Millennials to współczesne wyzwanie dla lidera i szansa na rozwój organizacji

Możliwość komentowania Millennials to współczesne wyzwanie dla lidera i szansa na rozwój organizacji została wyłączona porady ekspertów

Rita Kurpisz business & executive coach, międzynarodowy trener inteligencji emocjonalnej, konsultant biznesowy.

Rita Kurpisz fot. mat. prasowe

Nasza rzeczywistość nieustannie ulega przeobrażeniu. Od kilku lat obserwujemy mocny nacisk na social media, rozwój umiejętności miękkich (w tym inteligencji emocjonalnej), wzrost konkurencyjności, globalizację. Ilość czynników wpływających na organizację oraz dynamika zmian zwiększa swoje tempo, a dodatkowo na rynek wchodzi młode pokolenie. Całość stawia współczesnego lidera przed szeregiem wyzwań, którym należy sprostać, aby firma mogła właściwie funkcjonować.

Rzeczywistość, która daje ogromne szanse postępu, ekspansji, jednocześnie wymaga elastyczności, dynamiki, otwartości oraz ciągłego rozwoju. Aby lider mógł działać zwinnie, potrzebuje posiadać szereg umiejętności w zakresie zarządzania, wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną, wnikliwość oraz otwartość na nowe. Daniel Goleman zdefiniował współcześnie 6 stylów zarządzania, gdzie każdy spełnią swoją rolę w zależności od okoliczności: styl demokratyczny, styl afiliacyjny, styl autorytarny, styl coachingowy, styl nakazowy, styl procesowy. Każdy z nich jest przydatny organizacji na innym etapie i sytuacji, jednocześnie to lider powinien znać wszystkie i mieć biegłość w ich zastosowaniu. Hay Group przeprowadziło badania na 46 000 przedstawicielach najwyższej kadry zarządczej i na tej podstawie zdefiniowali kształt oraz kierunek rozwoju współczesnego przywództwa. Powstało pojęcie rezonansowego przywództwa, które oznacza że przywódcy budują połączenie i współpracują ze swoim otoczeniem. W ten sposób tworzy się grupa ludzi, którzy współdziałają ze sobą i dopasowują się wzajemnie do swoich myśli (what? – co robić?) oraz emocji (why? – dlaczego to robić?). Inspirują innych wykazując zaangażowanie oraz troskę o ludzi i wizję organizacji. Sprawiają, że otaczające ich osoby chcą ramię w ramie realizować wizję ekscytującej przyszłości. Dodają odwagi, nadziei, a także pomagają w pełni wykorzystać nowe możliwości. Łączą kapitał finansowy, ludzki, intelektualny, środowiskowy i społeczny w celu efektywnego działania w ramach organizacji. Aby tego dokonać, kluczową umiejętnością jest inteligencja emocjonalna (EI). Liderzy, którzy mają wysoki poziom EI znają siebie, potrafią kontrolować swoje zachowanie oraz emocje, a także świadomie wpływają na emocje innych i budują silne, oparte na zaufaniu relacje. Wiedzą, że emocje są zaraźliwe oraz że ich własne stany emocjonalne to potężny czynnik kształtujący nastroje, a ostatecznie osiągnięcia ich zespołów. To jest szczególne ważne teraz, kiedy pokolenie millennialsów wchodzi na rynek i oczekuje od lidera innego traktowania.

Millennialsi odrzucają tradycyjne zasady dotyczące rozwoju kariery i kultury pracy. Zamiast czekać latami na awans, Millennialsi szukają szybkiego wzrostu. Potrzebują relacji z kolegami z pracy oraz dobrej atmosfery. Na podstawie przeprowadzonych badań wiemy, że firmy, które rozwijają i dbają o przyjaźnie wśród swoich pracowników, mają znacznie wyższe wskaźniki zaangażowania niż te, które tego nie robią. Regularne spotkania i ciągłe informacje zwrotne (tzw. feedback) zwiększają zaangażowanie oraz wydajność. Dla młodego człowieka ważne jest, aby być częścią firmy i ją aktywnie współtworzyć. Bądź wrażliwy i buduj szacunek swoją postawą, a nie stanowiskiem. Jeśli jesteś autentyczny zyskujesz zaufanie i uznanie twoich ludzi. Warto mieć na uwadze, że Millennialsi są najbardziej wykształconym pokoleniem w historii. Wychowali się w innej rzeczywistości i cenią inne wartości niż poprzednie pokolenie.

Puentą niech będzie budująca myśl, że warto korzystać z wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców oraz z kreatywności, świeżości, zapału oraz ambicji młodego człowieka. Przy mądrym i dojrzałym podejściu wszystkie strony zyskują. Kiedy zrozumie się ich sposób myślenia, lider stworzy ogromną wartość dla organizacji. W końcu liderzy nie zmuszają ludzi, aby szli z nimi – oni zapraszają ich do wspólnej podróży.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone