Powstaje nowa strategia powiatu wrocławskiego

Możliwość komentowania Powstaje nowa strategia powiatu wrocławskiego została wyłączona Aktualności, Samorząd

Prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 pomogą w postawieniu właściwej diagnozy społeczno-gospodarczej naszego obszaru – mówi Roman Potocki, starosta wrocławski.

Roman Potocki, starosta wrocławski

Roman Potocki, starosta wrocławski

Jak będzie wyglądał Powiat Wrocławski za 10 lat? Na to pytanie próbują odpowiedzieć radni, urzędnicy i  zewnętrzni eksperci, którzy pracują nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030”. Rozpoczęcie prac to efekt decyzji, którą na początku 2021 r. podjął Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

– Strategia rozwoju jest niezbędnym narzędziem zarządzania strategicznego, które pozwala planować cele i działania, a dzięki odpowiedniemu monitoringowi i ewaluacji – efektywnie oceniać ich wykonanie – powiedział Roman Potocki, starosta wrocławski i  jednocześnie przewodniczący Konwentu Strategicznego.

Wyzwania związane z rozwojem

Podczas pierwszego posiedzenia Konwentu Strategicznego, przedstawiono wstępne wyniki „Diagnozy Społeczno-Gospodarczej Powiatu Wrocławskiego”, stanowiącej część Strategii. Jej autorami są: dr hab. Robert Szmytkie z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Wojciech Maleszka, kierownik Pracowni Analiz Strategicznych w Instytucie Rozwoju Terytorialnego.

Starosta Roman Potocki nie ukrywa, że obok potrzeby sprostania wyzwaniom demograficznym, za opracowaniem nowej strategii stoją jeszcze dwie inne przesłanki – konieczność stworzenia nowych ram strategicznych do aplikowania o  środki zewnętrzne, co należy wiązać m.in. z nową perspektywą UE na lata 2021-2027, a także potrzeba oszacowania konsekwencji społeczno-gospodarczych trwającej obecnie pandemii COVID-19.

W  opinii ekspertów, Powiat Wrocławski wykazuje jedne z najwyższych wskaźników rozwojowych w kraju. Z tak dynamicznym rozwojem wiąże się jednak szereg wyzwań, m.in. w  zakresie odpowiedniej polityki senioralnej i młodzieżowej, ochrony zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, infrastruktury, czy komunikacji i transportu.

28 maja w  siedzibie urzędu odbyły się warsztaty strategiczne, podczas których przedstawiciele Starostwa i  jednostek organizacyjnych powiatu omawiali założenia najważniejszych 5 celów strategicznych dla powiatu w  takich obszarach jak: środowisko, gospodarka, komunikacja i  infrastruktura drogowa, społeczeństwo oraz administracja i zarządzanie.

Egzamin z zarządzania kryzysowego

Jak wynika z  Raportu o stanie Powiatu Wrocławskiego za rok 2020, dochody powiatu w ubiegłym roku przekroczyły kwotę 211,9 mln złotych, a  stopa bezrobocia ukształtowała się na bardzo niskim poziomie 2,3%. Na koniec czerwca 2020 roku, powiat wrocławski jako miejsce zameldowania deklarowało 153 876 osób. W stosunku do 2016 roku oznacza to wzrost liczby ludności o ponad 16 tysięcy mieszkańców w okresie niespełna 5 lat. Tak duży wzrost wynika głównie z odpływu ludności z Wrocławia i coraz lepszych warunków infrastrukturalnych, edukacyjnych, czy socjalnych na terenie powiatu.

Władze samorządowe zdały egzamin z zarządzania w sytuacji kryzysowej, nie tylko w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie jednostek, ale także do podmiotów zewnętrznych. Podczas pandemii, w ramach solidarności społecznej, zaangażowały się w pomoc finansową szpitalom, doposażenie placówek społecznych, służb i  straży oraz mieszkańców w niezbędne środki ochrony osobistej, pomoc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii, wsparcie kadrowe placówek społecznych. Pandemia nie spowolniła też działań administracyjnych urzędu, o czym świadczy wzrost liczby prowadzonych spraw, m.in. w obszarze rejestracji pojazdów, czy dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

W tym roku nabrały tempa prace związane z  modernizacją i  rozbudową siedziby starostwa. W efekcie kilkumiesięcznych procedur przetargowych, 15 maja br. została podpisana umowa na realizację tego zadania pomiędzy Powiatem Wrocławskim i firmą ALFA DACH Sp. z o.o z Wrocławia. Budżet zadania opiewa na kwotę ponad 26,8 mln zł, w której mieści się także 3 mln zł, stanowiące wartość dotacji, którą Powiat Wrocławski pozyskał już z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Jednocześnie trwają prace nad kolejnymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji.

Jednak już teraz trzeba podejmować działania, które od razu poprawią jakość obsługi administracyjnej mieszkańców powiatu. 1 czerwca otwarty został punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, który znajduje się w Kobierzycach. Jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców z  terenu powiatu wrocławskiego bez podziału na konkretne gminy. W Kobierzycach również, dzięki wieloletnim staraniom samorządowców i wrocławskiej Policji, otwarto 19 maja br. Komisariat Policji. W nowej placówce, mieszkańcy gmin Kobierzyce i Żórawina będą mogli bezpośrednio i sprawnie załatwić wszystkie bieżące sprawy blisko swojego miejsca zamieszkania.

Cały czas realizowane są zadania związane z  rozwojem infrastruktury drogowej. W  maju zakończył się I  etap rozbudowy drogi powiatowej w Kiełczowie. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła ok. 7,5 mln zł. W ramach realizacji zadania, na odcinku około 900 m, wzmocniono i poszerzono konstrukcję drogi powiatowej, wybudowano obustronne ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe i zjazdy oraz elementy odwodnienia drogowego.

Samorządowcy pracują nad nową strategią rozwoju powiatu wrocławskiego, ale zdają sobie sprawę z tego, że jak mówił Peter F.Drucker wybitny myśliciel i teoretyk zarządzania – „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Oprac. na podstawie: www.powiatwroclawski.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone