Wrocław z coraz większym budżetem

Możliwość komentowania Wrocław z coraz większym budżetem została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Więcej pieniędzy na oświatę, inwestycje, transport i politykę społeczną – tak prezentuje się plan finansowy Wrocławia na 2018 rok. Zgodnie z założeniami, większe będą zarówno dochody, jak i wydatki.

– Dochody zaplanowane zostały na poziomie 4 mld 258 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, blisko 70% tej kwoty stanowią dochody własne.  Wydatki natomiast oszacowaliśmy na 4 mld 482 mln zł – mówi Marcin Urban, skarbnik Miasta.

Kolejny rok najwyższą pozycję budżetową stanowią wydatki na oświatę (1 mld 134 mln zł). Z tych pieniędzy finansowane zostaną m.in. nowe etaty dla nauczycieli czy wydatki inwestycyjne.

– Chodzi o środki potrzebne na modernizację i wyposażenie pomieszczeń szkolnych przekształcanych w pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych, budową placów zabaw przy szkołach, doposażeniem bloków żywienia, uzupełnieniem księgozbiorów – wylicza Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji.

Wzrost wydatków oświatowych wynika również ze zwiększeniem kwoty potrzebnej do utrzymania nowych placówek, które powstały we Wrocławiu (np. nowe budynki Zespołów Szkolno-Przedszkolnych przy ul. Kłodzkiej czy Karpnickiej).

W 2018 roku Wrocław wyda o 237 mln zł więcej na inwestycje niż w roku ubiegłym. Budżet inwestycyjny wyniesie w sumie 872 mln zł, a w ramach tej kwoty sfinansowane zostaną m.in. nowe linie tramwajowe: wzdłuż ul. Hubskiej oraz przez Popowice (83 mln zł), obwodnica Leśnicy (81 mln zł), przebudowa ul. Buforowej (46,5 mln zł) czy budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór (31 mln zł).

Wyższe będą także dotacje z Unii Europejskiej – sięgną 248 mln złotych. Środki te będą wspierać realizowane zadania inwestycyjne.

Niemal 51 mln zł przeznaczonych zostanie na Program poprawy infrastruktury drogowej i ponad 20 mln zł na remonty torowisk. O prawie 12,5 mln zł wzrosną również wydatki na komunikację zbiorową, dzięki czemu zwiększy się częstotliwość kursowania taboru. 31 mln zł zostanie natomiast przeznaczone na Program Rowerowy, a 12 mln zł – na Program Ruchu Pieszego. O 57 mln zł wzrosną także wydatki związane z polityką społeczną.

– Doceniając rolę rad osiedli w życiu miasta, o 18 mln zł zwiększyliśmy budżet na Program Inicjatyw Rad Osiedli. W 2018 roku łączna kwota programu wyniesie prawie 21,5 mln zł – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

O ostatecznym kształcie budżetu zadecydują radni miejscy. Pierwsza sesja poświęcona planowi finansowemu odbędzie się 23 listopada 2017 r.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone