Roman Potocki: Wyjątkowo trudny, ale udany rok Powiatu Wrocławskiego

Możliwość komentowania Roman Potocki: Wyjątkowo trudny, ale udany rok Powiatu Wrocławskiego została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Mijający rok 2021 okazuje się być ekstremalnie trudny, również dla samorządów. Pandemia nie zwalnia, inflacja szaleje, pojawia się coraz większa niepewność w  działalności gospodarczej. Nawet jeśli w  całym 2021 roku, wzrost gospodarczy Polski sięgnie optymistycznie prognozowanych 5%, to i  tak sytuacja finansowa samorządów nadal będzie trudna. Wpłyną na to projektowane zmiany podatkowe PIT i  CIT, które znacznie obniżą samorządom dochody budżetowe z  tych źródeł.

Roman Potocki, starosta wrocławski (w środku) zdj. powiat wrocławski

Roman Potocki, starosta wrocławski (w środku) zdj. powiat wrocławski

 

Mimo tych nadzwyczajnych wyzwań i zagrożeń Powiat Wrocławski radzi sobie nadspodziewanie dobrze, można nawet powiedzieć, że pod wieloma względami był to udany rok. Roman Potocki, starosta wrocławski, zwraca uwagę, że pandemia nie spowolniła działań administracyjnych urzędu, o  czym świadczy wzrost liczby prowadzonych spraw. Kontynuowane są ważne inwestycje Powiatu m.in. w  obszarze infrastruktury drogowej, zainicjowane zostały nowe działania na rzecz poprawy ochrony środowiska. Dzięki strategicznemu zarządzaniu, nawet podczas pandemii, Powiat potrafił wykorzystać szanse rozwojowe.

Spektakularnym sukcesem Powiatu Wrocławskiego było kolejne już zwycięstwo w  Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w  Polsce za 2020 rok. 6 grudnia br. podczas Gali VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach nagrodę z  rąk wicemarszałka województwa dolnośląskiego Macieja Krzyżanowskiego odebrał starosta wrocławski Roman Potocki. Starosta zadedykował nagrodę swoim pracownikom. Więcej o  tym sukcesie Powiatu Wrocławskiego piszemy w publikacji obok.

Znani z dobrych i bezpiecznych dróg

Znakiem rozpoznawczym Powiatu Wrocławskiego są więc inwestycje, a  zwłaszcza inwestycje drogowe. Powiat znany jest z bardzo dobrych dróg i udanych programów modernizacyjnych, takich jak budowa tzw. nakładek czy chodników.

Jedną z większych prowadzonych obecnie inwestycji drogowych jest budowa mostu na rzece Granicznaw Chrząstawie Wielkiej w gminie Czernica. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Całkowita wartość robót to ok. 3,93 mln zł – a dofinansowanie w ramach subwencji wynosi ok. 1,97 mln zł.

Kolejnym rozpoczętym zadaniem jest rozbudowa drogi powiatowej w  Godzieszowej w  gminie Długołęka. Wartość robót to ok. 4,75 mln zł, a  dofinansowanie wynosi ok. 2,64 mln zł. Rozpoczęto też rozbudowę drogi powiatowej w  Radomierzycach w  gminie Siechnice. Zadanie to realizowane będzie w latach 2021 – 2022, a jego wartość to ok. 8,26 mln zł.

W listopadzie, Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i  1939D na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania”. Chodzi tu o odcinki dróg: 1955D o  długości 1,7 km w obrębie Karwiany – Komorowice na terenie gminy Żórawina, i 1939D o długości 0,75 km w  obrębach Radomierzyce i  Biestrzyków na terenie gminy Siechnice

Pomoc dla najbardziej potrzebujących

Mimo intensywnych działań rozwojowych i  inwestycyjnych samorządowcy Powiatu Wrocławskiego nie zapominają o  tych, którym jest najtrudniej funkcjonować w  czasach pandemii. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w  wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowany jest od 21 lipca do31 grudnia 2021 r. i w całości finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Powiat Wrocławski pozyskał kwotę 99 902 zł.

Nie zapomniano o  wspieraniu służb i  instytucji bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Chociaż powiat nie zarządza żadnym szpitalem, poszczególne samorządy gminne oraz starostwo przekazały znaczne kwoty na wsparcie dla białego personelu. W ubiegłym roku przekazano 700 tysięcy złotych na wsparcie szpitali i pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Była to już druga pomoc finansowa, jakiej Powiat Wrocławski udzielił na wsparcie szpitali. W  2020 roku Powiat przeznaczył na walkę z  koronawirusem prawie 1,5 miliona złotych.

Znakiem rozpoznawczym Powiatu Wrocławskiego są szeroko zakrojone działania w  zakresie ochrony środowiska. Od 2020 roku realizowany jest program wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na ekologiczne. W  latach 2020- 2021 na ten cel przeznaczono 625 tys. zł. Na 2022 rok planowane jest zwiększenie tej kwoty. Zakupiono też aparaturę służącą do pomiaru jakości powietrza, w postaci drona Yuneec H520, wraz z  odpowiednim oprzyrządowaniem. Powiat Wrocławski stawia też na rozwój w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

Wykorzystano dane: www.powiatwroclawski.p

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone