Legnica: Naszym kapitałem są ludzie

Możliwość komentowania Legnica: Naszym kapitałem są ludzie została wyłączona Samorząd

Z Tadeuszem Krzakowskim, prezydentem miasta, rozmawia Ryszard Żabiński.

Budżet Legnicy na 2017 rok, po stronie wydatków, zakłada kwotę ponad 507 mln zł. Po raz pierwszy więc w historii miasta budżet przekroczył pół miliarda złotych. Czy to oznacza, że miasto będzie rozwijało się jeszcze szybciej?

Rzeczywiście, budżet jest rekordowy . Ma to też wymiar symboliczny, pokazuje potencjał miasta. Jest też wynikiem wieloletniej, prorozwojowej polityki dotyczącej Legnicy. Może warto dodać, że od czasu jak jestem prezydentem Legnicy udało mi się ten budżet podwoić. Było to możliwe właśnie dzięki konsekwentnemu stawianiu na zrównoważony rozwój, ale bez zbytniego fiskalizmu. Wybraliśmy rozwiązanie polegające na poszerzaniu bazy podatkowej i jednoczesnym poszanowaniu naszych partnerów, czyli przedsiębiorstw, instytucji, właścicieli nieruchomości, a więc tych wszystkich, którzy mają wpływ na stan naszych finansów. Miasto nie powinno zawłaszczać terenów, lecz dzielić się tym majątkiem ze swoimi partnerami. Aby poszerzać w ten sposób bazę podatkową, trzeba mieć atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorstw, inwestorów. Bardzo ważne jest również racjonalne gospodarowanie istniejącymi zasobami, oszczędności, rozsądne inwestowanie, tak aby powstające obiekty służyły rozwojowi, żeby ich eksploatacja nie była droga, żeby nie były obciążeniem dla budżetu, a służyły jego powiększaniu. Trzeba również być przygotowanym na to, że dopływ środków unijnych będzie już coraz mniejszy i tak planować rozwój, aby nie stanowiło to istotnej bariery w dalszych przedsięwzięciach.

Wielka inwestycja Mercedesa pod Jaworem, to również szansa dla Legnicy. Jak ją można najlepiej wykorzystać?

Tę inwestycję należy rozpatrywać jako sukces całego regionu. My również na to zapracowaliśmy tworząc przez lata odpowiednie warunki dla tego rodzaju przedsięwzięć. Naszym największym kapitałem i atutem są ludzie, ich wysokie kwalifikacje, kultura pracy. Nie zaniedbaliśmy również nigdy szkolnictwa zawodowego, jako jedno z nielicznych miast, nie doprowadziliśmy do jego likwidacji. Teraz mamy bardzo zróżnicowane szkolnictwo zawodowe, kształcimy przyszłych fachowców dla branż: motoryzacyjnej, kolejowej, budowlanej i wielu innych. Mamy rozwinięty system klas patronackich i znaczących partnerów w tym obszarze: Winkelmanna, Pol Miedź Trans, Hutę Miedzi Legnica, Koleje Dolnośląskie. Szkolimy więc młodych ludzi dla wielu branż, bo mamy różnorodną gospodarkę. Teraz to wszystko procentuje, można by powiedzieć, że tak wielkie inwestycje, jak Mercedesa, są przysłowiową wisienką na torcie, który był budowany przez wiele lat. Pamiętam, gdy obejmowałem urząd prezydenta Legnicy, teren Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej był zagospodarowany zaledwie w jednej trzeciej. Obecnie, w obszarze miasta, jest już w pełni wykorzystany. Inwestorzy dostrzegli zalety związane z położeniem miasta u zbiegu granic z Niemcami i Czechami oraz bliskością autostrady A4 i szlaku kolejowego E30. Zainwestowały tu światowe koncerny z Azji, Europy i Ameryki. A my stawiamy, jako nowoczesne i dynamiczne miasto, na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i oczekiwań konkretnych firm mających wpływ na dynamikę rynku pracy. Myślimy też o przyszłości, stąd decyzja zainwestowaniu w rozwój obszaru o powierzchni 20 hektarów w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budujemy tam infrastrukturę drogową, doprowadzamy wszystkie media, udostępniamy nowa przestrzeń miejską dla inwestorów.

Czy w Legnicy powstanie Centrum Testowania Dronów? Jakie znaczenie dla rozwoju miasta mają tego rodzaju inwestycje?

Od kilku miesięcy trwają rozmowy w tej sprawie, my dajemy teren, firma natomiast określi sposób działania takiego Centrum. Oczywiście, tego rodzaju inwestycje są dla nas ważne. Na wstępie rozmowy mówiliśmy o poszerzaniu bazy podatkowej. Każdy nowy obiekt przemysłowy te bazę poszerza, jednak planując rozwój inwestycji musimy również brać pod uwagę jej innowacyjność, trwałość, co ona może wnieść, w długim okresie czasu, do rozwoju miasta. Na przykład, budowa centrów logistycznych, to bardzo dobre rozwiązanie, ale nam też zależy na tym, aby inwestycje przemysłowe, oprócz nowych obiektów, od których płaci się podatki, wnosiły również innowacyjność. Z tego punktu widzenia, budowa Centrum Testowania Dronów, to dla nas bardzo dobre rozwiązanie. To tylko pokazuje jak różnorodny mamy przemysł.

A podstawą tego przemysłu, która przetrwała do dzisiaj, jest chyba Huta Miedzi Legnica? Jakie teraz jest znaczenie tego zakładu dla miasta?

Rzeczywiście, Huta Miedzi Legnica jest matką naszej gospodarki. Mało się o tym mówi, ale ma ona wielkie znaczenie dla Zakładów Górniczych Lubin, bo właśnie tu jest przerabiany ich urobek. Mamy tu wiec ścisły związek braci górniczej i hutniczej. Huta cały czas się rozwija, wykorzystuje bardzo nowoczesne urządzenia. Duże znaczenie ma też oddział gliwickiego Instytutu Metali Nieżelaznych – bardzo nowoczesnej, innowacyjnej jednostki. Mamy więc silny przemysł miedziowy, ale, jak wspomniałem, udało się również doprowadzić do rozwoju wielu innych branż gospodarki.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone