NASZ PATRONAT: V edycja programu „Przyjazna Polska”

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: V edycja programu „Przyjazna Polska” została wyłączona Samorząd

Różnorodność gmin i miast w Polsce, ich piękno i niepowtarzalność stało się źródłem do realizacji V jubileuszowej edycji programu „Przyjazna Polska”. Każda z gmin, bez względu na swoją wielkość czy liczbę mieszkańców może dołączyć do programu, który jest świetnym sposobem na wyeksponowanie jej walorów.

Dzięki udziałowi w programie samorządy mają również możliwość weryfikacji, co warto zmodernizować w ich działalności. Celem programu jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą.

Organizatorem V edycji programu „Przyjazna Polska” jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej. W swoich wypowiedziach podkreślają:

Oczekujemy od uczestników dobrego podejścia do: administracji, biznesu, mieszkańców i gości. Gminy powinny również stwarzać korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu oraz działać na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Zwracamy uwagę na to czy samorządy dbają o czystość i środowisko, ale także jakie stwarzają warunki dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

 

Weryfikacja:

1. Pierwszym krokiem dla gmin na drodze do uzyskania certyfikatu „Przyjazna Polska” jest wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej oraz ankiety programu, a także, jeśli gmina zadeklarowała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, ankiety tematycznej. Ankieta podstawowa zawiera informacje m.in. na temat funkcjonujących w gminie działań, rozwiązań, przedsięwzięć, uchwał itp., która ma na celu tworzenie przyjaznego podejścia administracji gminy do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości. W gminie, która spełnia wymogi określone w regulaminie, odbywa się audyt certyfikacyjny. Biuro Programu weryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez Uczestników. Komisja Programu i audytorzy, na podstawie dokumentacji oraz dodatkowo uzyskanych informacji, oceniają spełnienie przez gminę wymagań programu.

9 certyfikacji tematycznych 

Certyfikowana Lokalizacja Biznesu,

Dobre Miejsce Zamieszkania,

Kraina Historii i Kultury,

Kraina Turystyki i Przygody,

Zielona Gmina,

eGmina,

Specjalistyczna Gmina Agro,

Gmina z Tradycją,

Kraina Zdrowia i Urody.

Na podstawie wyników ankiet i audytów przeprowadzonych w Gminach oraz rekomendacji Komisji Programu, wyłonione zostaną Samorządy, którym następnie przyznane zostaną certyfikaty „Przyjazna Polska”. Jesienią w Warszawie podczas uroczystej Gali Finałowej przyznane zostaną nagrody V edycji programu „Przyjazna Polska” dla samorządów charakteryzujących się profesjonalnym zarządzaniem i przedsiębiorczością.

Nagroda specjalna

Dzięki współpracy ze spółką INC Rating, gminy biorące udział w II etapie programu otrzymają zestawienia scoringowe. Dodatkowo, gmina z najwyższą oceną scoringową spośród wszystkich samorządów w danej edycji programu, otrzyma nagrodę dodatkową w postaci pełnego ratingu.

UWAGA:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca, a regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.przyjaznapolska.pl 

Więcej informacji na www.przyjaznapolska.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone