Wołów: Cały czas inwestujemy w infrastrukturę i turystykę

Możliwość komentowania Wołów: Cały czas inwestujemy w infrastrukturę i turystykę została wyłączona Samorząd

Z Dariuszem Chmurą, burmistrzem Wołowa, o minionej konferencji „Samorządy – Obywatele – Demokracja”, efektywnej segregacji śmieci oraz realizowanych przez gminę inwestycjach rozmawia Marcin Prynda.

Za nami konferencja „Samorządy – Obywatele – Demokracja”. Jak ocenia Pan to wydarzenie oraz zasadność organizowania tego typu debat?

Każda wymiana myśli i opinii w tak doświadczonym i pełnym wiedzy gronie samorządowców oraz polityków przynosi wymierne korzyści. Problemy, o których dyskutowaliśmy, są często tożsame dla poszczególnych gmin i dla naszych mieszkańców. Słychać to było w głosach panelistów tej debaty, ale podobne opinie wyrażają również wójtowie i burmistrzowie Konwentu Subregionu Wrocławskiego, któremu przewodniczę.

Jednym z największych problemów, z jakim borykają się polskie samorządy, jest efektywna segregacja śmieci. Jakie działania podejmuje w tej kwestii Wołów?

Kilka dni temu otrzymaliśmy pozytywną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów. Projekt wart jest blisko 30 milionów złotych, z czego dofinansowanie to prawie 14 milionów złotych, a w jego realizację, oprócz gminy Wołów, zaangażowały się także Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Wisznia Mała i Dobroszyce. Chcemy nie tylko obniżać koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w naszych gminach, inwestycja przyczyni się również do poprawy ochrony środowiska, a w przyszłości będzie przynosić zyski dla naszych samorządów.

Które ze zrealizowanych w 2017 roku inwestycji uważa Pan za najważniejsze dla usprawnienia życia mieszkańców Wołowa?

Zakończyliśmy właśnie realizację dwóch dużych inwestycji: przebudowy terenu wokół dworca PKP oraz budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w centrum miasta. Teren wokół dworca służy głównie mieszkańcom, korzystającym z przejazdów kolejowych, których liczba stale rośnie. Koniecznością było wykonanie parkingu, przebudowa nawierzchni i odwodnienie terenu, zwłaszcza, że gmina Wołów przystąpiła do projektu Kolei Aglomeracyjnej i liczba połączeń, a co za tym idzie podróżnych, będzie jeszcze większa. Skorzystaliśmy z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego, pozyskując 1,9 mln złotych na realizację wartej 3,3 mln złotych inwestycji. Zintegrowane centrum przesiadkowe rozwiązuje za to problem komunikacyjny w centrum miasta. Dworzec PKS, znajdujący się tuż obok budynku ratusza i Zamku Piastowskiego, będącego siedzibą starostwa, był niewykorzystany od wielu lat. Przebudowaliśmy dworzec, tworząc 82 miejsca parkingowe i zatoczki autobusowe. Inwestycja została wykonana wraz ze zmianą organizacji ruchu wewnątrz centrum miasta i budową kolejnego parkingu, tym razem na 40 stanowisk przy ul. Wrocławskiej.

Jakie są priorytety wołowskiego samorządu na rok 2018?

Przede wszystkim będziemy inwestować w infrastrukturę drogową. W 2018 roku czeka nas przebudowa głównego szlaku komunikacyjnego, przebiegającego przez Wołów, czyli drogi wojewódzkiej nr 338. To inwestycja warta blisko 20 milionów złotych, która zakłada nie tylko wymianę nawierzchni drogi, ale i przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę kanalizacji deszczowej i częściowo sanitarnej. Na tę drugą pozyskaliśmy bisko 14 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i na przełomie 2018/2019 roku uda się nam doprowadzić do podniesienia skanalizowania aglomeracji miejskiej z 89 do 99 procent. Stawiamy również na turystykę, rozstrzygnęliśmy już pierwsze postępowanie przetargowe na budowę pierwszego etapu autostrady rowerowej, łączącej Wołów z Lubiążem. Cały projekt wpisuje się w budowę Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, która połączy Wołów z Prusicami, Żmigrodem, Miliczem, Obornikami Śląskimi, Wisznią Małą i Wrocławiem blisko 150 km trasą rowerową.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone