawiązywać współpracę. Organizujemy bezpłatne odczyty i dofinansowujemy zazwyczaj kilkudniowe szkolenia wyjazdowe dla przedstawicieli biur. Uczestniczymy w konkursach i udzielamy patronatów, szczególnie merytorycznych, w przedsięwzięciach organizowanych dla biur rachunkowych oraz współfinansujemy udział naszych przedstawicieli w tych zdarzeniach. Stowarzyszenie skupia się mocno na promocji zawodu, co przejawia się we współpracy z PAP-em, „Rzeczpospolitą”, Infor-em i wydawnictwem Wolters Kluwer.

Duże znaczenie mają także wspomniane już tytuły zawodowe certyfikowanego eksperta usług księgowych oraz certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, gwarantujące, że legitymizujące się nimi osoby posiadają sprawdzone umiejętności.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone