Uważamy, że FlexiOss® to najlepszy na świecie materiał kościozastępczy

Możliwość komentowania Uważamy, że FlexiOss® to najlepszy na świecie materiał kościozastępczy została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, Nauka

Rozmowa z Maciejem Manieckim, Prezesem Zarządu spółki Medical Inventi S.A

Maciej Maniecki, Prezes Zarządu spółki Medical Inventi S.A. fot. mat. prasowe

 

Podczas Kongresu 590 spółka Medical Inventi została uhonorowana Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP. Jak Państwo przyjęliście informację o tej nagrodzie?

W październiku tego roku Spółka Medical Inventi znalazła się w gronie laureatów, którzy otrzymali Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Wyróżnienie bardzo prestiżowe, choć nie było dla nas dużym zaskoczeniem. Jest to kolejna nagroda w historii spółki. Najpierw były prestiżowe nagrody dla naukowców i twórców wynalazku, w kraju i za granicą. Biodegradowalny materiał kościozastępczy został zaprezentowany w 2013 r. na 62 Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Brukseli i uzyskał Nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za Najlepszy Wynalazek opracowany przez Kobietę Wynalazcę, Nagrodę Grand Prix Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców oraz złoty medal z wyróżnieniem Eureka 2013. W lutym 2019 r. otrzymaliśmy główną nagrodę w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

Jakie są najważniejsze zadania spółki związane z upowszechnieniem na rynku wynalazku o nazwie handlowej FlexiOss®?

Jednym z kluczowych zadań jest projekt badań klinicznych. Proces jest obecnie bardzo zaawansowany i zamierzamy go zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Barierą przed jego upowszechnieniem jest fakt, że ciągle nie zakończyliśmy procesu certyfikacji. Jesteśmy jednak już bardzo blisko i mamy nadzieję, od połowy 2020 roku będzie dostępny w polskich klinikach. W pierwszym etapie koncentrujemy się na zastosowaniach w ortopedii i traumatologii. Drugi etap to chirurgia stomatologiczna.

Czy FlexiOss® może określić mianem przełomowej innowacji w ortopedii?

Jesteśmy przekonani, że dysponujemy najlepszym obecnie na świecie materiałem kościozastępczym. Na rynku jest wiele materiałów kościozastępczych, ale skrajne przypadki pokazały, że tam gdzie nie było już szansy na ratowania zdrowia a zastosowany był nasz FlexiOss®, udało się uratować kończyny a efekty leczenia były zaskakująco dobre. Wśród tych przypadków był Pan Daniel Bardega. Był on jednym z pierwszych pacjentów, któremu lekarze wszczepili kompozyt w 2014 roku. Uraz, jakiego doznał w wypadku w 2010 roku, podczas jazdy z kolegą na motocyklu, był bardzo poważny. Lekarze, postawili wówczas diagnozę, że noga jest do amputacji. Operacji z zastosowaniem FlexiOss® podjął się zespół Pana Profesora Adama Nogalskiego. Obecnie minęło już kilka lat. Wyniki leczenia są bardzo dobre. Dzisiaj Pan Daniel jest aktywny, cieszy się życiem. Przed jakimi najważniejszymi wyzwaniami stoi obecnie Medical Inventi? Najważniejsze jest zakończenie procesu badań klinicznych i uzyskanie certyfikacji. Od tego momentu będziemy mogli wprowadzić nasz FlexiOss® na rynek nie tylko polski ale i europejski. Następny etap to podbój rynków światowych. Realizacja tych ambitnych planów wymaga jednak dużych nakładów finansowych i to jest dla Zarządu Spółki jednym z największych wyzwań.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone