Przedsiębiorcy potrzebują wiedzy i doświadczenia doradców podatkowych

Możliwość komentowania Przedsiębiorcy potrzebują wiedzy i doświadczenia doradców podatkowych została wyłączona Aktualności, porady ekspertów, Prawo i Podatki

Rozmowa z dr. Marcinem Rymaszewskim, Przewodniczącym Podkarpackiego Oddziału Doradców Podatkowych

Marcin Rymaszewski, Przewodniczący Podkarpackiego Oddziału Doradców Podatkowych fot. mat. prasowe

Co odróżnia doradcę podatkowego od przedstawicieli innych zawodów finansowych jak księgowy, czy biegły rewident? Jakie jest zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych ze strony przedsiębiorców? Czy trudno jest zostać doradcą podatkowym?

 Muszę stwierdzić, że wiedza o zawodzie doradcy podatkowego jest wciąż w społeczeństwie niska. Nawet niektórym moim klientom zdarza się powiedzieć o mnie księgowy, mimo, że jestem z wykształcenia prawnikiem. Zawsze cierpliwie staram się wytłumaczyć, że doradca podatkowy to inny zawód niż księgowy lub biegły rewident. Wśród uprawnień doradcy podatkowego znajduje się prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale nie jest to główne zajęcie doradców i cel w jakim został powołany ten zawód. Podstawowym zadaniem doradcy podatkowego jest wyjaśnianie wątpliwości i zawiłości prawa podatkowego. Ponadto, doradcy podatkowi reprezentują podatników przed organami podatkowymi w czasie kontroli i postępowań podatkowych, celnych i egzekucyjnych. Mają prawo do występowania w sądach administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zawód ten wymaga szerokiej, bezustannie aktualizowanej wiedzy. Samorząd zawodowy czuwa nad poszerzaniem naszej wiedzy i kontroluje sposoby oraz czas poświęcony na dokształcanie się doradców podatkowych. Kandydat, aby stać się doradcą podatkowym musi m.in. posiadać wyższe wykształcenie, zdać dwuetapowy państwowy egzamin przed komisją składającą się z przedstawicieli zawodu i organów podatkowych, pracowników naukowych oraz sędziów sądów administracyjnych, a także odbyć praktykę zawodową.

Istotną różnicą w stosunku do innych zawodów związanych z podatkami jest to, że doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu i odpowiada za ewentualne błędy zawodowe, a także posiada obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Nie może zdradzić szczegółów transakcji swoich klientów nawet przez organami podatkowymi, policją czy prokuraturą. Jedynie sąd w wyjątkowych sytuacjach może zwolnić doradcę z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. W moim 14 letnim doświadczeniu, prawomocnie nigdy nie zostałem zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy mimo kilkunastu prób ze strony prokuratury i organów egzekucyjnych.

Uważam, że dla doradców podatkowych nie ma konkurencji. Prawo podatkowe jest tak szerokie i zawiłe, że nie sposób rzetelnie wywiązywać się z obowiązków podatkowych bez profesjonalnego wsparcia podmiotów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawa. Każdy przedsiębiorca przed dokonaniem ważnej transakcji powinien najpierw omówić jej szczegóły z doradcą podatkowym, którzy oceni zarówno zagrożenia, jak i wyjaśni podatkowe konsekwencje dokonanych transakcji. Bardzo często reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, którzy dopiero po zawarciu transakcji orientowali się w ich skutkach podatkowych. Przedsiębiorcy potrzebują doradców podatkowych jeszcze bardziej niż księgowych w swoich firmach.

Jak wielu członków zrzesza odział Podkarpacki KIDP?  Jakie są podejmowane działania samorządu w obszarze szkoleń, popularyzacji zawodu doradcy podatkowego, zwiększania świadomości wśród społeczeństwa, że jest to zawód zaufania publicznego?

Może trudno w to uwierzyć, ale na Podkarpaciu jest jedynie 200 doradców podatkowych. W zasadzie nie stanowimy dla siebie żadnej konkurencji. Pracy przy obronie praw podatników w sporach podatkowych jest mnóstwo i można stwierdzić, że jest nas w tym regionie za mało. Przedsiębiorcy w stosunku do których toczą się kontrole podatkowe, powinni powszechnie korzystać z wiedzy i doświadczenia doradców podatkowych.

Pomimo tego, że jesteśmy niewielkim oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych staramy się organizować liczne szkolenia dla naszych Koleżanek i Kolegów. W naszym kalendarzu znajduję się dwie ważne ogólnopolskie imprezy: Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Doradców Podatkowych oraz Podkarpacka Konferencja Podatkowa.

Wciąż staramy się uświadamiać przedsiębiorcom znaczenie zawodu doradcy podatkowego. Informować kim doradca podatkowy jest. Krzewimy też wiedzę wśród młodzieży i studentów. Organizujemy każdej wiosny konkurs wiedzy o podatkach dla uczniów szkół średnich, w celu podniesienia świadomości, że doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Prowadzimy wykłady dla studentów podczas których zachęcamy ich do zainteresowania się naszym zawodem.

 

Proszę przedstawić  najważniejsze  plany i wyzwania stojące przed PO KIDP w przyszłym roku.

Jako przewodniczący PO KIDP pragnąłbym zwiększyć zakres oraz różnorodność szkoleń dla doradców podatkowych oferowanych przez Oddział. Poszerzanie wiedzy sprawia satysfakcję nie tylko osobistą, ale również przekłada się na zakres i poziom świadczonych usług. W przyszłym roku Zarząd PO KIDP planuje zorganizować wyjazdowe szkolenie, które ukierunkowane będzie na zdobycie praktycznej wiedzy i uzyskanie konkretnych kompetencji. Chcemy również godnie uczcić nasze święto – Dzień Doradcy Podatkowego – i zorganizować wspólną imprezę w teatrze. Wspólne świętowanie sprzyja integracji środowiska oraz wymianie wiedzy nie tylko z zakresu prawa podatkowego.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone