Powiat wrocławski drugi w Polsce pod względem zarządzania finansami

Możliwość komentowania Powiat wrocławski drugi w Polsce pod względem zarządzania finansami została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Romanem Potockim, Starostą Wrocławskim rozmawia Ryszard Żabiński

Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego fot. mat. prasowe

 

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie wyróżniono najlepsze w gminy i powiaty pod względem zarządzania finansami. Powiat wrocławski zdobył drugie miejsce w Polsce. Czy był Pan zaskoczony?

Na Kongres nie jechałem z tą myślą, że będę odbierał wyróżnienie za zajęcie tak wysokiego miejsca. O tym wyniku dowiedziałem się od obecnego na Kongresie Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego. Oczywiście, byłem trochę zaskoczony, choć z drugiej strony uważam, że zasłużyliśmy na taką pozycję. Jako jedyni na Dolnym Śląsku znaleźliśmy się w ścisłej czołówce powiatów – na dziesiątym miejscu został sklasyfikowany powiat polkowicki, a na osiemnastym lubiński.

Chciałbym zwrócić uwagę na wysoką jakość merytoryczną i obiektywizm tego ogólnopolskiego rankingu -przygotował go Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę dane ze wszystkich samorządów terytorialnych w Polsce. Na ostatecznej ocenie zarządzania finansami zaważyły następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Był więc to ranking zbudowany na bardzo dobrze dobranych kryteriach.

W poprzednim rankingu powiat wrocławski zdobył piąte miejsce w Polsce, teraz drugie. Z czego wynika ten szybki marsz w górę? A może było trochę gry na wynik?

Absolutnie nie. Nie było żadnej gry na wynik. Trzeba zwrócić uwagę na to, że te kryteria stosowane w rankingu są od siebie dość „odległe”, obejmują bardzo różne aspekty zarządzania samorządowymi finansami. Nie można zatem nawet, gdyby się chciało tak ustawić zarządzanie finansami, aby akurat w danym rankingu zająć wysokie miejsce. Nie miało by to zresztą większego sensu. Po prostu, zdajemy sobie sprawę, że dobre zarządzanie finansami stwarza nam coraz większe możliwości absorpcji unijnych środków, a to stanowi już bardzo silny czynnik rozwoju całego powiatu. Ze środków unijnych zrealizowaliśmy bardzo wiele potrzebnych mieszkańcom przedsięwzięć. Ich wartość wyniosła około 43 mln złotych, a dofinansowanie z UE – aż 36 mln złotych.
W sumie bardzo cieszymy się z tego drugiego miejsca w Polsce i cóż mogę dodać – przed nami w rankingu znalazł się tylko powiat poznański, który jest dwa razy większy od naszego powiatu. My robimy swoje, gonimy lidera i mam nadzieję, że w kolejnym roku będziemy sklasyfikowani na pierwszym miejscu.

Jakie czynniki decydują o szybkim rozwoju powiatu?

Podstawą są szybko rosnące przychody samorządu. Wynikają one m.in. z niesłabnącej atrakcyjności powiatu wrocławskiego dla inwestorów oraz dla indywidualnych osób, które bardzo chętnie się tu osiedlają. To z kolei przekłada się na zwiększone wpływy z podatków CIT i PIT. Mimo kłopotów na rynku pracy polegających na malejącej dostępności wysoko kwalifikowanych pracowników, my tego nie odczuwamy. Powiat wrocławski jest bardzo dobrze skomunikowany, ma nowoczesną infrastrukturę drogową, w którą zresztą w ostatnich latach zainwestowaliśmy bardzo duże środki. W efekcie, inwestorzy ciągle do nas przychodzą, a pracownicy są dowożeni do pracy w tych fabrykach, w dużej mierze spoza powiatu wrocławskiego. Bezrobocie wynosi 1,2%, właściwie jest ono na takim samym na poziomie jak we Wrocławiu.

Co mieszkańcy mają z tego, że ich powiat jest na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu?

Mając coraz większe możliwości finansowe staramy się coraz lepiej wypełniać nasze zadania w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców. Dużo inwestujemy w oświatę, doposażenie szkół, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową. 12 kwietnia br., w Kątach Wrocławskich dokonaliśmy uroczystego otwarcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Klubu Seniora oraz Mieszkania Chronionego. Budynek, w którym mieszczą się te placówki został gruntownie wyremontowany oraz pozbawiony barier architektonicznych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 mln 150 tys. zł. Najwięcej stanowiły środki własne Powiatu Wrocławskiego – 1 mln 17 tys. zł.
Cały czas realizujemy bardzo udany program „Bezpieczna droga”, w ramach którego, wspólnie z gminami, współfinansujemy budowę chodników przy drogach powiatowych. Rocznie będziemy wydawać na ten cel ok. 4 mln złotych. Mnożąc to przez 5 lat otrzymujemy kwotę 20 mln złotych, a trzeba pamiętać, że w ubiegłych latach na ten cel wydaliśmy już 16 mln złotych. W sumie otrzymujemy kwotę prawie 40 mln złotych wydawanych tylko na budowę chodników. Pod tym względem będziemy chyba najbardziej „bezpiecznym” powiatem w Polsce.
Niezbędna będzie dalsza rozbudowa siedziby powiatu, w końcu mamy już prawie 150 tys. mieszkańców, a jeszcze kilka lat temu było ich ok. 100 tysięcy. Nie mamy już takich warunków lokalowych, aby można było zachować dotychczasowy komfort obsługi tak szybko rosnącej liczby interesantów.
Bardzo zależy nam na dalszej integracji mieszkańców oraz kontynuacji promocji naszego regionu. W 2018 roku, po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcje medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Mieszkańcy mogli nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca, zrobić EKG, zbadać poziom cholesterolu i glukozy, zmierzyć ciśnienie krwi, a potem skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Mogli skorzystać także z punktów konsultacyjnych przygotowanych przez Partnerów akcji, w tym m.in. NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, DCO, DKMS, RCKiK i wielu innych. Ten cykl cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w tym roku będzie oczywiście kontynuowany. Udanym przedsięwzięciem jest także cyklicznie przeprowadzany konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”, którego celem jest propagowanie wiedzy o tradycjach kulinarnych naszego powiatu. W tym roku odbędzie się kolejna edycja.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone