Ruszył nabór na dotacje do wymiany pieców (KAWKA+) 2019

Możliwość komentowania Ruszył nabór na dotacje do wymiany pieców (KAWKA+) 2019 została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Jak ogłosił Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, od poniedziałku (7.01.2019) można już składać wnioski o udzielenie dotacji celowej  z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 

komin, dym fot. pixabay

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych  na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego  systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym, będącego jedynym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę  na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) ogrzewanie lekkim olejem opałowym,
e) urządzenie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii, w
tym pompę ciepła.

2. RODZAJ PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali  mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach  administracyjnych Wrocławia.

3. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE I ROZLICZENIE  DOTACJI

Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji  zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2019 można składać do dnia 30.09.2019 R.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław  lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.

Więcej informacji oraz załączniki na stronie:
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wroclawskie-dotacje-do-wymiany-piecow-kawka-2019-ogloszenie-o-naborze

 

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miejski we Wrocławiu

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone