Grant w wysokości do 100 tys. zł na podniesienie jakości produktów lub usług

Możliwość komentowania Grant w wysokości do 100 tys. zł na podniesienie jakości produktów lub usług została wyłączona Aktualności, Biznes

Jak poinformowała Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mają możliwość skorzystania z grantu w wysokości do 100 tys. zł na podniesienie jakości produktów lub usług.

 

Wkrótce ruszy nabór wniosków do projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo -rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”. Spotkanie informacyjne dla firm, podczas którego przekazane zostaną szczegóły związane z projektem odbędzie się 17 stycznia w siedzibie DAWG we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, godz. 10.00, sala VIP, II piętro. Formularze zgłoszeniowe dostępne m.in. na stronie:  dawg.pl

Projekt pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo -rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” – konkurs horyzontalny i ZIT WrOF  skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Dolnego Śląska i wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS). 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej MSP oraz stymulowanie ich współpracy z uczelniami oraz innymi jednostkami naukowymi. Projekt zakłada dofinansowanie usług badawczo-rozwojowych dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii np.: opracowanie nowej/ udoskonalenie istniejącej usługi lub produktu, wykonanie testów wdrożeniowych, analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań/analiz w zakresie optymalizacji produktu. Projekt wspiera realizację usług o charakterze badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których wykonawcami są jednostki naukowe.

Warunki dofinansowania:

–  maksymalna wartość bonu na innowację – do 100.000, 00 zł;

–  maksymalny poziom  dofinansowania – do 85% wydatków kwalifikowanych 

W ramach projektu firmy mogą skorzystać również z konsultacji oraz doradztwa. IV nabór trwać będzie od 14 stycznia 2019r. do 28 lutego 2019r. Wnioski można składać w: Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5, parter – pokój 005 w godz. 8.00-15.00.

JAK WYGLĄDA  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –  ZOBACZ

Źródło: DAWG sp. z o.o. 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone