Polityka senioralna miasta Wrocław

Możliwość komentowania Polityka senioralna miasta Wrocław została wyłączona Aktualności, Samorząd

Poprawa jakości życia wrocławskich seniorów, a także jego urozmaicenie to jeden z najbardziej kluczowych wątków programu prezydenta Jacka Sutryka „100 zadań na 100 dni”.

fot. mat. prasowe

 Seniorzy, których w populacji Wrocławia będzie przybywać, to element polityki rozwojowej, a nie problem – podkreśla Jacek Sutryk.

Cele:

– zachowanie dobrostanu oraz zapewnienie jakości życia adekwatnie do potrzeb i oczekiwań seniorów – działania osłonowe, wspierające, aktywizujące,

– rozbudowa sektora silver-economy: specjalizacja usług, dostosowanie do potrzeb seniorów

– inwestycje i rozwój, – specjalizacja instytucjonalna i organizacyjna – edukacja kadr, nowe zawody  i specjalności senioralne, rozwijanie współpracy środowiskowej.

Sprawy seniorów to kwestia miejska, a nie senioralna. Dotyczą one gospodarki, kultury, rodziny, edukacji czy sportu. Dlatego dla planowego rozwoju polityki senioralnej konieczne jest zapewnienie podstaw finansowania, a także rozwijanie przedstawicielstw senioralnych na szczeblu samorządowym oraz kształcenie wyspecjalizowanych kadr.

Polityka senioralna winna więc być:

– nowoczesna i innowacyjna (wachlarz nowoczesnych i przyjaznych seniorom możliwości i narzędzi)
– dofinansowana (środki zabezpieczone w budżecie – rosnący fundusz senioralny)
– solidnie reprezentowana/umocowana w instytucjach (nowe organy i wzmocnienie istniejących)
– wyprzedzająca (badania, diagnoza, strategia w obliczu galopującej zmiany demograficznej).

– Docelowo planujemy przeznaczać na Wrocławski Fundusz Senioralny ok. 4 mln zł, natomiast  w ramach podjętych już działań zabudżetowaliśmy kwotę ponad 1,8 mln zł  – mówi prezydent – Jacek Sutryk.  – Jednym z zadań, którego nie ująłem w 100 pracach, ale o którym mówiłem podczas kampanii i w moim programie wyborczym, jest również Senioralny Fundusz Wyjazdowy. To dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych. Na ten cel zarezerwowaliśmy 150 tys. zł – dodaje. 

Szczegóły na stronie wcrs.wroclaw.pl/sfw.

O interesy wrocławskich seniorów zadba teraz Rzecznik Seniora i Opiekuna.

Do jego zadań należeć będzie m.in.:
– zapewnienie kompleksowej i przyjaznej informacji na temat rozwijanego systemu wsparcia,
– pomoc w postaci poradnictwa, także specjalistycznego psychologicznego i prawnego,
– interweniowanie w sprawach osób starszych i informowanie właściwych organów o nieprawidłowościach
– reprezentowanie seniorów i ich opiekunów oraz wsparcie mediacji w przypadku sporów.

Rzecznikiem została ILONA ZAKOWICZ, pracownik Wrocławskiego Centrum Seniora, od 2009 roku zaangażowana w działania na rzecz osób starszych. Jej przygoda z problematyką senioralną rozpoczęła się od praktyk studenckich na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (Uniwersytet Wrocławski). Obecnie bierze udział w projekcie realizowanym w ramach konkursu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – „Trzecia Misja Uczelni”.

Ilona Zakowicz jest absolwentką studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.  Temat pracy: „Starość w kulturze młodości. Próba rekonstrukcji wizerunku osób starszych w reklamie komercyjnej.”  To także magister kulturoznawstwa i nauczyciel akademicki (andragogika, gerontologia, psychogerontologia). Od lat uczestniczy w projektach  naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, w grupach badawczych, grantach, seminariach i konferencjach naukowych o tematyce senioralnej. Jest autorką ponad 30 publikacji naukowych z zakresu andragogiki i gerontologii.

– Praca z seniorami nie jest mi obca ani w teorii, ani w praktyce. Zajmuję się nią od dziesięciu lat. Poza tym piszę pracę doktorską w tym temacie i mam nadzieję niebawem ją zakończyć – mówi Ilona Zakowicz.

Przypomnijmy, że Jacek Sutryk już wcześniej wdrożył w życie następujące punkty ze swojego programu stu zadań na pierwsze sto dni prezydentury: 

„Uruchomię program Taxi Senior”, 

„Zwiększę liczbę punktów wydawania Wrocławskiej Karty Seniora”, 

„Uruchomię Radiowy Klub Seniora” oraz

„Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach  senioralnych”.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone