NASZ PATRONAT: Kolejny etap programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: Kolejny etap programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” została wyłączona Biznes

Trwa II etap tegorocznej, jubileuszowej edycji ogólnopolskiego programu promującego etykę w biznesie -„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Audytorzy podróżują po całej Polsce, wizytując firmy uczestniczące w konkursie, aby zweryfikować informacje podane w wypełnionych ankietach oraz uzyskać dodatkową wiedzę, niezbędną do nadania tytułu i certyfikatu.

Podczas corocznych audytów organizatorzy mogą obserwować efekty pracy wieloletnich Laureatów programu, a jednocześnie poznają nowe, innowacyjne firmy, biorące udział w konkursie po raz pierwszy. Audyt to zazwyczaj rozmowa i wymiana doświadczeń. Podstawą jest weryfikacja firmy.

W trakcie 20 lat trwania programu zdarzyło się, że audyt zmieniał się w spotkanie coachingowe czy doradcze. Najczęściej ma to miejsce w małych, rodzinnych firmach, które przechodzą okres transformacji lub chcą wejść na wyższy poziom prowadzenia biznesu.

– Bywa, że właściciel lub osoba kierująca firmą chce omówić jakiś problem. Możemy wtedy przedstawić swój punkt widzenia, poparty doświadczeniem zbieranym poprzez szerokie spojrzenie na przedsiębiorstwa z różnych branż czy regionów Polski – mówi dr Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Projekt ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Do XX edycji programu zgłosiło się ponad 300 firm. Najwięcej z nich pochodzi z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego.

Po zakończeniu weryfikacji w ramach II etapu odbędzie się posiedzenie Kapituły Programu, na którym w oparciu o przyznane przez audytorów, klientów i kontrahentów oceny, opinie pracowników firmy, a także pozytywne decyzje Komisji Ogólnopolskiej, wyłonione zostaną przedsiębiorstwa, które otrzymają certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play 2017” i nagrody główne. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej pod koniec listopada w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone