NASZ PATRONAT: We Wrocławiu obradowało Forum Zawodowe 2018

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: We Wrocławiu obradowało Forum Zawodowe 2018 została wyłączona Aktualności, Nauka, Praca

Forum Zawodowe 2018, które odbyło się 21 listopada we Wrocławiu, zgromadziło liczne grono dyrektorów szkół podstawowych wraz z doradcami zawodowymi, reprezentantów wyższych uczelni, przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz pracodawców z Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy

Organizatorami Forum Zawodowego byli: DOZAMEL Sp. z o.o., spółka z sektora usług przemysłowych i jednocześnie podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, Zespół Szkół nr 18, którego uczniowie kształcą się m. in. w zawodach mechaniczno – elektrycznych, a także Centrum Kształcenia Praktycznego. Kapitał Polski był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Skąd pomysł na forum
– Kształtując relacje z przedsiębiorcami, odbieramy sygnały o trudnościach w pozyskaniu przez nich wykwalifikowanych pracowników – powiedział Piotr Kubiński, Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem DOZAMEL Sp. z o.o.,. – Dlatego postanowiliśmy, wspólnie z różnymi interesariuszami procesu edukacji i budowania kapitału ludzkiego, zorganizować wydarzenie, na którym podejmiemy ten aktualny obecnie temat. 

Forum Zawodowe było adresowane do przedstawicieli wrocławskich szkół podstawowych, w tym w szczególności do doradców zawodowych. Zaproszeni zostali także reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, a także władze wydziałów: Elektrycznego i Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, współpracujące z Zespołem Szkół nr 18 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Wśród pracodawców znaleźli się dyrektorzy i szefowie HR takich firm jak General Electric, Donako, Fortaco i DOZAMEL.

Brak specjalistów największą bolączką pracodawców

Anna Dąbrowska, HR Manager w Fortaco Sp. z o.o., przyznała,  że największą bolączką firmy jest pozyskanie specjalistów w zawodach spawacz i lakiernik. Podczas dyskusji w panelu pracodawców Marek Chmura, dyrektor GE Power Wrocław, wskazał na problem zbyt małego zainteresowania młodzieży technikami i szkołami zawodowymi. Z kolei Agata Woroniecka HR Manager GE Power Sp. z o.o. podkreśliła, że niezwykle istotną kwestią jest też samo zaangażowanie w pracę. – Widziałabym tu ogromną rolę ze strony doradców zawodowych, szkół, by na jak najwcześniejszym etapie to zaangażowanie w uczniach rozbudzać – dodała.
– Z roku na rok zmniejsza się liczba kandydatów na nasz tradycyjny kierunek technik-mechanik – powiedziała Danuta Matuszewska, wicedyrektor wrocławskiego Zespołu Szkół nr 18.
– Do nowych klas, które utworzyliśmy, zgłosiło się jedynie siedmiu kandydatów na kierunek technik klimatyzacji chłodnictwa i ośmiu na kierunek technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.
Dane te skomentował dyrektor Jerzy Wójcikowski z Donako Sp. z o.o.– Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, podobnie jak niemalże każdej innej specjalności, w której kształci „osiemnastka”, znalazłby u nas zatrudnienie.

Zawody przyszłości

O tym, że zmiany technologiczne pociągną za sobą powstanie nowych zawodów, mówił Piotr Kubiński z DOZAMEL Sp. z o.o. – W swoich analizach grupa Cognizant prognozuje, że wśród nowych zawodów pojawią się np. detektyw ds. danych, analityk cyber-miasta, twórca podróży w rozszerzonej rzeczywistości, czy manager ds. rozwoju sztucznej inteligencji.

Dobre praktyki współpracy szkół z biznesemWsparcie w strategii miasta.

Przedstawiając nowe programy i proces kształcenia w technikach i szkołach branżowych, Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty, mówił o możliwościach finansowania kursów pozaszkolnych u przedsiębiorców dla najlepszych uczniów.
Realne efekty współpracy z biznesem dla Zespołu Szkół nr 18 wymieniła także Danuta Matuszewska: wycieczki zawodoznawcze, praktyki uczniowskie, doposażenie pracowni, wspólna realizacja projektów międzynarodowych,
prowadzenie i finansowanie szkoleń, fundowanie stypendiów i nagród dla najlepszych uczniów, klasy patronackie, wspólne tragi pracy organizowane w szkole czy praktyki uczniowskie w zakładach pracy.
Anna Chołodecka, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, również podkreślała, że właściwy tok kształcenia techników, inżynierów w dobie innowacji, cyfryzacji i innych procesów globalnych wymaga współpracy z biznesem.
Przedstawiła programy, jakie uruchomiło CKP we współpracy z pracodawcami. Marcin Urban, skarbnik Miasta Wrocławia, przypomniał, że w strategii Wrocław 2030 znalazły się takie cele jak np. inspirowanie, wspieranie zmian w systemie edukacji w kierunku lepszego dostosowania do rynku pracy.
Ewa Szczęch, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia zapewniła o tym, że jest spory budżet – miejski oraz pochodzący z dotacji unijnych, na nowoczesną infrastrukturę edukacyjną.
O tym, że wybór technicznej ścieżki kształcenia gwarantuje przyszłość zawodową i karierę, przekonywali prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz dr inż. Piotr Górski, prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Forum Zawodowe to pierwszy krok.
Potrzebne są dalsze…

Forum Zawodowe zgromadziło blisko 130 uczestników, w tym dyrektorów i doradców zawodowych z 74 szkół podstawowych Wrocławia. Uczestnicy Forum byli zgodni co do tego, że promocja kształcenia zawodowego powinna
pójść dalej – objąć również rodziców i bezpośrednio samą młodzież. Pierwszy krok, jakim było zorganizowanie Forum Zawodowego, powinien uruchomić kolejne, konkretne działania. DOZAMEL będzie się z pewnością aktywnie włączać w proces promocji tego obszaru edukacji.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone