Politechnika Wrocławska: Nowy kierunek na PWr – zostań specjalistą od bezpieczeństwa i higieny pracy

Możliwość komentowania Politechnika Wrocławska: Nowy kierunek na PWr – zostań specjalistą od bezpieczeństwa i higieny pracy została wyłączona Nauka

Trwa zimowa rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Wrocławskiej. Młodzi inżynierowie mogą rekrutować się na nowy kierunek – bezpieczeństwo i higienę pracy. Program studiów stawia na zdobycie praktycznych umiejętności, m.in. z obsługi najnowszych urządzeń i technologii wykorzystywanych do monitoringu warunków pracy.

nowy kierunek na PWr

nowy kierunek na PWr fot. politechnika wr.

– Ten kierunek wyróżnia się uniwersalnością i daje możliwość zdobycia nowych uprawnień. Przygotujemy absolwentów do pracy jako specjalistów BHP w przedsiębiorstwie z dowolnej branży – podkreśla dr inż. Paweł Strzałkowski z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, na którym otwarto nowy kierunek.

Na studia mogą rekrutować się kandydaci, którzy ukończyli kierunki inżynierskie (w przyszłości wydział planuje także przygotować siatkę zajęć dla studentów z tytułem licencjata i dodatkowym semestrem studiów, by wyrównać różnice w wiedzy studiujących).

Program stawia na zdobywanie wiedzy poprzez praktykę. W czasie trzech semestrów na bezpieczeństwie i higienie pracy studenci będą mieli okazję m.in. pracować ze sprzętem wykorzystywanym do pomiaru poziomu natężenia hałasu, mikroklimatu, drgań mechanicznych czy pyłów w powietrzu.

Będą też – w formie treningów – uczyć się udzielania pierwszej pomocy czy przeprowadzania szkoleń BHP i postępowań powypadkowych. Czekają ich również m.in. zajęcia z najnowszymi technologiami i urządzeniami wykorzystywanymi w obszarze BHP, takimi jak wirtualna rzeczywistość czy smart sensory do monitorowania bezpieczeństwa pracy.

Jak podkreśla dr inż. Paweł Strzałkowski, absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy będą mogli znaleźć zatrudnienie w służbach BHP i podmiotach realizujących zadania służby BHP, instytucjach i organizacjach publicznych z obszaru BHP (jak np. Państwowa Inspekcja Pracy), organizacjach i instytucjach związanych z monitorowaniem stanu środowiska i zarządzaniem kryzysowym, instytucjach branży konsultingowej i szkoleniowej, laboratoriach badania środowiska pracy czy instytucjach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych.

– To, co wyróżnia nas na tle innych kierunków o podobnej tematyce, to właśnie przygotowanie studentów do pracy w laboratoriach badających czynniki środowiska pracy. W porównaniu z kolei do oferty wielu studiów podyplomowych z zakresu BHP, proponujemy więcej zajęć praktycznych i znacznie szerszy zakres tematyki, z którą zetkną się studenci – dodaje dr inż. Paweł Strzałkowski.

Więcej informacji o nowym kierunku na stronie – https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/zdobadz-dobry-zawod-studiuj-bezpieczenstwo-i-higiene-pracy-12291.html

Rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Wrocławskiej potrwa do 18 lutego. W zimowej ofercie mamy jeszcze jeden nowy kierunek: gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu.

Więcej informacji na stronie – https://rekrutacja.pwr.edu.pl/

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone