Teraz zaczynamy nową kartę współpracy z każdym

Możliwość komentowania Teraz zaczynamy nową kartę współpracy z każdym została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z Małgorzatą Matusiak, starostą powiatu trzebnickiego

Małgorzata Matusiak, starosta powiatu trzebnickiego

 

W 20 letniej historii powiatu trzebnickiego jest Pani pierwszą kobietą, która pełni funkcję starosty. Czy będzie Pani chciała zarządzać powiatem w nieco inny sposób od swoich poprzedników?

Panie Redaktorze, pół żartem, pół serio można by powiedzieć, że trzeba było czekać aż 20 lat, aby po raz pierwszy kobieta objęła zaszczytną funkcję starosty. Warto w tym miejscu nawiązać do innej historycznej daty, czyli 100 – lecia nadania praw wyborczych kobietom w Polsce.

Decyzja Rady Powiatu Trzebnickiego za którą raz jeszcze dziękuję, zobowiązuje mnie do zdecydowanej zmiany w sposobie sprawowania funkcji Starosty. To oczekiwania nie tylko radnych i przeważającej grupy włodarzy gmin Powiatu Trzebnickiego, którzy poparli moją kandydaturę, ale przede wszystkim Mieszkańców, którzy oczekują zmian.

Zarząd Powiatu Trzebnickiego za sterami, którego zasiadła kobieta będzie realizował politykę dialogu i zrównoważonego rozwoju każdej z gmin Powiatu Trzebnickiego.

Pragnę podkreślić, że Powiat Trzebnicki to miejsce szczególne na mapie nie tylko Województwa Dolnośląskiego. Niezliczone atrakcje zarówno przyrodnicze jak i historyczne, czynią Naszą Małą Ojczyznę miejscem atrakcyjnym nie tylko turystycznie ale i doskonałym miejscem do zamieszkania. Liczne ścieżki rowerowe sprzyjają tak modnej dziś turystyce rowerowej. Przebiegająca przez Powiat Trzebnicki droga ekspresowa nr 5 już przynosi wymierne efekty w postaci powstających zakładów pracy i co za tym idzie szerokiej oferty na rynku pracy.

To potencjał, który należy rozwijać. To droga do naszego wspólnego dobrobytu.

Po wyborze mówiła Pani, że Trzebnica jest podzielona, że zostały wytworzone sztuczne podziały: my-oni, które trzeba złagodzić, zlikwidować. Jak Pani zamierza osiągnąć ten cel?

Podczas przedwyborczych spotkań z mieszkańcami Powiatu Trzebnickiego wśród zgłaszanych problemów na pierwszym miejscu wskazywano potrzebę stworzenia wspólnoty. Występujący w poprzedniej kadencji podział na my-oni został bardzo źle oceniony, czego dowodem jest wynik wyborczy.

Teraz zaczynamy nową kartę współpracy z każdym. Bowiem to nie polityka a dobro wspólne jest priorytetem działań. Na najbliższej sesji zostaną przedstawione projekty uchwał, które stanowić będą podstawę pod budowę wspólnoty samorządowej. Pierwsza z nich to uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 – Rokiem wspólnoty samorządowej Powiatu Trzebnickiego. Druga dotyczy ustanowienia tytułu honorowego „Za Zasługi dla rozwoju Powiatu Trzebnickiego” oraz trybu i zasad jego nadawania. Jestem przekonana, że przyjęcie i realizacja takich właśnie uchwał pozwoli nam myśleć i działać w kategorii my – jako wspólnota.

Kolejnym etapem budowy wspólnoty będą inwestycje poprawiające warunki życia mieszkańców realizowane w każdej z gmin i z poszanowaniem prawa nawet najmniejszych, często zapomnianych miejscowości. Pierwsze efekty takiego działania są już widoczne i co najważniejsze dobrze odbierane przez naszych mieszkańców.

Natomiast priorytetem moich działań, jako osoby zawodowo związanej z oświatą będą inwestycje, które poprawią warunki kształcenia naszej młodzieży.

Sprawimy, że oferta naszych szkół powiatowych będzie bezkonkurencyjna w porównaniu z ofertami innych placówek oświatowych.

Jak Pani wyobrażała sobie współpracę samorządu z administracją rządową?

Działający dla dobra wspólnoty samorządowiec, jako priorytet swych działań powinien przyjąć współpracę. Wzajemny szacunek i poszanowanie otrzymanych praw pozwala na wspólne działanie nie tylko z wymienioną przez Pana administracją rządową, ale i z osobami, grupami czy też radnymi, którzy z sobie wiadomych względów chcą być w opozycji wobec działań czy to moich, czy też reprezentowanego przeze mnie zarządu.
Z należytym szacunkiem będę podchodzić do konstruktywnych działań opozycji, co przełoży się na dobrze zaplanowane i zrealizowane inwestycje.

fot. mat. prasowe

Dziękuję za uwagę.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone