Wójt gminy Zawonia: Najważniejszy jest dobry kontakt z mieszkańcami

Komentarz (1) galeria, Samorząd

Rozmowa z Agnieszką Werstą.

W grudniu ubiegłego roku minęły 2 lata, od kiedy została Pani wójtem Gminy. Co udało się zrealizować w tym czasie?

Za największy sukces uważam wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców naszych wsi na rzecz ich rozwoju. Praktycznie w każdej miejscowości sołtysi wraz z mieszkańcami dbają o czystość, estetykę, wygląd, a także inicjują wydarzenia kulturalne. W większości miejscowości gminy obchodzony jest w sołectwach dzień dziecka lub organizowane są mikołajki. Wsie, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, organizują własne wydarzenia, integrujące mieszkańców i promujące miejscowości. Jako wójt wspieram wszelkie inicjatywy lokalnych społeczności i cieszę się, że wspólną pracą osiągnęliśmy już bardzo wiele. Kierunek rozwoju infrastrukturalnego i społecznego determinują z jednej strony Strategia Rozwoju Gminy Zawonia, z drugiej pozyskane środki zewnętrzne na działania określone w strategii. W ciągu ostatnich dwóch lat zostało złożonych wiele wniosków o dofinansowanie inwestycji, tak potrzebnych naszej gminie. Dofinansowanie uzyskały na przykład projekty wspierające nasze szkolnictwo i edukacje. Pozwoliło to zorganizować zajęcia dodatkowe oraz zakupić pomoce dydaktyczne dla dwóch funkcjonujących na terenie gminy szkół. Pozyskaliśmy też 2,5 mln zł na rozbudowę szkoły w Zawoni. Czekamy na rozpatrzenie wniosku dotyczącego termomodernizacji szkoły w Czeszowie. Na rozstrzygnięcie czeka również złożony wniosek o środki na adaptację starego budynku kościoła poewangelickiego na cele kulturalne. Co roku pozyskujemy dofinansowania do budowy nowych dróg asfaltowych, ułatwiających komunikację pomiędzy naszymi miejscowościami. Planujemy także pozyskać dofinansowanie do budowy Centrum Inicjatyw Lokalnych w miejscowości Czeszów, będzie tam największa sala widowiskowa na terenie naszej gminy.

A jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną środowiska?

Rozpoczęłam pozyskiwanie funduszy na usuniecie azbestu z posesji mieszkańców, a także złożyłam wniosek o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych. Planujemy zmodernizować oczyszczalnię ścieków oraz zbudować kanalizację ściekową. Wkrótce podpiszemy też umowę na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych, na które pozyskane zostały środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jakie są Pani plany na kolejne lata kadencji?

Będą ściśle związane z realizacją projektów, na które już pozyskaliśmy dofinansowania lub je uzyskamy. Wiele się słyszy o problemach w służbie zdrowia, to bardzo ważny aspekt życia mieszkańców. Nasza służba zdrowia jest dostępna dla nich przez cały tydzień, lekarze przyjmują nawet w weekendy. W kolejnych latach zamierzam zmodernizować budynek ośrodka zdrowia oraz doposażyć go w nowoczesny i potrzebny sprzęt medyczny. Posiadamy już nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony ośrodek rehabilitacji i w trosce o naszych mieszkańców przeznaczamy na jego funkcjonowanie środki finansowe z budżetu gminy. Zamierzam zająć się także m.in. kwestią dróg i oświetlenia, ale najważniejszy jest dla mnie stały kontakt z mieszkańcami. Dbam i będę dbać o nasze relacje, odpowiadać na zgłaszane przez nich problemy i realizować zadania, o które wnioskują. Pragnę, aby nasza gmina piękniała z każdym rokiem, a jej mieszkańcom żyło się coraz lepiej.

W jaki sposób gmina zachęca firmy do inwestowania, a turystów do spędzenia w niej wolnego czasu?

Rozwój gminy wymaga środków finansowych, dlatego zwiększając wpływy do budżetu obniżyliśmy dla firm transportowych podatki od środków transportu. Dzięki temu wiele z tych firm płaci podatki w naszej gminie. Atutem Zawonii jest przyroda, czyste środowisko, piękne lasy oraz urozmaicony teren. Planujemy jeszcze bardziej wykorzystać i wypromować nasze walory oraz stworzyć wiele miejsc wypoczynkowych przyjaznych turystom. Szczególnie dobre warunki znajdą tu entuzjaści turystyki rowerowej. Wzgórza Trzebnickie, wraz ze słynną ze swojego nachylenia stoku „Prababką”, dostarczą niezapomnianych wrażeń. Przez gminę przebiegają też szklaki konne, m.in jedyny w swoim rodzaju, międzynarodowy szlak konny Pony Express.

Co dzieje się w gminie pod kątem sportowo-kulturalnym?

W ubiegłym tygodniu skończył się m.in.Turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Zawonia. Od 19 lat, podczas uroczystości dożynkowych, odbywa się Dożynkowy Wyścig Kolarski Parami. W tym roku planujemy zorganizować po raz pierwszy również imprezę dla biegaczy. Mieszkańcy wystąpili natomiast z inicjatywą organizacji rajdu MTB po naszych lasach. Organizowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni. Ośrodek prowadzi otwarte zajęcia, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Obejmują one aktywność w zakresie sztuk plastycznych, teatru, fotografii i muzyki, filmu oraz działań o charakterze rękodzielniczym. Organizowane są także koncerty, spektakle, turnieje, wystawy, konkursy, festyny i spotkania literackie. Na uwagę zasługują również imprezy cykliczne, takie jak Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy czy Koncerty z okazji Dnia Matki.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

One Response to Wójt gminy Zawonia: Najważniejszy jest dobry kontakt z mieszkańcami

  1. Łukasz napisał(a):

    mam nadzieję, że uprzedni e-mail będzie maxymalnie transparentny, z daleko idącej ostrożności zaznaczam, że mieści się on w granicach dozwolonej krytyki.

    nie chcę takiej obsługi, Gmina liczy około 5 tysięcy mieszkańców, koszty utrzymania: Wójt Gminy – 12.000 zł. na m-c, sekretarz – 8.000 zł. na m-c, Radca Prawny 6.000 za nie wiadomo jaką część etatu, razem koszt Szanownych Państwa „trio” w skali rocznej to 300.000 zł.
    Sposób załatwiania spraw w tym Urzędzie jest poniżej wszelkiej krytyki i nigdy czegoś takiego i takiej obstrukcji nie widziałem w żadnym urzędzie. Za tę „obstrukcję” jeszcze jest wystawiony sowity rachunek – j/w.

    Sposób załatwiania spraw nadaje się do programu Pani Jaworowicz, i chyba się do niej udam. Na całe szczęście są jeszcze bardzo przytomni Radni tacy jak Pani Radna Beata Kowalska, która ratuje honor i dobre imię tej Gminy, ale „szabli” opozycji jest zbyt mało dla tego też zachęcam mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach samorządowych i do przeprowadzenia koniecznych zmian na tzw. „szczytach”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *