Najlepsze firmy trafiają do Dolnośląskiej Ekstraklasy Biznesu

Możliwość komentowania Najlepsze firmy trafiają do Dolnośląskiej Ekstraklasy Biznesu została wyłączona Aktualności, Biznes

Na XXVIII Gali Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, która odbyła się 22 stycznia we Wrocławiu oprócz certyfikatów wręczono także nominacje do Dolnośląskiej Ekstraklasy Gospodarczej (DEG), która jest marką jakości i wiarygodności gospodarczej Dolnego Śląska i prowadzących działalność na jego terenie przedsiębiorców.

Czternaście podmiotów gospodarczych zawiązały DEG. Firmy te osiągnęły w roku 2018 łącznie obrót ponad 8 900 mln złotych. Cztery z nich otrzymało na Gali nagrodę DNG oraz nominację do DEG: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.; SITECH sp. z o.o.; Volkswagen Motor Polska; Frankonia Poland.

Pozostałe dziesięć podmiotów to laureaci DNG z lat ubiegłych, którzy spełniając kryteria oceny kandydatów do DEG otrzymali nominację do DEG: Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.; Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinent Sp. z o.o; Magnezyty ,,Grochów” S.A.; Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Dozamel” Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.; Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego; ZEC Service Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach Sp. z o.o.; Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego.

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest największym programem certyfikującym dla firm na Dolnym Śląsku. Stanowi inicjatywę wychodzącą naprzeciw dążeniom do integracji regionalnej, wzrostu gospodarczego i rozwoju lokalnego rynku pracy. Jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych polskim przedsiębiorcom. DCG powstał z myślą o promocji firm, które spełniają określone przez Kapitułę kryteria ekonomiczne, przestrzegając jednocześnie zasad etyki i uczciwej konkurencji. Mogą go otrzymać podmioty gospodarcze, które stanowią biznesową wizytówkę regionu – nie tylko z uwagi na wymierne wskaźniki gospodarcze, ale i filozofię prowadzenia działalności.

Prawo ubiegania się o przyznanie DCG przysługuje wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą — niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej. Ich działalność w sferze produkcyjnej lub usługowej musi być prowadzona w oparciu o polskie przepisy i wymogi prawne oraz spełniać warunki Regulaminu DCG (jest dostępny na www.dcg.forum.pl). Firmy te powinny wyróżniać się nienaganną kondycją finansową – kapituła weryfikuje wyniki przedsiębiorstw z ostatnich 3 lat.

Kapituła ocenia też kandydatów według wielu kryteriów m.in.: stopienia spełniania wymagań z zakresu ochrony środowiska, aktywności w działalności prospołecznej na rzecz Dolnego Śląska i lokalnych środowisk, działalności na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, funkcjonujących systemów zarządzania. dodatnich wyników finansowych oraz pozytywnych wskaźników ekonomicznych (aktualne i prognozowane), sumienności i terminowości regulowania zobowiązań finansowych, w tym podatkowych.

Oprac. na podstawie dcg.forum.pl

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone