Sukces 3M w Polsce był możliwy, gdyż Polacy doskonale rozumieją ideę innowacyjności

Możliwość komentowania Sukces 3M w Polsce był możliwy, gdyż Polacy doskonale rozumieją ideę innowacyjności została wyłączona Biznes, firma tygodnia, TOP Manager

Great Place to Work® w Polsce ogłosił Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce 2017. Na liście 20 laureatów znalazło się 3M Centrum Usług Wspólnych EMEA. Jak należy zorganizować firmę i, co należy zapewnić pracownikom, aby zdobyć tak zaszczytne wyróżnienie?

W celu zrealizowania długoterminowej wizji 3M, którą jest przyspieszenie rozwoju każdej firmy, ulepszenie każdego domu i poprawa jakości życia każdego człowieka, nieustannie inwestujemy w pracowników. Ich pasja, ciekawość i zaangażowanie pozwalają nam rozwiązać niektóre z najtrudniejszych problemów świata i pozwalają naszym klientom wywiązywać się ze swoich obietnic. Budowanie zróżnicowanych, niezależnych i osiągających wysokie wyniki zespołów stanowi jedną z podstawowych strategii biznesowych 3M. Dlatego też ogromną satysfakcję dało nam to, że te wysiłki zostały docenione i że nasza firma znalazła się na Liście Great Place to Work®w Polsce w 2017 roku. Lista jest tworzona aż w 70 proc. na podstawie opinii pracowników, więc tym bardziej cieszy mnie, jako dyrektora Centrum Usług Wspólnych 3M, to, że nasza jednostka znalazła się w rankingu i to w niespełna dwa lata po jej uruchomieniu! Niewiele podobnych podmiotów może pochwalić się takim sukcesem. Jednak podkreślę to raz jeszcze: nasze osiągnięcia to w znacznej mierze rezultat zatrudniania i rozwoju najlepszych specjalistów. Wierzymy, że inwestowanie w rozwój pracowników odgrywa ogromną rolę w sukcesie 3M. Kiedy pozwalamy naszym pracownikom się rozwijać, wzmacniamy i poszerzamy zdolności organizacyjne 3M, co umożliwia nam wspieranie naszych klientów w sposób elastyczny, istotny i zrównoważony. Warto podkreślić, że naszym globalnym celem z zakresu zrównoważonego rozwoju na 2025 rok jest zadbanie o to, aby 100 proc. pracowników 3M uczestniczyło w działaniach rozwojowych. Jesteśmy też zdania, że istotne znaczenie ma zapewnienie konkurencyjnego, przejrzystego i stale ewoluującego wynagrodzenia oraz programów korzyści pracowniczych, które promują zdrowie fizyczne, emocjonalne i „finansowe” naszych pracowników. W 3M od dawna panuje kultura ustawicznego uczenia się, która jest powiązana z tzw. „zasadą 15 proc. czasu”, którą opracował William McKnight, wieloletni dyrektor generalny naszej firmy. W myśl tej idei każdy pracownik może część czasu pracy przeznaczyć na zaangażowanie się w projekty, które nie są bezpośrednio związane z jego codziennymi obowiązkami, a którymi jest zainteresowany. Te możliwości całkiem często otwierają drzwi do zupełnie nowych ścieżek kariery, których pracownicy mogli wcześniej nie brać pod uwagę. Stymuluje to również innowacyjność i twórcze myślenie, które przynosi korzyści zarówno 3M, jak i naszym klientom. Kolejnym ważnym aspektem naszej kultury pracy jest różnorodność i integracja. Jesteśmy przekonani, że budowanie i wspieranie zróżnicowanego, sprzyjającego integracji środowiska zawodowego stanowi istotną przewagę biznesową 3M, zwłaszcza biorąc pod uwagę geograficzny zakres naszej działalności. Zróżnicowanie w każdej formie pomaga nam stymulować innowacyjne myślenie i kreatywność. Ilustruje to fakt, że bardzo mocno angażujemy się w promowanie polityki równości i różnorodności. Znaczna część, bo aż 43 proc liderów w Centrum Usług Wspólnych to kobiety. Celebrujemy więc wspólnie Międzynarodowy Dzień Kobiet, nasze liderki biorą udział w Women Leadership Forum, a cała firma podpisuje się pod inicjatywą Global Inclusion Day – I’m in! Te strategie zapewniają pozytywne warunki dla nowych pracowników dołączających do Centrum Usług Wspólnych. Każda nowa osoba bierze udział w procesie onboardingu, gdzie w trakcie 2-dniowego programu poznaje wizję, strategię oraz plany rozwoju firmy. To sprawia, że wie, dokąd – od teraz wspólnie – zmierzamy, a dzięki temu możemy jako zespół pracować skutecznie i efektywnie. Co więcej, razem z zespołem CSR (Corporate Social Responsibility) zbieramy krew dla banków krwi, przygotowujemy Szlachetne Paczki i biegamy w imprezach tj. Bieg Firmowy, a w tym roku udało nam się nawet zebrać wśród pracowników w ramach akcji charytatywnej ponad 10 000 PLN na szczytny cel.Dlaczego? Największą grupę pracowników Centrum stanowią osoby pomiędzy 27 a 32 rokiem życia, dla nich danie czegoś z siebie na rzecz społeczeństwa jest realizacją wizji świata, w którym chcą żyć, a my, jako firma, ich w tym wspieramy.

Firma 3M – jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie i lider w dziedzinie naukowych rozwiązań zainwestował w Polsce ponad pół miliarda dolarów. Co Pan uważa za największy sukces tak potężnej inwestycji?

Największym sukcesem jest to, że 3M jest dziś jedną z najsilniej obecnych zagranicznych firm w Polsce – wszystkie kluczowe funkcje naszej działalności są dziś tutaj realizowane. Zmiany, które przeszliśmy podporządkowane były naszej naczelnej zasadzie: „najważniejszy jest klient”. I mowa tu nie tylko o kliencie zewnętrznym, ale również o kliencie wewnętrznym. Bardzo dużą wagę przykładamy do procesów, ich jakości i udoskonalania. Warto podkreślić, że w naszych zakładach w Polsce produkujemy około 10 tys. produktów. Dziś, w naszym Centrum Innowacji tworzymy zupełnie nowe produkty, a w Centrum Badań i Rozwoju sprawdzamy je w praktyce. To właśnie tu przeprowadzone zostały największe inwestycje 3M w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu Centrum Usług Wspólnych3M we Wrocławiu prowadzi obsługę podmiotów z ponad 50 krajów, w 25 językach. Skala dotychczasowych działań oraz dalsze plany na przyszłość doskonale pokazują, jak ważny jest to dla nas rynek. Staliśmy się również rozpoznawalną, wartościową marką, cenioną za profesjonalizm, zarówno wśród klientów, partnerów biznesowych, jak i pracowników. Wszechstronność naszych inwestycji jest odpowiedzią na wyzwania rynku – aby być najlepszymi w branży, chcemy gwarantować jakościową, holistyczną obsługę klientów. Obecnie możemy wspierać naszych klientów w aż 6 obszarach biznesowych, podczas gdy inne centra usług wspólnych mają najczęściej 2-3 obszary specjalizacji.

Jakie są najważniejsze etapy rozwoju 3M w Polsce?

Firma 3M działa już od ponad 25 lat, moż- na więc śmiało powiedzieć, że rozwijaliśmy się razem z Polską. Na pewno znaczącymi punktami w historii firmy były budowa własnej siedziby w Kajetanach w 1997 roku oraz przejęcie kilka lat później wrocławskiej fabryki Viscoplast. W 2002 roku, również we Wrocławiu, rozpoczęliśmy produkcję syntetycznych unieruchomień Scotchcast™. W kolejnych latach zbudowaliśmy fabryki, a także Centrum R&D oraz Centrum Innowacji. Inauguracja Centrum Usług Wspólnych dla krajów EMEA, którym mam przyjemność kierować, również odegrała ogromnie ważną rolę z perspektywy biznesowego rozwoju firmy oraz kompleksowej obsługi klientów. W ciągu zaledwie kilku lat utworzyliśmy w stolicy Dolnego Śląska tzw. superhub, czyli kompleks biznesowo-produkcyjny, który jest obecnie najszybciej rozwijającym się centrum 3M tego typu na świecie.

Kilka słów na temat Globalnego Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu, którym Pan kieruje. W jakim celu powstało Centrum i jaka jest skala jego działalności?

Centrum Usług Wspólnych 3M jest efektem dążenia firmy do wykorzystania zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań w celu optymalizacji procesów oraz utrzymania najwyższych standardów obsługi klienta. To jedna z naszych najważniejszych inwestycji ostatnich lat oraz jednostka, która poniekąd wyznacza trendy, zarówno pod względem biznesowym, jak i warunków zatrudnienia. Skala działalności Centrum obejmuje łącznie aż 54 kraje z całego regionu EMEA: Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wspieramy w ten sposób zlokalizowane tam jednostki naszej firmy. We Wrocławiu realizujemy również ogromne spektrum działań. Nasze Centrum, jeśli chodzi o zakres działalności, jest absolutnie unikalne w skali Polski i Europy. Odpowiadamy m.in.: za procesy finansowe, zakupowe, kadrowe czy zapewniamy wsparcie IT w zakresie bezpieczeństwa oraz zarządzania bazami danych, ale także obsługi klienta czy wsparcia marketingowego. Centrum Usług Wspólnych otworzyliśmy niespełna dwa lata temu, a już mamy na swoim koncie sukcesy, m.in. wcześniej wspominane miejsce w rankingu Great Place to Work, ale też wyróżnienie organizacji „The Shared Services & Outsourcing Network” (SSON) w kategorii „The Best Shared Service Team”. Wyróżnienie to oznacza, że jesteśmy jedną z najlepszych jednostek tego typu oraz zajmujemy miejsce w czołowej grupie 5 firm z najlepszym zespołem wśród Centrum Usług Wspólnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki a przecież szacuje się, że działa ich tutaj nawet kilka tysięcy! Otrzymaliśmy także nominację do nagrody ABSL Diamonds dla firm będących na rynku do 4 lat w kategorii ”Business Excellence” przyznawaną przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce. Takie wyróżnienia naprawdę nas uskrzydlają i motywują do dalszej pracy oraz rozwijania i poszerzania oferty naszych usług. Marka 3M jest znana na świecie m.in. z innowacyjnych rozwiązań, z których wiele można określić mianem przełomowych. W takich firmach kultura organizacyjna i innowacyjna są na bardzo wysokim poziomie.

Czy udało się ją zaszczepić w Centrum Usług Wspólnych 3M we Wrocławiu?

Oczywiście! Sukces 3M w Polsce był moż- liwy przede wszystkim dlatego, że Polacy doskonale rozumieją ideę innowacyjności, tak ważną w naszej firmie. Co więcej, wrocławski rynek jest bogaty w wysokiej klasy specjalistów, którzy z dużą siłą wpływają na jakość i innowacyjność świadczonych przez nas usług. Właśnie dzięki wspólnemu poszukiwaniu nowych rozwiązań, jesteśmy w stanie oferować naszym klientom obsługę „skrojoną na miarę”. W Centrum Usług Wspólnych wykorzystujemy również tablice, tzw. Lean Board, na których każdy może zgłosić swój pomysł na usprawnienie pracy. Do tej pory wdrożyli- śmy już ponad 400 takich sugestii! Wprowadzamy także najnowsze dostępne rozwiązania wspierające efektywność, dlatego bardzo mocno stawiamy na digitalizację, by ulepszać naszą pracę z różnymi oddziałami 3M na świecie.

Interview with: Rafał Olejniczak, General Manager 3M Global Service Center EMEA.

Great Place to Work® in Poland announced the Best Workplaces List Poland 2017. The list with 20 winners includes the 3M Shared Services Centre EMEA. How should a company be organized, and what should employees be provided with to get such an honourable distinction?

In order to achieve 3M’s long-term vision – to advance every company, enhance every home and improve every life – we continue to invest in our people. Their passion, curiosity and commitment help solve some of the world’s toughest challenges, and allow our customers to deliver on their promises. Building diverse, empowered and high-performing teams is one of 3M’s core business strategies, so it was extremely rewarding to see these efforts recognized as part of the Best Workplaces List in Poland for 2017. The list is based in 70% on the employees’ opinions, thus – as the head of 3M Shared Services Centre – I am even happier that this is our unit that was listed in the rank less than two years after our opening. There are not many similar entities that can boast with such a success. However, I’d like to stress it once more – our achievements result to a great extent from our hiring and developing great people. We believe investing in employee development is a big part of the overall growth equation for 3M. When we develop our employees, we also strengthen and extend 3M’s organizational capabilities to remain agile, relevant and sustainable in how we support customers. In fact, we have a global 2025 Sustainability Goal to ensure 100 percent of 3Mers participate in development activities. We also believe it’s critical to provide competitive, transparent and constantly evolving compensation and benefit programs that promote the physical, emotional and financial wellness of 3Mers. 3M also has a long-standing heritage of lifetime learning, connected to something we call our ‘15% culture’ – which empowers people to spend 15 percent of their time working on interesting projects that fall outside their day-to-day role. These opportunities quite often open doors to entirely new career paths that employees may not have previously considered, and it also unlocks new innovation and thinking for 3M and our customers. Another very important dimension to our workplace culture is diversity and inclusion. We think building and fostering a diverse and inclusive work environment is a significant business advantage for 3M, especially given the diversity of our own businesses and locations. Diversity in every form can help us unlock new thinking and creativity. To underscore this point, approximately 43% of our leaders in the Shared Services Centre are women. We celebrate the International Women’s Day, our leaders participate in the Women Leadership Forum, and the whole company supports the Global Inclusion Day initiative – I’m in! These strategies create a very positive foundation for new employees entering our Shared Service Center. Each new person undergoes our onboarding process, where they get familiar with the company’s vision, strategy and development plans during a 2-day programme. It makes them aware of our – and now also their – destination, so we can work efficiently and effectively as a team. What is more, along with the CSR team (Corporate Social Responsibility) we collect blood for banks, we prepare Noble Boxes (Szlachetna Paczka) and we take part in running events, i.e. the Company’s Run (Bieg Firmowy), and this year we even managed to raise more than PLN 10,000 among our employees for a good cause within a charitable action. Why? Persons aged between 27 and 32 are most numerous among the Centre’s employees, and for them to give something from themselves to the society means to realize the vision of the world they want to live in, and we – as the company – support them in their actions.

One of the most recognizable brands around the world and the leader in scientific solutions, 3M, invested more than USD 500m in Poland. What do you believe is the greatest success of such a big investment?

The greatest success is that today 3M is among companies that are most widely present in Poland – all crucial functions of our operation are carried out here. The transformations that we went through were subjected to our primary principle: “the customer comes first”. And I’m talking here not only about the external but also internal customers. We pay a lot of attention to the processes, their quality and improvement. It is worth highlighting that we manufacture about 10,000 products in our Polish facilities. Today, we create completely new products in our Innovation Centre, and we test them in our Research and Development Centre. This is the place where the largest 3M investments in the Central and Eastern Europe were realized. Thanks to that the 3M Shared Services Centre in Wrocław operates the entities from more than 50 countries, in 25 languages. The scale of our previous actions and our future plans are a perfect illustration of how important this market is for us. We’ve become a recognizable and valuable brand, appreciated for its professionalism among customers, business partners and employees. Versatility of our investments is a response to the market challenges – if we want to be the best in the sector, we want to guarantee a high-quality holistic customer service. As for now we can support our customers in as many as six business fields, while other shared services centres are most often specialized in two or three areas.

What are the most important development stages of 3M in Poland?

3M has already operated for more than 25 years, so we can safely say that we’ve been developing hand in hand with Poland. Significant points in the company’s history were certainly the construction of our premises in Kajetany in 1997 and taking over the Wrocław Viscoplast factory several years later. In 2002, also in Wrocław, we started manufacturing Scotchcast™ synthetic immobilization products. In subsequent years we built production facilities, an R&D Centre and the Innovation Centre. Inauguration of the Shared Services Centre for EMEA countries, which I have the pleasure to manage, also played a crucial role from the perspective of the company’s business development and comprehensive customer service. We needed just a few years to create a so-called superhub in the capital of the Lower Silesia province, meaning a business and production complex that currently is the fastest developing 3M centre of such a type in the world.

Several words about the Global Centre of Shared Services in Wrocław that you manage. What was it established for, and what is the range of its operations?

The 3M Shared Services Centre is a result of the company’s strive for advanced and innovative solutions adopted to optimize the processes and maintain the highest standard of customer service. This is one of our most significant investments in recent years and a unit that sets trends in some ways, in relation to both the business and conditions for employment. The Center’s range of operations covers 54 countries from the whole EMEA area, Europe, Middle East and Africa. It supports our company’s units located in those places. Furthermore, we carry out an extensive scope of actions here in Wrocław When it comes to the range of operations, our Centre is absolutely unique in the Polish and European scale. We’re responsible for, among others: financial, purchasing, HR processes, we ensure IT support for databases security and management, but also, we deal with customer service and marketing support. We launched the Shared Services Centre almost two years ago, and we have already become successful in numerous fields, and the proof for that is among others the aforementioned position in the Great Place to Work ranks, but also a distinction awarded by The Shared Services & Outsourcing Network (SSON) in the category of the best Shared Service Team. This distinction means that we are one of the best such units and we are among the top 5 companies with the best teams working in the Shared Services Centres in the Central and Eastern Europe, Middle East and Africa, and we should keep it in mind that there are estimates stating that even several thousands of such companies operate in this area! We were also nominated for the ABSL Diamonds prize for companies present on the market for up to 4 years, in the category of Business Excellence, awarded by the Association of Business Service Leaders in Poland. Such distinctions really uplift and motivate us to further our work and develop and expand our services.

The 3M brand is well-known around the world for its innovative solutions, out of which many may be called ground-breaking. Organizational and innovative culture in such places remains on a very high level. Have you succeeded in introducing such culture in the 3M Shared Services Centre in Wrocław?

Of course, we have! Success of 3M in Poland was possible first of all thanks to the fact that Poles perfectly get the idea of innovativeness, such important in our company. What is more, the Wrocław market is full of high-class specialists, who exert great influence on quality and innovativeness of the services we provide. This is thanks to our searching for the new solutions together that we can provide our customers with “made-to-measure” services. Thus, to support creativity of our employees, we still follow the “15% of time culture”, developed by William McKnight, a long-standing chairman of the board in our company. According to that concept, each employee can devote a part of their work time to pursue any project that is not directly related to their duties, but that is a subject of their interest, allowing to stimulate creative thinking. We also use so-called Lean Boards in the Shared Services Centre, where everyone can report their ideas for improvements in work. We have already implemented more than 400 such suggestions! We’re also introducing the latest available effectiveness-supporting solutions, which is why we put great emphasis on digitalization to enhance our work with various 3M divisions around the world.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone