Nowoczesne systemy IT w ochronie zdrowia

Możliwość komentowania Nowoczesne systemy IT w ochronie zdrowia została wyłączona It

Rola samorządu we wspieraniu transformacji technologicznej w zdrowiu

lek. med. Piotr Najbuk, Senior Associate w Praktyce Life Sciences, kancelaria DZP, moderator panelu

Do zadań władz samorządowych należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia. W świetle zachodzących procesów, takich jak starzenie się społeczeństwa czy spadek liczebności osób wykonujących zawody medyczne, wywiązanie się z obowiązku zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych staje się coraz trudniejsze. Z pomocą przychodzą na szczęście nowe technologie i rozwiązania zaliczane do e-zdrowia, takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna i telemedycyna.

E-zdrowie w Polsce to w dalszym ciągu domena prywatnych świadczeniodawców. Nie ma jednak przeszkód, by także podmioty lecznicze tworzone przez samorządy mogły udzielać świadczeń telemedycznych, tzn. świadczeń dokonywanych na odległość (np. przy wykorzystaniu komunikatora internetowego) lub prowadzić systemy obiegu danych w formie cyfrowej. Co więcej, nowe regulacje prawne związane z informatyzacją ochrony zdrowia zakładają obowiązek prowadzenia od 1 stycznia 2019 r. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym wystawiania e-recept (od 2020 r.) oraz e-skierowań (od 2021 r.). Już obecnie w części województw funkcjonują regionalne platformy wymiany danych medycznych, ale ostania kontrola NIK wykazała, że wciąż ich potencjał nie jest przez samorządy w pełni wykorzystywany. Problematyczna jest także kwestia zapewnienia bezpieczeństwa danych pacjentów, tymczasem od 25 maja zacznie obowiązywać RODO, które wymagać będzie wprowadzenia wyższego standardu ochrony danych osobowych, jednocześnie wprowadzając dotkliwe sensacje za nieprawidłowości w tym zakresie.

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia, w tym finansowego, ze strony samorządów, będzie ważnym czynnikiem dla rozwoju e-zdrowia nie tylko na poziomie regionalnym, ale umożliwi także łatwiejsze wdrożenie rozwiązań e-zdrowotnych obejmujących cały kraj.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone